Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Společné pracoviště FBMI a 1. LK UK ve Studničkově ulici na Albertově

Společné pracoviště FBMI a 1. LK UK ve Studničkově ulici na Albertově
Adresa:
Studničkova 7/2028, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel.:
+420 224 968 575, +420 224 358 425 (sekretariát pracoviště)
Web:
GPS:
50°4'12.285"N, 14°25'26.699"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Fakulta biomedicínského inženýrství má k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) na Albertově, Praha 2. Jedná se o třípodlažní objekt, nacházející se ve dvoře vedle Ústavu hygieny a epidemiologie UK.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Přístup do dvora z ulice Studničkova je skrz volně přístupnou branku v oplocení (šířka 85 cm; mechanicky se otevírá směrem do dvora). Branka je opatřena spodní pevnou tyčí (výška 15 cm nad zemí), kterou je nutné překonat. Vedle branky je brána pro automobily, která se otevírá automaticky. Povrch dvora je tvořen dlažbou, místy nepravidelnou.

Uzamčený hlavní vstup do objektu se nachází o jedno podlaží výše, než je dvůr; není bezbariérový. K hlavním vstupním dveřím nejprve stoupá krátká, mírná, přímá nekrytá betonová rampa (šířka 210 cm, délka 80 cm, sklon nezmapován) a za ní následuje jednoramenné venkovní nekryté schodiště (+15 stupňů; bez mezipodesty). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné (šířka křídla 57 cm; mechanicky se otevírají směrem dovnitř). Bezprostředně před vstupními dveřmi zvenku je další stupeň (výšky 16 cm). Dveře jsou přístupné na klíč nebo pomocí zvonkové signalizace (výška zvonku 145 cm). Zvonkové tablo uvnitř vedle vstupních dveří má tlačítka ve výšce 117 – 143 cm. 

Přímo pod hlavním vstupem se na úrovni dvora nachází uzamčený alternativní upravený vstup. Při příchodu do dvora není jasné, který vstup je hlavní. Alternativní vstupní dveře jsou jednokřídlé dřevěné (šířka křídla 83 cm, práh 2 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Dveře jsou přístupné na klíč nebo s personálem (zvonek zde není), ústí do krátké chodby (šířka 88 cm), navazující na kotelnu, odkud je přístup k osobnímu výtahu (před dveřmi výtahu je ostění šířky 103 cm). V chodbě je krátká rampa (šířka 88 cm, délka 120 cm, sklon 8 %).
INTERIÉR | 

Interiéry v budově jsou částečně přístupné. Objekt má tři nadzemní podlaží (včetně podkroví) a jedno podzemní podlažní (na úrovni dvora). Celkově je v budově omezený manipulační prostor (chodby užší než 150 cm). V objektu není vrátnice; vstup je nutno domluvit předem. Vnitřní dveře do kanceláří a učeben ve všech objektech mají šířku 80 cm. Vnitřní schodiště: nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou vizuálně kontrastně označeny.VÝTAHY | 

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný ve vstupní chodbě napravo. Obsluhuje všechna podlaží kromě podkroví. Rozměry: šířka 112 cm, hloubka 111 cm. Dveře šířky 80 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce cca 125 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 111 – 136 cm.  Výtah není vybaven sedátkem, akustickou, hlasovou ani optickou signalizací, hmatovým značením. Na zadní straně kabiny je vodorovné madlo ve výšce 96 cm. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici je 1 označená, obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta ve 2. NP. Jedná se o samostatnou kabinu určenou pro dámy a pro osoby s omezenou schopností pohybu. Před kabinou je předsíň (šířka 118 cm, hloubka 190 cm; dveře šířky 80 cm, vedoucí do předsíně, jsou jednokřídlé, mechanicky se otevírají směrem ven). Toaleta je uzamčená (klíč u personálu). Rozměry: šířka 303 cm, hloubka 139 cm (zúžena v místě mezi topením a umývátkem na 128 cm). Dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Manipulační prostor pro vozík (šířky 75 cm) není umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Podél záchodové mísy nejsou osazená madla. V kabině je po pravé straně dveří umývátko (hloubka 35 cm). Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je výrazně omezený manipulační prostor.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Studničkova je dostatek běžných parkovacích míst.

Po domluvě lze parkovat ve dvoře objektu.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k objektu Společného pracoviště FBMI a 1. LF UK je tramvají na zastávku Albertov a potom cca 8 minut pěšky (cca 480 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Albertov. Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Albertov pořád rovně až na konec ulice ke křižovatce s ulicí Studničkova. Na křižovatce zahněte doleva a pokračujte po levé straně ulice Studničkova až na úplný konec ulice, kde se po levé straně nachází branka pro pěší a brána pro automobily vedoucí do dvora, ve kterém je již hlavní vstup do objektu Společného pracoviště FBMI a 1. LF UK.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE