Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Lokální knihovna v objektu Kokos na náměstí Sítná v Kladně

Lokální knihovna v objektu Kokos na náměstí Sítná v Kladně
Adresa:
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2
Tel. 1.:
+22435-8455 (lokální knihovna)
Tel. 2.:
+420 224 357 992 (vrátnice FBMI Sítná)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°8'7.044"N, 14°6'16.787"E
Objekt částečně přístupnýObjekt KOKOS částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýProstor knihovny částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, se nachází lokální knihovna.

Objekt KOKOS, včetně prostorů lokální knihovny, je zařazen do kategorie částečné přístupných objektů zejména z důvodu, že hlavní vstup není bezbariérový (nájezd přesahující sklon 12,5 %) a k dispozici nejsou alternativní upravené vstupy. Vstup je vhodné domluvit předem telefonicky nebo je třeba mít s sebou doprovod, který nájezd pomůže překonat.

K dispozici jsou 3 upravené toalety a 1 upravená koupelna s toaletou a sprchovým koutem.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do objektu KOKOS se nachází o půl podlaží výše, než je úroveň okolního náměstí a chodníku. Je přístupný z venkovní nekryté terasy. Přístup na terasu je obtížně přístupný. Na terasu lze vystoupat buď po 2 širokých venkovních schodištích (8 stupňů; bez mezipodesty, kontrastně označené) nebo lze použít (nejlépe s asistencí) nájezd pro automobily (nájezd slouží jako přístup k parkování, které se nachází na terase přímo před hlavními vstupními dveřmi do objektu; cca 10 běžných parkovacích míst). Nájezd odpovídá potřebám automobilů; je proměnlivého sklonu (15 – 20 %) a výrazně nerovného povrchu. Před nájezdem je osazena závora (po levé straně závory stojí stojan na kartu pro automatické otevření závory).

Hlavní vstupní dveře jsou troje, umístěné v řadě vedle sebe; ke vstupu slouží ty prostřední. Všechny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na terasu (šířka 1 křídla 900 mm, výška spodního vodorovného madla 842 mm, výška horního vodorovného hrana madla 1 097 mm; dveře nemají klasickou kliku). Není zde k dispozici zvonek ani čtečka karet.

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (hloubky 1860 mm) a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíraných směrem ven do zádveří. Dveře mají stejné parametry jako venkovní vstupní dveře.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.
INTERIÉR | 

Interiéry v budově jsou přístupné.

Interiér knihovny je také přístupný.

Ze zádveří je přístupná prostorná vstupní hala s recepcí, která je umístěna přímo naproti hlavním vstupním dveřím (výška parapetu recepce 1 012 mm, šířka parapetu 1 726 mm, bez předsunutého pultu, s malým okénkem na mluvení uprostřed zasklení; bez možnosti indukčního poslechu). Ze vstupní haly je přímý přístup k osobním výtahům obsluhujícím výškovou budovu, dále přístup k bufetu/občerstvení a k menze, do předsálí u přednáškových sálů a do lokální knihovny FBMI.

Dveře mezi vstupní halou s recepcí a chodbou, ústící ke knihovně, jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do vstupní haly (šířka 1 křídla 760 mm).

Vstupní dveře do knihovny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do knihovny (průchozí šířka běžně užívaného křídla 739 mm). Jsou volně přístupné veřejnosti, během provozu je 1 křídlo stále otevřené. Bezprostředně za dveřmi se nachází bezpečnostní systém proti pronesení knih z knihovny; průchozí vzdálenost mezi panely je 873 mm.

V blízkosti vstupních dveří se nachází háčky na oděvy (ve výšce 1 675 – 1 780 mm).

Pult knihovny se nachází v zadní části prostoru; jedná se o stůl výšky 750 mm.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

Pro lokální knihovnu je k dispozici 1 přístupná toaleta, označená, uzamčená (klíč na recepci). Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby. Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku.

Toaleta je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin i dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny.

Rozměry kabiny: šířka 1 580 mm, hloubka 3 102 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Nejsou opatřeny vodorovným madlem. Klika je ve výšce 1 060 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 964 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 487 mm. Je opatřena z obou stran vodorovnými madly shodné délky 815 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 792 mm). Umyvadlo menších rozměrů je osazeno nalevo od dveří (horní hrana ve výšce 836), v prostoru mezi záchodovou mísou a úklidovou výlevkou (výlevka je umístěna nejblíže ke dveřím). Není opatřeno madly. Tuhé mýdlo je umístěno v misce přímo na umyvadle. Zásobník papírových ručníků je osazen mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana ve výšce 1 082 mm). V kabině chybí držák nebo zásobník toaletního papíru; role toaletního papíru bývá volně položena za zády na kombi nádržce. Světlo v kabině je umístěno uvnitř, po levé straně dveří (ve výšce 1 202 mm). Háček na oděvy je umístěn vedle zásobníku papírových ručníku (ve výšce 1 150 mm). Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat na terase před hlavním vstupem do objektu.

U náměstí Sítná je dále dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do objektu KOKOS na náměstí Sítná je možný z několika směrů:

  • Meziměstskými autobusy z Prahy- Nádraží Veleslavín nebo Prahy-Zličín na zastávku Sítná a odtud asi 2 minuty pěšky (cca 170 m).
  • Autobusem na zastávku Vaníčkova (ze směru od vlakového nádraží Kladno, na které jezdí nízkopodlažní vlaky z pražského Masarykova nádraží, resp. z vlakového nádraží Praha - Dejvice) a odtud asi 6 minut pěšky (cca 380 m).

Autobusové zastávky meziměstské dopravy z Prahy do Kladna se nachází u bezbariérových stanic metra Nádraží Veleslavín (trasa A) a Zličín (trasa B). Autobusy jezdí v intervalech 5 až 20 minut. Cesta do Kladna trvá 30 až 40 minut. Meziměstské autobusy z Prahy-Dejvic do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem bývalých kasáren, kde se nachází část pracovišť FBMI. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky meziměstského autobusu Sítná (ze směru Praha):

V Kladně vystoupíte na zastávce Sítná, přejdete silnici, po které jste z Prahy přijeli, a dáte se směrem k FBMI, tj. k výškové budově, před kterou se nachází „rozčepýřený“ blok s přednáškovými sály. Hlavní vstup do budovy je z náměstí Sítná. Ke hlavním vstupním dveřím je třeba vystoupat na terasu (schodiště nebo nájezd pro automobily).

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE