Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Menza Studentský dům

Menza Studentský dům
Adresa:
Bílá 2571/6, 166 36 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+402 234 606 111
Web:
GPS:
50°6'19.349"N, 14°23'19.008"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Menza se nachází ve 2. a 3. NP třípodlažního objektu Studentského domu. Ve 2. NP se nachází hlavní vstupní dveře, vstupní hala a kantýna. Všechny čtyři výdejny jídla jsou pak ve 3. NP.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Přístup do menzy z ulice Kolejní není bezbariérový (venkovní schodiště stoupající na terasu, +20 stupňů s mezipodestou). Samotný vstup je tvořen 6 jednokřídlými prosklenými dveřmi (šířka křídla 80 cm; mechanicky se otevírají směrem ven; výška svislého madla na osu 122 cm). Za vstupními dveřmi se nachází prostorné zádveří (šířka 11,50 m; hloubka 3,80 m) a následuje další šestice jednokřídlých prosklených dveří (šířka křídla 80 cm, mechanicky se otevírají směrem do zádveří). Mezi venkovní terasou a zádveřím je výškový rozdíl 3 cm.

Alternativní upravený přístup do prostorů menzy je možný přes uzamčený vstup Univerzitní základní školy Lvíčata z ulice Kolejní, vpravo vedle výše zmiňovaného schodiště, v podloubí pod terasou (zvenku čtečka karet; student si musí předem nechat nahrát na svou kartu možnost vstupu, a to ve Středisku ELSA). Přístup k těmto dveřím je bezbariérově upraven. Ze strany od silnice je nekrytá rampa (délka 231 cm, šířka 210 cm; sklon 7 %; zábradlí osazeno z jedné strany, z obou stran betonová zídka). Pod terasou v podloubí je v šířce celého chodníku mírný nájezd (délka 120 cm; sklon 3,5 %). Samotné vstupní dveře jsou zvenku označené piktogramem osoby na vozíku; jsou dvoukřídlé (šířka křídla 2x95 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 310 cm, hloubka 250 cm) s dostatečným manipulačním prostorem a po pravé straně další dvoukřídlé dveře (šířka křídla 2x95 cm; mechanicky se otevírají směrem do zádveří). Za zádveřím je pak schodiště s osazenou schodišťovou plošinou. Pokud není plošina ve vstupním podlaží, pro přivolání slouží tlačítko napravo na zdi (výška 102 cm).
INTERIÉR | 

Na úrovni hlavního vstupu do menzy (tj. 2. NP) se rozkládá prostorná vstupní hala, v níž se proti vstupním dveřím nachází čtvery vnitřní dveře vedoucí ke schodům, stoupajícím k výdejním místům menzy. Ze vstupní haly je možné vystoupat k jednotlivým jídelnám také po schodišti, na němž je osazena zdvihací plošina. Ve vstupní hale se dále nachází Snack Bar, pizzerie, pokladna menzy (výška parapetu 100 cm, pult je předsunut o 14 cm před zeď), lékárna, šatna a toalety, včetně 2 upravených toalet.

Na úrovni 3. NP, což je nejvyšší stanice zdvihací plošiny, se vedle sebe nachází dvoje dvoukřídlé oranžové dveře. Pro vstup do menzy slouží ty vpravo (šířka křídla 2x80 cm, otevírají se mechanicky směrem ven; výška vodorovného madla zevnitř 87 cm). Výška výdejních pultů je 95 cm. Výška odkládacích pultů je 93 cm.  Výška jídelního stolu je 75 cm.VÝTAHY | 

K dispozici není žádný výtah, ale do vyšších podlaží je možno z přízemí použít otevřenou šikmou zdvihací plošinu. Není volně přístupná; uvedení do chodu je pomocí klíče (po dohodě ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz, je možné si po dobu studií klíč od plošiny zapůjčit). Plošinu je možno zastavit ve 2. NP (kantýna, pizzerie) i ve 3. NP (menza).

Parametry plošiny: šířka 76 cm, délka 87 cm; nosnost 225 kg/1 osoba. Nejprve je nutno zasunout klíč do zámku, otočit a poté je možno plošinu sklopit do vodorovné polohy (pro sklopení plošiny stačí krátce zmáčknout tlačítko „otevřít“; tlačítka jsou z obou bočních stran plošiny ve výšce 87 cm). Plošina i nájezd na ni se sklopí automaticky (sklon nájezdu 30 %). Dále je nutné manuálně sklopit boční madla, což upraví i nájezd (zpět do svislé polohy). Pro pohyb plošiny stačí krátce zmáčknout tlačítko „nahoru/dolů“ (výška 71 cm; uprostřed bočnice plošiny). Po ukončení jízdy je třeba manuálně zdvihnout boční madla, což sklopí zároveň i sjezd z plošiny, a poté krátce zmáčknout tlačítko „zavřít“ a plošina se automaticky zvedne do svislé polohy. Plošina má protiskluzný povrch.WC | 

Pro menzu jsou ve Studentském domě k dispozici celkem 2 upravené toalety ve 2. NP, jedna v rámci oddělení pro dámy, druhá v rámci oddělení pro pány. Dvoje přístupové dveře v předsíni dámských i pánských toalet jsou dostatečně široké (min. 80 cm). Vnější dveře mají práh vysoký 2 cm. Umývárny a prostor před upravenými kabinami poskytují dostatečný manipulační prostor. V kabinách je naopak omezený manipulační prostor. Dlažba je hladká, může být kluzká.

Kabina - dámy: šířka 194 m, hloubka 140 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Povrch podlahy hned za dveřmi je ve sklonu (délka 32 cm, sklon 10 %). Manipulační prostor pro vozík (šířky 118 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 8 cm. Je přístupná z levé strany. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná - nelze polohovat.

Kabina - páni: šířka 182 cm, hloubka 137 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 8 cm. Je přístupná z levé strany. Madlo je osazeno pouze mezi stěnou a záchodovou mísou - nelze polohovat; sklopné madlo v prostoru chybí.PARKOVÁNÍ | 

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Studentského domu (vchod do UZŠ z ulice Kolejní) je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 14 minut pěšky (cca 850 - 900 m).

  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 12 minut pěšky (cca 780 m).

  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 3 minuty pěšky (cca 200 m).

  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 8 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch – hrboly a díry v asfaltovém chodníku. V lepším stavu je chodník blíže k NTK (cca 470 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova okolo prodejních stánků. Přejeďte přes přechod, na chodníku zatočte doprava a pokračujte ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Přejeďte přes přechod a na chodníku před Rektorátem zatočte doleva. Pokračujte stále rovně okolo budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Na křižovatce zatočte doleva, přejeďte přes přechod a na chodníku pokračujte v přímém směru okolo budovy VŠCHT (a náměstí před budovou Národní technické knihovny) do ulice Thákurova (jsou zde bezbariérové nájezdy na chodníky). V ulici Thákurova zatočte na chodníku doprava a za výškovou budovou fakulty stavební (FSv – objekt A) zatočte na chodníku doleva. Projeďte po chodníku, který se nachází mezi objekty fakulty stavební a Novou budovou ČVUT (FA/FIT), až k ulici Kolejní. V ulici Kolejní, pod terasou, se nachází upravený vstup do UZŠ. Okolí vstupu je bezbariérově upraveno (chodníky jsou ve sklonu max. 7 %, opatřeny madly).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE