Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Menza Kladno - objekt KOKOS na náměstí Sítná

Menza Kladno - objekt KOKOS na náměstí Sítná
Adresa:
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2
Tel. 1.:
+420 224 359 919, +420 224 359 920 (menza)
Tel. 2.:
+420 224 357 992 (vrátnice FBMI Sítná)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°8'7.898"N, 14°6'15.609"E
Objekt částečně přístupnýObjekt KOKOS částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýProstor menzy částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Menza Kladno se nachází na náměstí Sítná ve vstupním podlaží objektu KOKOS, v němž má sídlo fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Součástí menzy je restaurace KOKOS a bufet s občerstvením.

Objekt KOKOS, včetně prostorů menzy, restaurace a bufetu, je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že hlavní vstup není přístupný (je nutné překonat nájezd přesahující sklon 12,5 %) a k dispozici nejsou žádné alternativní upravené vstupy. Vstup je vhodné domluvit předem telefonicky nebo je třeba mít s sebou doprovod, který na místě pomůže nájezd překonat.

Pro menzu jsou k dispozici 2 upravené toalety.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Vstupy do menzy/restaurace i do bufetu jsou 2:

  • přístup přes hlavní vstup do objektu KOKOS,
  • vstup přímo zvenku, z ulice Cyrila Boudy, který není bezbariérový (schodiště, 6 stupňů).

Hlavní vstup do objektu KOKOS se nachází o půl podlaží výše, než je úroveň okolního náměstí a chodníku. Je přístupný z venkovní nekryté terasy. Přístup na terasu je obtížně přístupný. Na terasu lze vystoupat buď po 2 širokých venkovních schodištích (8 stupňů; bez mezipodesty, kontrastně označené) nebo lze použít (nejlépe s asistencí) nájezd pro automobily (nájezd slouží jako přístup k parkování, které se nachází na terase přímo před hlavními vstupními dveřmi do objektu; cca 10 běžných parkovacích míst). Nájezd odpovídá potřebám automobilů; je proměnlivého sklonu (15 – 20 %) a výrazně nerovného povrchu. Před nájezdem je osazena závora (po levé straně závory stojí stojan na kartu pro automatické otevření závory).

Hlavní vstupní dveře jsou troje, umístěné v řadě vedle sebe; ke vstupu slouží ty prostřední. Všechny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na terasu (šířka 1 křídla 900 mm, výška spodního vodorovného madla 842 mm, výška horního vodorovného madla 1 097 mm; dveře nemají klasickou kliku). Není zde k dispozici zvonek ani čtečka karet.

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (hloubky 1860 mm) a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří, mechanicky otevíravých směrem ven do zádveří. Dveře mají stejné parametry jako venkovní vstupní dveře.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.
INTERIÉR | 

Interiéry v budově jsou přístupné.

Interiér menzy/restaurace a bufetu je také přístupný.

Ze zádveří je přístupná prostorná vstupní hala s recepcí, která je umístěna přímo naproti hlavním vstupním dveřím (výška parapetu recepce 1 012 mm, šířka parapetu 1 726 mm, bez předsunutého pultu, s malým okénkem na mluvení uprostřed zasklení; bez možnosti indukčního poslechu). Ze vstupní haly je přímý přístup k osobním výtahům obsluhujícím výškovou budovu, dále přístup do předsálí u přednáškových sálů, k bufetu, k menze a do lokální knihovny FBMI.

Vstupní dveře do menzy z předsálí jsou jednokřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem ven, tj. do předsálí (šířka křídla 944 mm, vodorovná madla z obou stran dveří ve výšce 878 mm). Dveře jsou součástí dřevěného obkladu a jsou hůře vizuálně rozeznatelné.

Vstupní dveře do bufetu jsou dvoje, jedny ze vstupní haly, druhé z předsálí. Oboje jsou dvoukřídlé prosklené, během provozu stále otevřené.

V rámci předsálí se nachází také řada stolků, patřících k bufetu. Výška stolků v menze i v bufetu je 755 mm. V menze funguje roznos jídla číšníkem jako v běžné restauraci. Výška baru v menze je 1 220 mm. Výška pultu v bufetu je 841 mm. Výška okénka na vracení nádobí v bufetu je 916 mm.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

V objektu Kokos jsou k dispozici celkem 3 upravené toalety a 1 upravená koupelna s toaletou a sprchovým koutem, všechny označené.

Nejblíže k menze se nachází:

  • 1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v 1. NP (u menzy a přednáškových sálů),
  • 1 přístupná toaleta v 1. NP (u lokální knihovny),

Toaleta u menzy je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (nedostatečné rozměry, uložené předměty, nevhodné dispoziční uspořádání).

Toaleta u lokální knihovny je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabiny i dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny.

Toaleta u menzy a přednáškových sálů se nachází v rámci běžných toalet. Není uzamčená. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou ze společné prostorné předsíňky pro dámy a pány. Přístupové dveře z předsálí do předsíňky od toalet se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 900 mm, vodorovná madla z obou stran dveří ve výšce 882 mm, výška kliky 1 060 mm). Další přístupové dveře do předsíňky toalet jsou přímo v menze, otevírají se mechanicky směrem k toaletám (šířka křídla 800 mm). Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku a skříň.

Rozměry kabiny: šířka 2 225 mm, hloubka 1 533 mm (zmenšena o topení na 1 442 mm). Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z obou stran jsou osazena vodorovná madla ve výšce 867 mm. Klika je ve výšce 1 050 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Záchodová mísa je osazena na boční stěně. Je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 470 mm. Je opatřena z obou stran madly (nedostatečné délky 549 mm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (v době mapování, 06/2015, rozbitý profil na stěně, madlo stále sklopené). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 1 000 mm). Manipulační prostor pro vozík mezi záchodovou mísou a topením (šířky 860 mm) se nachází nalevo od dveří. Proti dveřím je osazeno velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 831 mm). Umyvadlo má z obou stran vodorovná madla délky 559 mm ve výšce 693 mm na osu. Madlo po levé straně umyvadla, vedle záchodové mísy, je sklopné. Madlo po pravé straně umyvadla, vedle skříně, je pevné. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Toaleta u lokální knihovny je samostatná kabina, přístupná z chodby. Je uzamčená (vedle dveří nápis drobným písmem „klíč na recepci“, ve výšce 1 630 mm). Kabina kromě záchodové mísy zahrnuje výlevku.

Rozměry kabiny: šířka 1 580 mm, hloubka 3 102 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Nejsou opatřeny vodorovným madlem. Klika je ve výšce 1 060 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 964 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 487 mm. Je opatřena z obou stran vodorovnými madly shodné délky 815 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 792 mm). Umyvadlo menších rozměrů je osazeno nalevo od dveří (horní hrana ve výšce 836), v prostoru mezi záchodovou mísou a úklidovou výlevkou (výlevka je umístěna nejblíže ke dveřím). Není opatřeno madly. Tuhé mýdlo je umístěno v misce přímo na umyvadle. Zásobník papírových ručníků je osazen mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana ve výšce 1 082 mm). V kabině chybí držák nebo zásobník toaletního papíru; role toaletního papíru bývá volně položena za zády na kombi nádržce. Světlo v kabině je umístěno uvnitř, po levé straně dveří (ve výšce 1 202 mm). Háček na oděvy je umístěn vedle zásobníku papírových ručníku (ve výšce 1 150 mm). Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat na terase před hlavním vstupem do objektu.

U náměstí Sítná je dále dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do objektu KOKOS na náměstí Sítná je možný z několika směrů:

  • Meziměstskými autobusy z Prahy- Nádraží Veleslavín nebo Prahy-Zličín na zastávku Sítná a odtud asi 2 minuty pěšky (cca 170 m).
  • Autobusem na zastávku Vaníčkova (ze směru od vlakového nádraží Kladno, na které jezdí nízkopodlažní vlaky z pražského Masarykova nádraží, resp. z vlakového nádraží Praha - Dejvice) a odtud asi 6 minut pěšky (cca 380 m).

Autobusové zastávky meziměstské dopravy z Prahy do Kladna se nachází u bezbariérových stanic metra Nádraží Veleslavín (trasa A) a Zličín (trasa B). Autobusy jezdí v intervalech 5 až 20 minut. Cesta do Kladna trvá 30 až 40 minut. Meziměstské autobusy z Prahy-Dejvic do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem bývalých kasáren, kde se nachází část pracovišť FBMI. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky meziměstského autobusu Sítná (ze směru Praha):

V Kladně vystoupíte na zastávce Sítná, přejdete silnici, po které jste z Prahy přijeli, a dáte se směrem k FBMI, tj. k výškové budově, před kterou se nachází „rozčepýřený“ blok s přednáškovými sály. Hlavní vstup do budovy je z náměstí Sítná. Ke hlavním vstupním dveřím je třeba vystoupat na terasu (schodiště nebo nájezd pro automobily).

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE