Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Snack Bar Strahov - blok 1 v areálu kolejí Strahov

Snack Bar Strahov - blok 1 v areálu kolejí Strahov
Adresa:
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6
Tel.:
+420 234 678 388
Web:
GPS:
50°4'48.715"N, 14°23'26.740"E
Objekt přístupnýProstor přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Snack Bar se nachází v přízemí bloku 1 v rámci areálu Kolejí Strahov, nejblíže k autobusové zastávce (areál neoplocen, volně průchozí).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup do bloku z ulice Chaloupeckého je bezbariérový. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 2x85 cm; mechanicky se otevírají směrem do zádveří; výška svislého madla zvenčí 110 cm na osu, výška kliky zevnitř 108 cm). Po pravé straně se zvenčí na fasádě nachází oboustranná zvonková signalizace na recepci (výška 92 cm).

Za vstupními dveřmi následuje celoprosklené zádveří (šířka 345 cm, hloubka 191 cm), se zkosenými rohy, čímž je vnitřní manipulační prostor o něco menší. Dveře mezi zádveřím a vstupní halou jsou jednokřídlé (šířka křídla 88 cm; mechanicky se otevírají směrem do vstupní haly).
INTERIÉR | 

Snack Bar se nachází přímo ve vstupní hale, po levé straně zádveří. Výška obslužného pultu je po celé své délce 120 cm. Výška stolků je 75 cm. Je zde dostatek manipulačního prostoru.VÝTAHY | 

Výtah není třeba.

Pro bezbariérový přístup k upravené toaletě v polosuterénu (1. PP) je možno použít neuzamčenou, samoobslužnou, polouzavřenou svislou zdvihací plošinu, nacházející se vedle schodiště ve vstupní hale (-5 schodů).

Parametry: šířka 74 cm (zmenšená o vodorovné madlo), hloubka 143 cm, nosnost 250 kg/1 osoba. Plošina je průchozí; dveře protilehlé proti sobě v šířce plošiny (74 cm) se mechanicky otevírají směrem ven. Přivolávací tlačítko zvenku plošiny je ve výšce 89 cm. Ovládací tlačítka uvnitř plošiny jsou umístěna v jedné řadě (výška 91 cm). Před plošinou je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta v polosuterénu (1. PP). Toaleta slouží jako jediná toaleta pro ženy. Je uzamčená (klíč na recepci nebo u Snack Baru).

Přístup ke kabině je přes předsíň (šířka 96 cm, délka 174 cm) a umývárnu se 2 umyvadly (šířka 220 cm, hloubka 165 cm). Dveře mezi vstupní halou a předsíní jsou jednokřídlé (šířka křídla 80 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Rozměry kabiny: šířka 227 cm, hloubka 156 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem do umývárny. Z obou stran jsou opatřeny vodorovnými madly (výška 85 a 87 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířka 140 cm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 53 cm) je přístupná z pravé strany. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny pevné (délka 56 cm). Madlo v prostoru polohovatelné (délka 80 cm). Umyvadlo se nachází po pravé straně dveří (hloubka 55 cm, horní hrana 77 cm). Po pravé straně umyvadla je osazeno pevné vodorovné madlo (délka 61 cm, výška 82 cm).PARKOVÁNÍ | 

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

 POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov k bloku 1:

  • Autobusem č. 143 na zastávku Koleje Strahov (od stanice metra A Dejvická) a odtud asi 2 minuty pěšky (cca 100 m).

  • Autobusem č. 176 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Karlovo náměstí) a odtud asi 7 minut pěšky (cca 420 m).

  • Autobusem č. 191 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Anděl) a odtud asi 7 minut pěšky (cca 400 m).

  • Lanovou dráhou na stanici Petřín a odtud cca 15 minut pěšky (cca 850 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, autobus č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE