Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Katedra zdravotnických oborů v objektu bývalých kasáren Lidice

Katedra zdravotnických oborů v objektu bývalých kasáren Lidice
Adresa:
Sportovců 2311, 272 01 Kladno
Tel.:
+420 224 359 973, +420 224 357 989 (sekretariát katedry)
Web:
GPS:
50°8'15.195"N, 14°5'10.879"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Fakulta biomedicínského inženýrství má jedno z pracovišť, katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, umístěnou v rekonstruovaném objektu bývalých kasáren Lidice v Kladně.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup (ve dvoře areálu) je tvořen venkovním krytým schodištěm (+6 stupňů), na které je po levé straně naistalována venkovní otevřená šikmá zdvihací plošina (parametry viz níže). Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoje, umístěné vedle sebe, oboje dvoukřídlé celoprosklené, posuvné, automatické (dostatečné průchozí šířky, min. 100 cm). Za vstupními dveřmi následuje prostorná vstupní hala s recepcí (výška parapetu 111 cm;  parapet lze obejít).

V případě poruchy plošiny je možné použít uzamčený alternativní upravený vstup (určen k zásobování; nutno předem dohodnout). Nachází se nalevo od hlavního vstupu. Před vstupem je chodník s podélným sklonem 12 % a příčným sklonem 2,5 % (betonová dlažba). Na něj navazuje přímá nekrytá kovová rampa s mezipodestou (průjezdná šířka 151 cm, celková délka včetně podesty cca 11 m, sklony 12 % a 14 %, výška zábradlí 99 cm, výška vodicí tyče 25 cm od země, zábrana proti sjetí vozíku 10 cm). Zásobovací vstupní dveře jsou dvoukřídlé plné (šířka křídla 89 cm; mechanicky se otevírají směrem dovnitř). Mezi dveřmi a rampou je manipulační prostor 202 cm x 190 cm.
INTERIÉR | 

V rámci rekonstrukce třípodlažního objektu byly prakticky u všech vnitřních dveří osazeny prahy (výšky max. 2 cm).

Ve vstupním podlaží se nachází bufet (s výdejem teplých obědů). Jedná se o rozlehlou místnost, kterou lze celkově hodnotit jako přístupnou. Vstupní dveře do bufetu jsou jednokřídlé (šířka 90 cm; mechanicky se otevírají směrem ven, během provozu otevřené). Výška výdejního bufetu s pokladnou je 93 cm. Výška stolků 75 cm, podjezd 71 cm.

Studijní oddělení (k dispozici 1x v týdnu) se nachází v místnosti K-108 (1. NP) naproti výtahu vedle schodiště.

K objektu bývalých kasáren jsou přistavěny 2 velké stupňovité posluchárny. Hlavní vstupní dveře na horní úroveň poslucháren, kde je k dispozici 6 – 7 vyhrazených míst pro posluchače na vozíku s výsuvnými pracovními stolky, se nachází ve 2. NP. Tyto vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 80 cm). Na spodní úroveň poslucháren se lze dostat dveřmi přímo z exteriéru (asymetrické dvoukřídlé vstupní dveře; šířka běžně užívaného křídla 90 cm). Na spodní úrovni poslucháren nejsou vyhrazená místa, ale prostor pro posluchače na vozíku zde případně je. Háčky na oděvy jsou umístěny na horní úrovni poslucháren a nad oběma postranními schodišti (výška 180 cm).VÝTAHY | 

K dispozici je 1 evakuační výtah a 1 osobní výtah; oba v blízkosti vstupní haly. Oba obsluhují všechna podlaží objektu. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti, ovšem osoby, které nejsou omezené v pohybu, výtahy běžně používat nemohou.

Kabina evakuačního výtahu: šířka 120 cm (zúžená v místě vodorovného madla na 110 cm), hloubka 210 cm. Dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Ve vstupním podlaží (1. NP) je výtah průchozí; dveře jsou umístěné proti sobě, o stejných parametrech. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 90 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 99 – 114 cm. Ve výtahu je nainstalováno v blízkosti ovládacích tlačítek sklopné sedátko (horní hrana 49 cm). Výtah je vybaven optickou, akustickou i hlasovou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Manipulační prostor před ním je dostatečný.

Kabina osobního výtahu: šířka 120 cm, hloubka 140 cm (zúžená v místě vodorovného madla na 135 cm). Dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 90 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 90 – 104 cm. Ve výtahu je nainstalováno v blízkosti ovládacích tlačítek sklopné sedátko (horní hrana 49 cm). Výtah je vybaven optickou, akustickou i hlasovou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Manipulační prostor před ním je dostatečný.

Venkovní zdvihací plošina: šířka 79 cm, hloubka 106 cm, nosnost 250 kg/1 osoba, výška tlačítek na plošině 84 cm, výška tlačítek mimo plošinu 86 – 97 cm. Plošinu je nutno nejprve zapnout pomocí klíče, klíč po celou dobu jízdy plošiny ponechat v zámku (výška zámků ve stanicích i na plošině je 90 cm). Klíč je k dispozici na vrátnici, přičemž u plošiny není osazena obousměrná zvonková signalizace na přivolání vrátného (vhodná domluva předem nebo asistence). Po dohodě se správcem objektu je možné si po dobu studií klíč od plošiny zapůjčit. Pro uvedení plošiny do chodu je dále nutné nepřetržitě po celou dobu jízdy plošiny tisknout tlačítko směru jízdy.WC | 

K dispozici je celkem 6 neoznačených přístupných toalet: vždy jedna bezbariérová kabina v rámci dámských toalet a jedna v rámci pánských toalet na podlaží. Všechny kabiny jsou rozměrově i dispozičně téměř shodné.

Všechny toalety jsou volně přístupné. V 1. NP mají vstupní dveře do toalet osazeny prahy (výšky 1 až 2 cm).

Vstupní dveře do oddělení dámských toalet v 1. NP jsou jednokřídlé (šířka křídla 80 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Za dveřmi následuje dostatečně prostorná předsíň s umyvadly a další dveře (šířky 80 cm) do prostoru, odkud jsou přístupné jednotlivé kabiny.

Rozměry kabiny – 1. NP - dámy: šířka 194 cm, hloubka 165 cm. Dveře šířky 77 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 133 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je opatřena z obou stran vodorovnými madly (délka 82 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na stěně (výška 104 cm). Zásobník toaletního papíru je umístěn mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana 116 cm). Zásobník papírových ručníků je umístěn vedle dveří (spodní hrana 108 cm).  Horní hrana umyvadla je ve výšce 80 cm. Dávkovač tekutého mýdla je nad umyvadlem (spodní hrana 92 cm). Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. Na stěně je osazen háček na oděvy.

Vstupní dveře do oddělení pánských toalet v 1. NP jsou jednokřídlé (šířka křídla 80 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Za dveřmi následuje dostatečně prostorná předsíň s umyvadly a další dveře (šířky 80 cm) do prostoru, odkud jsou přístupné jednotlivé kabiny a pisoáry.

Rozměry kabiny – 1. NP - páni: šířka 162 cm, hloubka 162 cm. Dveře šířky 79 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 101 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je opatřena z obou stran vodorovnými madly (délka 82 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na stěně (výška 105 cm na osu). Zásobník toaletního papíru je umístěn mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana 116 cm). Zásobník papírových ručníků je umístěn vedle dveří (spodní hrana 107 cm).  Horní hrana umyvadla je ve výšce 80 cm. Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (spodní hrana 91 cm). Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. Na stěně je osazen háček na oděvy.  PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat v rozlehlém dvoře areálu kasáren, který je volně přístupný.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu bývalých kasáren je možný z několika směrů:

  • Vlakem z Prahy – Masarykova nádraží na zastávku Kladno město a odtud asi 12 minut pěšky (cca 700 m).
  • Autobusem na zastávku žel. zast. město a odtud asi 10 minut pěšky (cca 650 m).

Autobusem na zastávku Aquapark a odtud asi 4 minuty pěšky (cca 250 m).

Meziměstské autobusy z Prahy do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem kasáren. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od vlakové zastávky Kladno město:

Vlaky mezi Prahou a Kladnem jezdí každou půlhodinu a cesta trvá cca 40 – 55 minut.

V Praze doporučujeme nastoupit na vlakovém nádraží Masarykovo nádraží nebo na nádraží Dejvice, odkud vyjíždí vlakové spoje, z nichž některé jsou bezbariérově přístupné. Všechny osobní a většina spěšných vlaků má nízkopodlažní vůz, ale na žádné zastávce není vysoké nástupiště, rychlíky mají vůz s plošinou. Přímé vlaky z Masarykova nádraží do zastávky Kladno – město (směr Kladno-Ostrovec nebo Kralupy nad Vltavou přes Kladno) jsou téměř všechny složeny ze soupravy RegioNova, která má nízkopodlažní vůz.

Ze zastávky Kladno město je třeba podjet nadjezdovou komunikaci (tj. ulici Čs. armády), hned po podjetí nadjezdu zatočte doprava a poté první ulicí doleva – do ulice U Vodojemu. Ulicí U Vodojemu pokračujte stále rovně až na konec ulice – na křižovatku s ulicí Sportovců. Zde zatočte doleva a po levé straně se již nachází budova FBMI. Celou budovu je třeba objet, protože vstup do budovy FBMI je ze dvora areálu.

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE