Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Menza Strahov - areál kolejí Strahov

Menza Strahov - areál kolejí Strahov
Adresa:
Jezdecká 1920, 160 17 Praha 6
Tel.:
+420 234 678 361
Web:
GPS:
50°4'44.972"N, 14°23'35.534"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Dvoupodlažní objekt studentské menzy s restaurací se nachází v rámci rozsáhlého areálu kolejí Strahov (areál neoplocen, volně průchozí).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do objektu se nachází na venkovní terase (průchozí šířky 150 cm), kam lze vystoupat buď po širokém venkovním schodišti (+12 stupňů; bez mezipodesty), nebo po přímé nekryté rampě s mezipodestou, umožňující bezbariérový přístup (šířka rampy 130 cm, délky stoupajících úseků 615 + 757 cm, délka mezipodesty 177 cm, sklon obou úseků 8,5 %; oboustranné zábradlí celkové výšky 116 cm uloženo do betonového obrubníku výšky 30 cm; povrch rampy protiskluzná betonová dlažba). Samotný vstup do menzy je tvořen trojicí dvoukřídlých prosklených dveří (šířka křídel 2x78 cm; mechanicky otevíraných směrem ven; svislá madla 103 až 153 cm).

Za vstupními dveřmi následuje prostorné zádveří (šířky 12 m, hloubky 2,90 m) a další trojice dvoukřídlých prosklených dveří (šířka křídel 2x90 cm; mechanicky otevíraných směrem do zádveří). Po levé straně zádveří se nachází výstupní dveře z menzy, dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 86 cm; mechanicky otevíraných směrem do zádveří).
INTERIÉR | 

Vstupní podlaží s menzou a restaurací je bezbariérově přístupné.

K dispozici není vrátnice ani informace. Vedoucí menzy sídlí ve 2. NP, které není bezbariérově přístupné. Ve vstupní hale se po levé straně nachází studentská menza, po pravé straně je umístěn bar (výška parapetu 117 cm) a za dveřmi je restaurace. Naproti vstupu je k dispozici sociální zázemí včetně jedné upravené toalety.

Vstup do části s menzou není vymezen dveřmi (je zde dostatečně široký průchod). Vstupní dveře do restaurace jsou dvoje, oboje dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 2x70 cm). Výška obslužného pultu v menze i v restauraci je 87 – 88 cm. Výška odkládacího pultu, na který se vrací nádobí, je 105 cm. Výška jídelního stolu v menze je 75 cm. K restauraci patří i vymezený prostor na venkovní terase, kam vedou přímo z prostoru restaurace dvoukřídlé prosklené dveře (šířka křídla 2x84 cm).VÝTAHY | 

Pro veřejnost není k dispozici žádný osobní výtah.WC | 

K dispozici je jedna označená, obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v rámci oddělení dámských toalet, neuzamčená. V předsíni oddělení dámských toalet (šířky 260 cm, hloubky 260 cm) jsou k dispozici 2 umyvadla (horní hrana 85 cm). Vstupní dveře do předsíně se otevírají mechanicky směrem dovnitř do předsíně (šířka křídla 82 cm). V předsíni je omezený manipulační prostor.

Rozměry kabiny: šířka 255 cm, hloubka 144 cm. Dveře šířky 89 cm se mechanicky otevírají směrem ven z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířky 90 cm) není proti dveřím, ale po levé straně kabiny. Záchodová mísa (horní hrana 52 cm) je přístupná z pravé strany. Je opatřena jedním pevným madlem, ukotveným na stěnu, ve tvaru písmene „L“, ve výšce 83 – 156 cm. V kabině chybí umyvadlo, háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov k menze:

  • Autobusem č. 143 na zastávku Koleje Strahov (od stanice metra A Dejvická) a odtud asi 4 minuty pěšky (cca 260 m).

  • Autobusem č. 176 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Karlovo náměstí) a odtud asi 6 minut pěšky (cca 390 m).

  • Autobusem č. 191 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Anděl) a odtud asi 6 minut pěšky (cca 390 m).

  • Lanovou dráhou na stanici Petřín a odtud cca 10 minut pěšky (cca 600 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, respektive od zastávky autobusu č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1. Přejeďte ulici Vaníčkova a pokračujte vpravo ulicí Vaníčkovou až za blok 1 na křižovatku s ulicí Jezdecká. Zde se po cca 80 m nachází venkovní rampa, zpřístupňující vstupní podlaží menzy Strahov.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE