Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

FD - budova Horská (Albertov)

FD - budova Horská (Albertov)
Adresa:
Horská 3, 128 03 Praha 2 – Nové Město
Tel.:
+420 224 359 124 (vrátnice FD Horská)
Web:
GPS:
50°4'4.154"N, 14°25'25.941"E
Objekt nepřístupnýObjekt A obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýObjekt B částečně přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Fakulta dopravní se nachází celkem ve 3 budovách v Praze: sídlo děkanátu je v budově Konviktská 20, Praha 1, další pracoviště jsou v budově Na Florenci 25, Praha 1 a v budově Horská 3 – na Albertově, Praha 2. Budovy Konviktská a Florenc jsou zdokumentovány v samostatných odkazech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.

Na Albertově, v ulicích Horská a Korčákova, má ČVUT k dispozici 2 sousedící objekty, označené písmeny A a B. Hlavní vstup, i pro objekt A, je v objektu B. Objekty jsou vzájemně výškově posunuté o půl patra a ve 3. NP jsou vzájemně propojené částečně přístupným dvoupodlažním spojovacím krčkem (nad ulicí Horská). Při pohledu od ulice Na Slupi se objekt A nachází po levé straně a objekt B po pravé straně.

V budově Horská B se dále nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT a výdejna jídla Horská, která zajišťuje stravování. Oba prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

Pětipodlažní objekt A je jednoznačně zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože nemá k dispozici bezbariérové vstupy a postrádá výtahy.

Pětipodlažní objekt B je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístup do ostatních podlaží (kromě vstupní haly s vrátnicí a výdejny jídla) je řešen svislou zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje v naprosté většině případů dopomoc a obsluha je celkově složitější). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah a 1 částečně přístupná toaleta.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní, a zároveň bezbariérový, vstup se nachází v objektu B; je snadno vizuálně rozeznatelný.

Před vstupními dveřmi se nachází 1 nízký stupeň (výšky 70 mm), který je po pravé straně překonán pomocí krátkého vyrovnávacího nájezdu (šířka 1 300 mm, délka 840 mm, sklon 10,51 %; povrch keramická protiskluzná dlažba).

Hlavní vstupní dveře do objektu B jsou dvoukřídlé, částečně prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 841 mm, výška kliky 1 139 mm, výška zvonku 1 511 mm). Dveře nejsou z vnitřní strany opatřeny vodorovnými madly. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Vstupní dveře nejsou uzamčené; jsou volně přístupné veřejnosti.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.
INTERIÉR | 

OBJEKT A:

Interiér objektu je nepřístupný.

OBJEKT B:

Interiér objektu je částečně přístupný.

Za hlavními vstupními dveřmi objektu B se nachází zádveří (šířky 5 380 mm, hloubky 2 500 mm) s dalšími dvoukřídlými kývavými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven i dovnitř. Běžně jsou obě křídla otevřena.

Za zádveřím následuje vstupní hala s vrátnicí po levé straně (výška parapetu 813 mm, šířka předsunutého pultu 180 mm v délce 828 mm; bez možnosti indukčního poslechu) a s turnikety. V rámci turniketů je integrována dvoukřídlá prosklená branka (šířka 1 křídla 724 mm, celková průchozí šířka obou křídel 1 422 mm). Za turnikety se po pravé straně nachází chodba, na jejímž konci jsou toalety, včetně 1 částečně přístupné toalety (povrch pochozích ploch v chodbě je místy v mírném sklonu do 3 %).

Za turnikety se bezprostředně po levé straně nachází bezbariérový vstup do výdejny jídla Horská.

Dále se za turnikety nachází schodiště (6 stupňů; bez mezipodesty), vedoucí do ostatních prostorů objektu, vedle kterého je nainstalována volně přístupná, otevřená svislá zdvihací plošina (viz níže). Za schodištěm/plošinou se po pravé straně nachází 1 osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu.

V přímém směru dále pokračuje chodba s bezbariérovým vstupem do dvoupodlažní lokální knihovny.

OBJEKTY A + B:

Studijní oddělení FD se nachází ve 2. NP budovy Konviktská.

V objektu B se nachází 1 velká stupňovitá posluchárna (B-5) v 1. NP. Přístup k posluchárně od hlavního vstupu do objektu B je bezbariérový. Úroveň hlavního vstupu do posluchárny (tj. dolní úroveň) je jednoúrovňová, zatímco v zadní polovině posluchárny je 9 stupňů (výšky 80 mm; nejsou dostatečně vizuálně rozeznatelné). Hlavní vstupní dveře do posluchárny jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka běžně užívaného křídla 775 mm, výška kliky 1 073 mm). Dveře nejsou uzamčené, ovšem vstup je možný na kartu (výška čtečky karet vpravo od dveří 1 186 mm). Na spodní úrovni posluchárny jsou 1 - 2 vyhrazená pracovní místa pro posluchače na vozíku podle potřeby (celkový manipulační prostor tvaru písmene „L“: šířka 2 100 – 3 190 mm, hloubka 4 260 mm). Posluchači na vozíku mají k dispozici 2 samostatné mobilní stolky na kolečkách (šířka 1 020 mm, horní hrana přední 730 mm, podjezd 700 mm, hloubka 615 mm). Katedra pro přednášejícího není přístupná (1 stupeň výšky 150 mm). Spodní řada háčků na oděvy je ve výšce 1 553 mm. V posluchárně je osazena indukční smyčka.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. U některých schodišť chybí madla.

Všechny prosklené stěny a plochy jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Šířka vnitřních jednokřídlých dveří je cca 795 mm, šířka 1 křídla dvoukřídlých dveří je cca od 686 mm. Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla.

Čtečky karet, zvonky a telefony na chodbách jsou ve výšce 1 100 – 1 580 mm.

Povrch podlah je kamenná dlažba, keramická dlažba, linoleum (spojovací krček), kamenné stupně na schodištích.VÝTAHY | 

OBJEKT A:

K dispozici není žádný výtah.

OBJEKT B:

K dispozici je 1 osobní výtah, volně přístupný veřejnosti, který propojuje všechna podlaží objektu. Dále jsou k dispozici 2 svislé zdvihací plošiny, volně přístupné veřejnosti.

Rozměry kabiny osobního výtahu: šířka 1 105 mm, hloubka 1 400 mm. Dveře šířky 800 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku kabiny je ve výšce 1 000 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř kabiny je do 1 240 mm. Výtah je vybaven optickou, akustickou a hlasovou signalizací. Všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem a indukčním poslechem. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Parametry otevřené plošiny ve vstupní hale: šířka 898, hloubka 1 390 mm, nosnost 340 kg. Prosklené dveře šířky 859 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven, nejsou opatřeny klikou, horní část je tvořena vodorovnou tyčí, sloužící jako madlo pro otevření dveří (ve výšce 850 mm nad podlahou). Výška ovládacích tlačítek vně i uvnitř je 800 mm nad podlahou. Tlačítka nejsou vyznačena v reliéfním ani Braillově písmu. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Nástup a výstup je ve směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný.

Parametry uzavřené plošiny v lokální knihovně: šířka 900 mm, hloubka 1 358 mm, nosnost 350 kg. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Zvenku jsou opatřeny svislým madlem (ve výšce 1 036 – 1 400 mm), zevnitř jsou opatřeny mušlí (ve výšce 1 050 mm na osu). Výška přivolávacího tlačítka zvenku je 1 040 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř plošiny je 1 000 – 1 050 mm. Tlačítka nejsou vyznačena v reliéfním ani Braillově písmu. Po celou dobu jízdy je nutné držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Nástup a výstup je ve směru jízdy. Manipulační prostor je z obou stran plošiny dostatečný. Plošina se nachází v prostorech lokální knihovny, které jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček karet u vstupních dveří do knihovny 1 246 mm na osu).WC | 

OBJEKT A:

K dispozici není žádná upravená toaleta.

OBJEKT B:

K dispozici je 1 označená, neuzamčená, částečně přístupná toaleta v 1. NP, umístěná na konci chodby, napravo od hlavního vstupu. Jedná se o kabinu v oddělení dámských toalet. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 3 110 mm, hloubka 1 728 mm; dveře šířky 800 mm vedoucí do předsíně jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z předsíně).

Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka méně než 1 600 mm).

Rozměry kabiny: šířka 1 925 mm, hloubka 1 578 mm. Dveře šířky 798 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany mají vodorovné madlo ve výšce 964 mm. Klika je ve výšce 1 083 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 070 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 515 mm. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly dlouhými 819 mm (v praxi jsou často obě ve svislé poloze). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (ve výšce 1 200 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazeno umyvadlo, mezi umyvadlem a madlem od toalety (spodní hrana ve výšce 1 150 mm). Vedle umyvadla, v prostoru místnosti, je osazeno vodorovné madlo, které může částečně překážet. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Korčákova a Horská je dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k objektům FD Albertov je od zastávky tramvaje Albertov (cca 5 minut pěšky / 340 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru až na křižovatku s ulicí Korčákova. Na křižovatce zatočte doprava a přejeďte silnici na protější chodník. Na chodníku objeďte parkovací stání, poté zatočte doleva a přejeďte silnici. Zde se již nachází hlavní vstup do objektu FD Horská.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE