Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Lokální knihovna v budově Horská

Lokální knihovna v budově Horská
Adresa:
Horská 3, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Tel. 1.:
+420 224 359 191 (lokální knihovna)
Tel. 2.:
+420 224 359 124 (vrátnice FD Horská)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°4'2.003"N, 14°25'27.815"E
Objekt částečně přístupnýObjekt B Horská částečně přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE
Objekt částečně přístupnýProstor lokální knihovny částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

V budově Horská B se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT (lokální knihovna fakulty dopravní).  


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní (zároveň bezbariérový) vstup se nachází v objektu B. Stupeň před vstupními dveřmi (+7 cm) je po pravé straně překonán pomocí krátkého vyrovnávacího nájezdu (šířka 130 cm, délka 84 cm, sklon 10,51 %; povrch keramická protiskluzná dlažba). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 84 cm; mechanicky se otevírají směrem ven, výška zvonku 151 cm). 
INTERIÉR | 

Za hlavními vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířky 538 cm, hloubky 250 cm) a další dvoukřídlé, kývavé dveře (mechanicky se otevírají oběma směry). Běžně jsou obě křídla otevřena. Dále následuje vstupní hala s vrátnicí po levé straně (výška parapetu 81 cm, hloubka pultu 18 cm v délce 83 cm) a turnikety (dvoukřídlá prosklená branka; šířka křídla 72 cm, celková průchozí šířka 142 cm). Za turnikety se po pravé straně nachází chodba, na jejímž konci jsou toalety, včetně jedné částečně přístupné toalety (povrch pochozích ploch v chodbě je místy ve sklonu do 3 %). Dále se za turnikety nachází schodiště (6 stupňů; bez mezipodesty), vedoucí do ostatních prostorů, vedle kterého je nainstalována volně přístupná, otevřená svislá zdvihací plošina. Za turnikety v přímém směru pokračuje chodba s bezbariérovým vstupem do dvoupodlažní lokální knihovny, který je viditelný ze vstupní haly.

Vstupní dveře do knihovny jsou na úrovni 1. NP; dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 90 cm; mechanicky otevírané směrem ven), uzamčené (výška čtečky karet 125 cm, zvonek zde není). Za vstupními dveřmi následuje bezpečnostní systém proti pronesení knih z knihovny (průchozí vzdálenost mezi panely 93 cm). Napravo se nachází pult knihovny (výška 112 cm a 74 cm). Nalevo je uzavřená zdvihací plošina (knihovna je dvoupodlažní).VÝTAHY | 

Pro přístup do knihovny jsou k dispozici 2 svislé zdvihací plošiny, neuzamčené.

Otevřená svislá plošina ve vstupní hale: šířka 89 cm, hloubka 139 cm, nosnost 340 kg; prosklené dveře šířky 85 cm se mechanicky otevírají směrem ven, horní část je tvořena vodorovnou tyčí, sloužící jako madlo pro otevření (výška 85 cm). Výška ovládacích tlačítek vně i uvnitř je 80 cm nad podlahou. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný.

Uzavřená svislá plošina v lokální knihovně: šířka 90 cm, hloubka 136 cm, nosnost 350 kg; dveře šířky 90 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Zvenku jsou opatřeny svislým madlem (výška 103 – 140 cm), zevnitř jsou opatřeny mušlí (výška 105 cm). Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 104 cm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř plošiny je 100 – 105 cm. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný. Prostor lokální knihovny je přístupný pouze na kartu (výška čteček 124 cm).WC | 

K dispozici je 1 označená, neuzamčená, částečně přístupná toaleta (kabina v oddělní dámských toalet) v 1. NP, umístěná na konci chodby, napravo od hlavního vstupu. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 311 cm, hloubka 173 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven).

Kabina: šířka 192 cm, hloubka 158 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven (z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce 96 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 107 cm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly (délky 82 cm; často obě ve svislé poloze). Splachování je pomocí provázku, visícím nad záchodovou mísou (výška 120 cm). Zásobník toaletního papíru (spodní hrana 115 cm) se nachází mezi umyvadlem a madlem od toalety. Vedle umyvadla, v prostoru místnosti, je osazeno vodorovné madlo, které omezuje manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Korčákova a Horská je dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k objektům FD Albertov je od zastávky tramvaje Albertov (cca 5 minut pěšky / 340 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru až na křižovatku s ulicí Korčákova. Na křižovatce zatočte doprava a přejeďte silnici na protější chodník. Na chodníku objeďte parkovací stání, poté zatočte doleva a přejeďte silnici. Zde se již nachází hlavní vstup do objektu FD Horská.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE