Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Menza Masarykova kolej

Menza Masarykova kolej
Adresa:
Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel. 1.:
+420 233 051 111 (recepce)
Tel. 2.:
+420 233 051 117 (118)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'2.820"N, 14°23'12.573"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Historizující pětipodlažní objekt Masarykovy koleje zahrnuje jednak studentské ubytování a studentskou menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup z Thákurovy ulice je bezbariérový. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné (šířka křídla 2x76 cm; mechanicky se otevírají směrem do zádveří; výška zvonku zvenku po pravé straně 124 cm). Před dveřmi v chodníku je čisticí kovový rošt, poměrně hladký. Následuje prostorné zádveří (šířka dostatečná, hloubka 212 cm) tvořené prosklenou stěnou s dvoukřídlými posuvnými, automatickými dveřmi (celková průchozí šířka 158 cm).
INTERIÉR | 

Zádveří ústí do centrální vstupní haly, ve které se po levé straně nachází recepce a po pravé straně vrátnice (výška obou parapetů je shodná, 104 cm; hloubka pultů 46 cm).

Prostory menzy a restaurace se nachází po levé straně vstupní haly za recepcí a jsou umístěny o půl podlaží níže, než je vstupní podlaží. Přístup do restaurace je pomocí přímé rampy s mezipodestou (horní úsek: šířka 193 cm, délka 480 cm, sklon 14 %; dolní úsek: šířka 193 cm, délka 390 cm, sklon 7 %; délka mezipodesty 110 cm; povrch protiskluzná dlažba). Rampu po obou stranách lemují zdi. Madlo (výška 100 cm) je instalováno pouze v horní části rampy, pouze po jedné straně. Kladem je, že je rampa zvýrazněna odlišnou barvou povrchu od vodorovných úseků a mezipodesty a je dobře vizuálně rozeznatelná. Vstupní dveře do restaurace jsou těžké dvoukřídlé, otevírají se velmi obtížněji mechanicky směrem ven (doporučujeme si zajistit asistenci).

Poznámka: přístup do studentské menzy by měl být přes prostor restaurace. Prostor okolo dveří, propojujících menzu a restauraci, je z provozních důvodů z obou stran zastavěn stolky. Je proto domluveno se správou budovy i s vedoucí stravovacího provozu, že se osoby s omezením pohybu, které se chtějí stravovat v menze, ohlásí na recepci Masarykovy koleje a budou obslouženy v prostoru restaurace.VÝTAHY | 

Výtah není třeba.WC | 

Celkem jsou v objektu Masarykovy koleje pro veřejnost k dispozici 2 označené, částečně přístupné toalety. Pro menzu a restauraci slouží toaleta vedle recepce v přízemí (uzamčená, klíč na recepci).

Rozměry kabiny: šířka 197 cm, hloubka 156 cm. Dveře šířky 89 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 98 cm) je umístěn proti dveřím; bývají zde uložené úklidové pomůcky, které mohou omezovat manipulační prostor. Záchodová mísa (horní hrana 53 cm) je přístupná z levé strany. Je opatřena z obou stran madly (délka 80 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (výška 110 cm). Toaletní papír bývá uložen na umyvadle nebo v rohové skříňce vedle mísy. Mezi umyvadlem a dveřmi je vodorovné madlo, osazené na zdi. Na zemi, mezi umyvadlem a dveřmi, stojí přenosný odpadkový koš a pod umyvadlem je osazeno atypické vodorovné madlo, což může omezovat podjezd vozíku pod umyvadlo. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Thákurova. Objekt Masarykovy koleje má ve dvoře k dispozici běžná krytá a nekrytá parkovací stání. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. Jedno kolmé vyhrazené místo se nachází zezadu u Nové budovy FA/FIT (příjezd z ulice Bechyňova). Jedno podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). Dvě kolmá vyhrazená stání jsou před fasádou Ateliéru D. Zmíněná tři stání jsou od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Masarykovy koleje je možný, např.:

  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 2 minuty pěšky (cca 120 m).

  • Metrem na stanici Dejvická a potom cca 8 minut pěšky (cca 400 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici k přístřešku metra. Za přístřeškem metra zatočte doleva a poté zatočte doprava do ulice Evropská. Pokračujte rovně ulicí Evropskou až na nároží s ulicí Thákurovou. Za zelenou plochou zahněte doprava. V ulici Thákurova se již nachází hlavní vstup do Masarykovy koleje, který je v rámci fasády snadno rozeznatelný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE