Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Objekt KOKOS na náměstí Sítná v Kladně

Objekt KOKOS na náměstí Sítná v Kladně
Adresa:
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2
Tel. 1.:
+420 224 358 419 (sekretariát děkana FBMI)
Tel. 2.:
+420 224 357 992 (vrátnice objektu Kokos)
Web:
GPS:
50°8'6.635"N, 14°6'15.956"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Fakulta biomedicínského inženýrství má hlavní sídlo na náměstí Sítná v Kladně, v souboru staveb zvaném KOKOS. Skládá se z výškové osmipodlažní budovy, dvoupodlažní budovy a ze spojovacího krčku, v němž je menza, bufet a přístup do obou přednáškových sálů. Ty jsou z exteriéru výtvarně pojaté jako rozevřená kniha, resp. „rozčepýřený“ blok.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do souboru se nachází o půl podlaží výše, než je úroveň náměstí a chodníku. Je přístupný z venkovní nekryté terasy. Přístup na terasu je obtížný: dvoje venkovní schodiště (každé 8 stupňů), nebo nájezd pro automobily proměnlivého sklonu 15 – 20 %, výrazně nerovného povrchu. Před nájezdem je osazena závora (po levé straně stojan na kartu pro automatické otevření).

Hlavní vstupní dveře jsou troje, umístěné v řadě vedle sebe; ke vstupu slouží ty prostřední. Všechny jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 90 cm; mechanicky otevírané směrem ven; výška spodního vodorovného madla 84 cm, výška horního vodorovného madla 110 cm). Není zde zvonek ani čtečka karet. Za vstupními dveřmi následuje zádveří (hloubka 186 cm) a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíraných směrem do zádveří (stejné parametry jako venkovní dveře).
INTERIÉR | 

Za zádveřím se rozkládá prostorná vstupní hala s recepcí, umístěnou proti vstupním dveřím (výška parapetu 101 cm). Z haly je přímý přístup k osobním výtahům obsluhujícím výškovou budovu, přístup k bufetu, menze, do předsálí přednáškových sálů a do lokální knihovny FBMI.

Oba stupňovité přednáškové sály (velký a malý) jsou bezbariérově přístupné. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, asymetrické (šířka běžně používaného křídla 95 cm; vstup na kartu - výška čteček 125 cm). Oba sály mají v první řadě, na spodní úrovni, k dispozici vyhrazená místa s pevnými pracovními stolky (výšky 75 cm) určená pro posluchače na vozíku (velký sál 4 místa; malý sál 2 místa).

Ve velkém sále je k dispozici vedle oken krátká rampa pro vjezd na katedru pro přednášejícího (překonává výšku 1 stupně 16 cm; sklon 10 %). Rampa je opatřena vodicí tyčí na nízké zídce (výška 30 cm od země, bez zábradlí).

V malém sále jsou celkem 4 krátké rampy (každá z ramp překonává 1,5 schodišťového stupně; sklony 10 % - 14 %). Rampy nejsou ani z jedné strany opatřeny zábradlím. Rampy vedoucí na stupínek pro přednášejícího jsou z jedné strany opatřeny vodicími tyčemi na nízké zídce (výška 30 cm od země). Zvlášť v malém sále hrozí špatné došlápnutí na neoznačenou rampu.VÝTAHY | 

Pro veřejnost jsou k dispozici 3 osobní výtahy. Dva z nich (u vstupní haly) jsou identické, umístěné vedle sebe, obsluhují všechna podlaží výškové budovy. Třetí výtah se nachází v zadní části dvoupodlažní budovy.

Kabiny ve výškové budově: šířka 110 cm, hloubka 210 cm. Dveře šířky 80 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 107 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů ve výšce 80 – 109 cm. Výtahy jsou vybaveny sklopným sedátkem (horní hrana 50 cm, sklopit lze snadno). Sedátko je umístěno na protější straně výtahu, než je osazen panel s tlačítky. Výtahy jsou vybaveny optickou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Nejsou vybaveny akustickou a hlasovou signalizací. Na zadní straně kabiny je osazeno vodorovné madlo (výška 96 cm). Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Kabina ve dvoupodlažní budově: šířka 140 cm (zmenšená v místě mezi vodorovným madlem a panelem s tlačítky na 107 cm), hloubka 120 cm. Dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku vedle výtahu je ve výšce 96 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů 90 – 116 cm. Výtah je vedle panelu s tlačítky vybaven sklopným sedátkem (horní hrana 46 cm, sklopit lze snadno). Výtah je vybaven optickou a slabší akustickou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Výtah není vybaven hlasovou signalizací. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici jsou celkem 3 upravené toalety a 1 upravená koupelna s toaletou a sprchovým koutem. Všechny toalety jsou označené (piktogramem osoby na vozíku nebo drobným nápisem „WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ“, umístěným ve výšce cca 160 cm).

1. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta se nachází v blízkosti přednáškových sálů a menzy v rámci běžných toalet. Není uzamčená. Kabina je přístupná ze společné prostorné předsíňky pro dámy a pány (dveře z předsálí do předsíňky toalet se otevírají mechanicky směrem ven; šířka křídla 90 cm; dveře z menzy do předsíňky toalet se otevírají mechanicky směrem k toaletám; šířka křídla 80 cm). Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku a skříň. Rozměry kabiny: šířka 222 cm, hloubka 153 cm (zmenšena o topení na 144 cm). Dveře šířky 90 cm se otevírají mechanicky směrem ven (z obou stran vodorovná madla ve výšce 87 cm). Záchodová mísa je osazena na boční stěně; přístupná z pravé strany. Je opatřena z obou stran madly (délky 55 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné. Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (výška 100 cm). Manipulační prostor pro vozík mezi záchodovou mísou a topením (šířky 86 cm) se nachází nalevo od dveří. Proti dveřím je osazeno velké umyvadlo (horní hrana 83 cm). Umyvadlo má z obou stran vodorovná madla (délky 56 cm ve výšce 69 cm). Madlo vedle záchodové mísy je sklopné. Madlo po pravé straně umyvadla u skříně je pevné. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor.

1. NP: přístupná toaleta, samostatná kabina, se nachází u knihovny. Je uzamčená (vedle dveří nápis drobným písmem „klíč na recepci“, ve výšce 163 cm). Rozměry kabiny: šířka 158 cm, hloubka 310 cm. Dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 96 cm) je proti dveřím. Záchodová místa je přístupná z levé strany (horní hrana 49 cm). Je opatřena z obou stran vodorovnými madly (délka 81 cm). Madlo u stěny pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (výška 79 cm). Umyvadlo menších rozměrů je osazeno nalevo od dveří (horní hrana 84 cm), v prostoru mezi záchodovou mísou a úklidovou výlevkou. Zásobník papírových ručníků je osazen mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana 108 cm). Vypínač světla v kabině je umístěn uvnitř, po levé straně dveří (výška 120 cm). Háček na oděvy je umístěn vedle zásobníku papírových ručníku (výška 115 cm). Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru.

2. NP: přístupná koupelna, samostatná kabina, s přístupnou toaletou a sprchovým koutem se nachází ve dvoupodlažní budově. Není uzamčená. Rozměry kabiny: šířka 236 cm, hloubka 299 cm. Dveře šířky 90 cm se mechanicky otevírají směrem ven (z obou stran vodorovná madla ve výšce 94 cm). Záchodová mísa je osazena na zadní stěně kabiny, stejně jako sedátko ve sprchovém koutě. Mísa je přístupná z levé strany (horní hrana 49 cm). Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné (délka 90 cm), madlo v prostoru polohovatelné (délka 81 cm). Splachovací tlačítka jsou umístěna na dvou místech, za zády (výška 95 cm) a vedle mísy (výška 80 cm). Zásobník toaletního papíru je osazen vedle splachovacího tlačítka (spodní hrana 99 cm). Manipulační prostor pro vozík je proti dveřím. Sprchový kout je bezbariérově přístupný (horní hrana sklopného sedátka 47 cm). Sprchová baterie, sprchový set a vodorovné madlo jsou umístěny napravo na boční stěně. Výška vodorovného madla ve sprchovém koutě je 81 cm. Sprchová baterie je ve výšce 92 cm. Umyvadlo je osazené napravo na boční stěně mezi sprchovým setem a výlevkou. Po pravé straně umyvadla je osazeno svislé madlo (výška 70 až 118 cm). Dále je na pravé boční stěně, nejblíže ke dveřím, osazena výlevka. V kabině i před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

8. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta, samostatná kabina, se nachází ve výškové budově. Je uzamčená (klíč na vrátnici). Kabina částečně slouží jako úklidový sklad; krabice znemožňují využití toalety osobou s omezením pohybu. Rozměry kabiny: šířka 200 cm, hloubka 135 cm. Dveře šířky 91 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Záchodová mísa (horní hrana 49 cm) je osazena na protější straně, než jsou dveře; je přístupná z levé strany a je osazena na stupínek (výška 6 cm). Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly (délka 90 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířka 130 cm) je proti dveřím. V rohu napravo proti dveřím je osazeno malé rohové umývátko (horní hrana 82 cm). Kabina je vybavena zásobníkem toaletního papíru, zásobníkem papírových ručníků i dávkovačem mýdla.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat na terase před hlavním vstupem do objektu.

U náměstí Sítná je dále dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do objektu KOKOS na náměstí Sítná je možný z několika směrů:

  • Meziměstskými autobusy z Prahy- Nádraží Veleslavín nebo Prahy-Zličín na zastávku Sítná a odtud asi 2 minuty pěšky (cca 170 m).
  • Autobusem na zastávku Vaníčkova (ze směru od vlakového nádraží Kladno, na které jezdí nízkopodlažní vlaky z pražského Masarykova nádraží, resp. z vlakového nádraží Praha - Dejvice) a odtud asi 6 minut pěšky (cca 380 m).

Autobusové zastávky meziměstské dopravy z Prahy do Kladna se nachází u bezbariérových stanic metra Nádraží Veleslavín (trasa A) a Zličín (trasa B). Autobusy jezdí v intervalech 5 až 20 minut. Cesta do Kladna trvá 30 až 40 minut. Meziměstské autobusy z Prahy-Dejvic do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem bývalých kasáren, kde se nachází část pracovišť FBMI. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky meziměstského autobusu Sítná (ze směru Praha):

V Kladně vystoupíte na zastávce Sítná, přejdete silnici, po které jste z Prahy přijeli, a dáte se směrem k FBMI, tj. k výškové budově, před kterou se nachází „rozčepýřený“ blok s přednáškovými sály. Hlavní vstup do budovy je z náměstí Sítná. Ke hlavním vstupním dveřím je třeba vystoupat na terasu (schodiště nebo nájezd pro automobily).

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE