Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Technická menza

Technická menza
Adresa:
Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6
Tel. 1.:
+420 234 678 325 (MENZA)
Tel. 2.:
+420 605 217 098 (RECEPCE budova A)
Web:
GPS:
50°6'14.476"N, 14°23'40.070"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Technická menza se nachází v novém moderním objektu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ve 2. NP, budova B, bezbariérový vstup B3 z ulice Jugoslávských partyzánů, nejblíže k Velflíkově ulici (naproti tramvajové zastávce Lotyšská).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstupní dveře z ulice jsou označeny stříbrným nápisem TECHNICKÁ MENZA, jsou posuvné, automatické (dostatečné průchozí šířky). Během pracovní dveře jsou neuzamčené, mimo pracovní dobu je přístup na kartu (výška čtečky 118 cm). Před dveřmi je z obou stran dostatečný manipulační prostor. Za dveřmi se nachází prostor „prosklené ulice“ se schodištěm po levé straně a s proskleným výtahem obsluhujícím 1. PP (úroveň ulice) až 4. NP po pravé straně po pravé straně.
INTERIÉR | 

Přístupný je celý interiér budovy CIIRC, včetně Technické menzy.

Interiérový přístup k menze je buď pomocí dvou schodišť (jedno v prosklené ulici, druhé uvnitř budovy) nebo dvěma osobní výtahy (jeden v prosklené ulici, druhý uvnitř budovy). Vždy je nutno použít oboje schodiště nebo oba výtahy. Prosklený výtah lze použít na přemístění mezi 1. PP (tlačítko -1) a 1. NP (tlačítko 1). Od dveří výtahu vede na úrovni 1. NP otevřená lávka se dvěma mírnými krátkými úseky ve sklonu (délky 625 mm a 950 mm; šířky 1 750 mm a 1 295 mm). Sklony klesají směrem k posuvným automatickým dveřím (dostatečné průjezdné šířky) a směrem ke schodišti (zde je nutné dávat pozor; schodiště není kontrastně označeno, téměř splývá s povrchem lávky, a manipulační prostor mezi sklonem, dveřmi a schodištěm je lehce omezený). Za posuvnými dveřmi následuje vnitřní prostor budovy CIIRCu, ve které se nachází další výtah, kterým lze vystoupat o poschodí výše do menzy.

Samotné vstupy pro veřejnost do prostoru menzy jsou dva, oba tvořeny identickými interiérovými dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíranými směrem ven. Oboje dveře bývají v době provozu menzy otevřené, s dostatečně širokým průchodem. Prostory menzy poskytují dostatek manipulačního prostoru. Jídelní stoly jsou ze spodní strany osazeny háčky na židle, které snižují podjezdnou výšku stolu (na 59 cm od země). V jednání je odmontování háčků z jednoho stolu a jeho označení piktogramem s osobou na vozíku.VÝTAHY | 

V budově CIIRCu je k dispozici celkem 10 osobních výtahů, z nichž všechny splňují parametry bezbariérovosti. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu, mají ovládací tlačítka v max. výšce 120 cm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Všechny výtahy mají osazena sklopná sedátka (horní hrana 48 – 50 cm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (výška 90 cm). Dveře jsou široké 80 – 90 cm, posuvné, automatické. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

B3; osobní výtah u Velflíkovy ulice (podlaží: -1 až 7): šířka 120 cm, hloubka 210 cm.

B3; osobní prosklený výtah v prosklené ulici (podlaží -1 až 4): šířka 157 cm, hloubka 140 cm.WC | 

V budově CIIRcu je k dispozici celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, neuzamčené, přístupné toalety.

Toaleta nejblíže k menze se nachází naproti vstupním dveřím do menzy ve 2. NP. Jedná se o samostatnou kabinu přístupnou přímo z chodby. Šířka kabiny 180 cm, hloubka 200 cm. Dveře šířka 90 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík je dostatečně široký. Záchodová mísa je opatřena pevným madlem u stěny a polohovatelným madlem v prostoru (stejné délky 80 cm; snadno polohovatelné). Splachovací tlačítko na stěna za mísou je výšce 90 cm, splachovací tlačítko na stěně vedle mísy je ve výšce 85 cm. V kabině je k dispozici nouzové signalizační zařízení a dostatek manipulačního prostoru.PARKOVÁNÍ | 

Sedm vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP částí B. Do garáže lze sjet rampou. Z 1. PP vedou do ostatních podlaží části B dva upravené vstupy.

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod částí A.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:

  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od hlavního vstupu A je cca 450 m (cca 7 min chůze pěšky).
  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od vstupu B1 je cca 480 m (cca 8 min chůze pěšky).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE