Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

MEGA BUF FAT - objekt B na fakultě stavební (FSv)

MEGA BUF FAT - objekt B na fakultě stavební (FSv)
Adresa:
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
Tel.:
+420 224 354 676
Web:
GPS:
50°6'14.104"N, 14°23'17.079"E
Objekt částečně přístupnýObjekt B FSv částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE
Objekt částečně přístupnýProstor Mega Buf Fatu částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

MEGA BUF FAT se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) objektu B, na fakultě stavební.

Objekty FSv, včetně prostoru MEGA BUF FATu, jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že hlavní vstup přes objekt C je nepřístupný (schodiště) a všechny alternativní upravené vstupy jsou uzamčené (vstup doporučujeme domluvit předem telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upravených vstupů).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

OBJEKT C:

Hlavní vstup na FSv z ulice Thákurova přes objekt C není bezbariérově přístupný -  ke vstupním dveřím stoupá široké schodiště (10 stupňů; bez mezipodesty; zábradlí pouze na okrajích schodiště). Upravené vstupy do objektů A, B, D jsou z ulice Kolejní.

OBJEKT A:

Alternativní upravený přístup do MEGA BUF FATU je možný přes objekt A z ulice Thákurova na úrovni 1. PP (odtud jsou dostupné 4 výtahy, kterými lze vyjet do 2. NP, a po objetí ochozu v atriu objektu C, lze sjet výtahy v objektu B přímo k MEGA BUF FATU). Před vstupními dveřmi objektu A se z exteriéru nachází nekrytá široká vyrovnávací rampa bez mezipodesty (šířka 7 500 mm, délka 2 400 mm, sklon 7 %; bez zábradlí). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na chodník (šířka křídel je 793 + 761 mm). Obě křídla jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 986 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet z exteriéru i interiéru 1 200 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonkové signalizace z exteriéru i interiéru 1 200 mm; velín + vrátnice v objektu C). Dveře lze otevřít velmi obtížně. Mezi vstupními dveřmi a rampou je dostatečný manipulační prostor (vodorovný úsek o rozměrech 2 600 x 2 000 mm).

OBJEKT B:

Alternativní upravený vstup do objektu B  je na úrovni 1. NP z ulice Kolejní zhruba pod jihozápadním spojovacím krčkem s objektem D, viz Schéma. Chodník před vstupem se mírně svažuje směrem ke dveřím. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 784 mm). Obě křídla mají z obou stran osazena vodorovná madla (ve výšce 1 023 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 285 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace (výška zvonku zvenku 1 450 mm; velín + vrátnice objektu C). Dveře lze otevřít jen velmi obtížně. Objekt B nemá k dispozici vlastní vrátnici.

Do MEGA BUF FATu je možné se bezbariérově dostat i z ostatních objektů FSv, a to pomocí výtahů, spojovacích krčků a ochozu ve 2. NP objektu C.

Přímý vstup do MEGA BUF FATu je tvořen automaticky posuvnými dveřmi (celkové průchozí šířky 2 300 mm), které bývají během provozu stále otevřeny.

Hlavní vstup do objektu C je osazen akustickým hlasovým majáčkem, a to na osu dvoukřídlých dveří (při pohledu na fasádu jsou to dveře vlevo). Ostatní vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.
INTERIÉR | 

Interiéry všech objektů FSv lze hodnotit jako částečně přístupné.

Interiér MEGA BUF FATu se rozkládá na 2 úrovních, propojených schodišti. Hlavní část prostoru se vstupem a výdejním pultem je bezbariérově přístupná.

Výška pultu je po celé své délce 800 mm.

Výška stolků je 750 mm.VÝTAHY | 

Pro samotný vstup do MEGA BUF FATu (v rámci objektu B) není nutné použít výtah.

Pro přístup do MEGA BUF FATu z ostatních objektů FSv (A, C, D) je nutno použít výtahy a/nebo zdvihací plošinu.

Všechny výtahy i zdvihací plošina jsou volně přístupné veřejnosti, fungují bez použití karty.

OBJEKTY A + C:

1. NP objektu C je o 8 schodišťových stupňů níž než 1. NP objektů A a B. Mezi objekty C a A je na schodišti naistalována otevřená šikmá zdvihací plošina.

Parametry plošiny: šířka 820 mm (zúžena o tyč umístěnou 30 mm nad podlahou na šířku 765 mm), hloubka 897 mm, nosnost neuvedena. Plošina je volně přístupná veřejnosti. Ovládání plošiny je umístěno pouze na stojanech mimo plošinu a je z plošiny obtížně dosažitelné nebo nedosažitelné; je vhodné mít s sebou doprovod k uvedení plošiny do chodu. Během jízdy plošiny není třeba nepřetržitě držet stisknutá tlačítka směru jízdy. Plošina postrádá sklopná postranní madla. (Mezi objekty B a C zdvihací plošina k dispozici není.)

OBJEKT B:

V objektu je k dispozici 6 osobních výtahů, 2 osobonákladní výtahy, umístěné po dvojicích po celé délce objektu B, a 2 identické evakuační výtahy, umístěné ve dvojici na konci objektu, směrem ke Katolické teologické fakultě UK.

Všechny výtahy splňují minimální rozměry požadované pro přístupné výtahy (tj. šířka a hloubka kabiny a šířka dveří). Dveře jsou posuvné, automatické. Konkrétní rozměry lze nalézt ve Schématu komplexu fakulty stavební, který je součástí tohoto dokumentu. Maximální výška přivolávacích tlačítek zvenku výtahů je 1 350 mm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahů je 918 – 1 197 mm. Všechny výtahy mají nainstalovaná sedátka (horní hrana ve výšce 493 – 530 mm; snadno polohovatelná), umístěná na protější straně než ovládací tlačítka. Všechny výtahy jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Nejsou vybaveny možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.WC | 

Nejbližší toaletou k MEFA BUF FATu je 1 částečně přístupná toaleta v 1. NP objektu B. Jedná se o samostatnou místnost, přístupnou přímo z chodby.

Toaleta je zařazena do kategorie částečně přístupných prostorů, protože vykazuje nedostatky v podobě osazení záchodové mísy na stupínek o výšce 80 mm a nefunkčního sklopného madla.

Rozměry kabiny: šířka 1 500 mm, hloubka 2 785 mm. Dveře šířky 799 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Výška kliky je 1 077 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 800 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany a je osazena na stupínku výšky 50 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru je sklopné (nelze polohovat). Madlo vedle umyvadla chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině je háček na oděvy ve výšce 1 400 mm. Chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

Parkování v dejvickém kampusu ČVUT:

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu FSv B je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 780 - 820 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 9 minut pěšky (cca 630 m).
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 6 minut pěšky (cca 400 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 9 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (hrboly a prohlubně v asfaltovém chodníku). V lepším technickém stavu je chodník blíže k Národní technické knihovně. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce (cca 620 m).

 

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Před hlavními vstupními dveřmi (objekt C) se nachází široké venkovní schodiště. Alternativní upravený vstup je také možný z ulice Thákurova, a to přes objekt A (před vstupem se nachází vyrovnávací rampa).

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE