Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Budova Florenc

Budova Florenc
Adresa 1.:
Na Florenci 1324/25
Adresa 2.:
Na Florenci 1333/27, 110 00 Praha 1 - Florenc
Tel. 1.:
+420 224 890 711
Tel. 2.:
+420 224 813 887
Web:
GPS:
50°5'21.771"N, 14°26'13.117"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště ANOVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Část pracoviště fakulty dopravní se nachází v budově Florenc.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Vstupy do objektu jsou dva; každý ze vstupů má vlastní číslo popisné i orientační. Hlavní vstup je bezbariérový; tvořen dvoukřídlými dřevěnými vraty (šířka křídla 124 cm, výška kliky 124 cm; mechanicky otvíranými směrem ven; výška zvonku na vrátnici 132 cm), neuzamčenými. Vedlejší vstup je sám o sobě částečně přístupný; tvořen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi (šířka křídla 53 cm; mechanicky otevíranými směrem dovnitř; výška zvonku na vrátnici 106 cm), zamčenými. Před vstupními dveřmi zvenku je dostatečný manipulační prostor, ovšem v interiéru na dveře navazuje přímá rampa bez mezipodesty (šířka 103 cm, délka 250 cm, sklon 23 %) a chybí zde dostatečný manipulační prostor (hloubka vodorovného úseku mezi dveřmi a rampou 65 cm).

Rampa stoupá směrem ke dvoukřídlým proskleným dveřím v zádveří (šířka křídla 75 cm), které se otevírají směrem k rampě (mezi dveřmi a rampou je vodorovná manipulační plocha hloubky 140 cm, šířky 260 cm). Rampa není opatřena zábradlím; po obou stranách rampy je nízká zídka, která slouží jako zarážka proti sjetí vozíku (v horní části rampy je nulová, směrem k dolní části se plynule zvyšuje až na 65 cm). Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme využít po domluvě na vrátnici vedlejší vstup (nejlépe s asistencí), i proto, že na něho navazuje dostatečně velký osobní výtah do ostatních podlaží.
INTERIÉR | 

Čtyřpodlažní objekt je částečně přístupný. Skládá se ze dvou propojených částí, z nichž každá má vlastní vstup, schodiště i osobní výtah.

Za hlavními vstupními vraty se nachází široký průjezd (možný průjezd automobily směrem do dvora), což je jediný volně přístupný prostor pro veřejnost. Veškeré ostatní prostory jsou přístupné na kartu nebo pomocí zvonkové signalizace. Po levé straně průjezdu jsou jednokřídlé prosklené dveře k vrátnici (šířka křídla 91 cm; mechanicky otevírané směrem do průjezdu, výška čtečky karet 145 cm). Přímo před dveřmi jsou 3 schodišťové stupně. Za dveřmi je chodba s vrátnicí, vedle které se nachází osobní výtah minimálních rozměrů a půlkruhové schodiště. Po pravé straně průjezdu jsou jednokřídlé prosklené dveře vedoucí k ostatním prostorům v objektu. Mají podobné parametry jako dveře k vrátnici. Bezprostředně před nimi se nachází 2 schodišťové stupně. Vstup je možný na kartu (výška čtečky 145 cm).

Za zádveřím u vedlejšího vstupu se nachází kanceláře správy budovy (není zde studijní oddělení FD, to je v budově Konviktská). Následují další dvoukřídlé prosklené dveře (šířka křídla 52 cm; mechanicky otevírané směrem ven), za nimiž se nachází osobní výtah a schodiště.

V celém objektu jsou výškové rozdíly pochozích ploch větší než 2 cm. Povrch pochozích ploch není vždy rovný, pevný a upravený proti skluzu.VÝTAHY | 

K dispozici jsou 2 osobní výtahy, propojující všechna podlaží objektu a fungující na kartu.

Výtah u hlavního vchodu: šířka 100 cm, hloubka 81 cm. Dveře šířky 70 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 117 cm. Ovládací tlačítka uvnitř jsou do výšky 129 cm a výška čtečky karet 146 cm. Výtah je vybaven optickou a slabou akustickou signalizací; všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, hlasovou signalizací. Před výtahem je omezený manipulační prostor (průjezd stěnou šířky 90 cm).

Výtah u vedlejšího vchodu: šířka 100 cm, hloubka 130 cm. Dveře šířky 80 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 111 – 115 cm. Ovládací tlačítka včetně čtečky karet uvnitř výtahu ve výšce 97 – 141 cm. Výtah je vybaven optickou signalizací; všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta ve vstupním podlaží u vedlejšího vstupu. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou přímo z chodby. Toaleta je uzamčená (klíč na vrátnici nebo u správce objektu).

Rozměry kabiny: šířka 148 cm, hloubka 147 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Za dveřmi následuje nejdříve zúžený průchod směrem do kabiny (šířky 88 cm, hloubky 70 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 88 cm) je proti průchodu a proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. K dispozici je nástavec na mísu, se kterým je horní hrana mísy ve výšce 77 cm. Mísa je opatřena z obou stran madly. Madlo na stěně vedle mísy je pevné, ukotvené šikmo. Madlo z přístupové strany je sklopné, nesplňuje požadovaný přesah (lze snadno polohovat; ve vodorovné poloze je pevné). Splachování toalety je na kombi nádržce za zády (výška 79 cm). Zásobník toaletního papíru se nachází na zdi vedle šikmého madlo od toalety (spodní hrana 115 cm).PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Po dohodě na vrátnici nebo se správou budovy lze parkovat ve dvoře objektu.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do budovy FD Florenc je možný z několika směrů:

  • Metrem na bezbariérovou stanici Florenc a potom cca 1 - 2 minuty pěšky (cca 120 – 200 m).

  • Autobusem na zastávku Florenc a potom cca 2 až 3 minuty pěšky (cca 200 – 300 m).

  • Tramvají na zastávku Bílá labuť a potom cca 2 minuty pěšky (cca 200 m).

  • Tramvají na zastávku Masarykovo nádraží a potom cca 6 - 7 minut pěšky (cca 400 – 450 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Florenc:

Trať B: osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s uliční úrovní.

První výtah z nástupiště na trati B je umístěn mezi pevnými schodišti, vedoucími do přestupní chodby. V přestupní chodbě se asi po 15 metrech po pravé straně nachází odbočovací chodba k druhému výtahu, který je v uliční úrovni vyústěn v blízkosti křižovatky ulic Na Florenci a Sokolovská. FD se nachází přímo v ulici Na Florenci po pravé straně ulice.

Trať C: osoby se sníženou pohyblivostí mohou využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s uliční úrovní.

První výtah z nástupiště na trati C je umístěn vedle pevného schodiště směr ústřední autobusové nádraží, vedoucího do vestibulu. Ve vestibulu opusťte placený prostor a dejte se směrem k ulici Ke Štvanici. Po levé straně vedle pevného schodiště je přístupné dolní nástupiště druhého výtahu, který je v uliční úrovni vyústěn v ulici Ke Štvanici v blízkosti povrchové MHD. Od výtahu se dejte okolo budovy Muzea hlavního města Prahy do ulice Křižíkova. Podjeďte most (pod ulicí Wilsonova) do ulice Na Florenci. Zde se již nachází vstupy do FD.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.


 PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE