Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

ArchiCafé - Nová budova ČVUT, Thákurova

ArchiCafé - Nová budova ČVUT, Thákurova
Adresa:
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
Tel. 1.:
+420 725 896 859 (ArchiCafé)
Tel. 2.:
+420 776 555 558 (recepce NB)
Web:
GPS:
50°6'17.136"N, 14°23'21.656"E
Objekt přístupnýObjekt Nové budovy přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE
Objekt přístupnýProstor ArchiCafé přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích (NB), která dále zahrnuje fakultu architektury (FA), fakultu informačních technologií (FIT) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do NB je pomocí označené přímé vyrovnávací rampy bez mezipodesty (šířka 160 cm, délka 9 m; sklon 3,5 %; protiskluzný povrch), která stoupá směrem na venkovní terasu. Není opatřena zábradlím, zarážkou ani vodicí tyčí proti sjetí vozíku. Na začátku/na konci rampy je dostatečný manipulační prostor. Okolní chodník, stoupající kolmo k rampě, je ve sklonu necelých 2 %. Terasa i schodiště mají povrch ze stejného materiálu (za vlhkého počasí kluzkého), přičemž poslední (horní) stupeň schodiště je vizuálně kontrastně vyznačen. Schodiště postrádá zábradlí (krom jediného, osazeného podél fasády). Oboje jednokřídlé vstupní dveře (šířka křídla 110 cm;  obtížně mechanicky otevírané směrem ven) a karusel splývají s proskleným přízemím. Z exteriéru je před vstupními dveřmi umístěna čisticí zóna (venkovní pryžová rohož). Dveře nejsou uzamčené. U dveří nalevo od karuselu je obousměrná zvonková signalizace na recepci (výška zvonku 124 cm, výška kamery 136 cm, výška mluvítka 146 cm). Dveře napravo od karuselu jsou na osu křídla osazeny orientačním hlasovým majáčkem. Před vstupními dveřmi a karuselem je dostatečný manipulační prostor




INTERIÉR | 

Interiéry NB, včetně ArchiCafé, jsou přístupné.

U hlavního vstupu se po levé straně nachází recepce (výška parapetu 120 cm). Napravo vedle recepce je branka (šířka 102 cm), integrovaná mezi turnikety, kterou je možné po domluvě projet. Za turnikety následuje prostorná členitá vstupní hala odkud je přímý přístup do ArchiCafé (vlevo za recepcí). Vstupní dveře do ArchiCafé (celkové průchozí šířky 150 cm) jsou automatické, posuvné. Prosklené stěny ArchiCafé jsou po celé své výšce i šířce polepeny písmeny, tvořícími průběžný název „ARCHICAFÉ“. Výška fialového pultu je po celé své délce 120 cm. Výška stolků je 75 cm.



VÝTAHY | 

Není třeba.



WC | 

Ve vstupním podlaží, ve kterém se nachází i ArchiCafé, jsou k dispozici dvě přístupné toalety umístěné v rámci běžných toalet, jedna v oddělení pro dámy a jedna pro pány. Všechny dveře od kabin se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídel 79 – 80 cm). Oboje madla podél záchodových mís jsou sklopná, což v praxi znamená, že jsou často ve svislé poloze (délka obou madel 80 cm, výška 80 cm; snadno polohovatelné). V kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, jedno na stěně na osu mísy (výška 110 cm), druhé na stěně vedle mísy (výška 100 cm). Vedle umyvadla v kabinách (horní hrana 84 – 89 cm, výška podjezdu 64 – 68 cm) je osazeno vodorovné madlo (délka 60 cm). V kabinách chybí nouzové signalizační zařízení. Je zde háček na oděvy, toaletní papír, papír na utření rukou, zrcadlo, odpadkový koš. V kabinách i před nimi je dostatek manipulačního prostoru.

Parametry obou kabin (jsou totožné, zrcadlově obrácené): šířka 177 cm, hloubka 157 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 112 cm) se nachází proti dveřím.



PARKOVÁNÍ | 

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. Jedno kolmé vyhrazené místo se nachází zezadu u Nové budovy FA/FIT (příjezd z ulice Bechyňova). Jedno podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). Dvě kolmá vyhrazená stání jsou před fasádou Ateliéru D. Zmíněná tři stání jsou od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, od ulice Evropská.



POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k Nové budově ČVUT je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 - 740 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 m).
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 8 minuty pěšky (cca 500 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 12 minut pěšky (cca 700 m). Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (jsou zde četné hrboly a díry v asfaltovém chodníku). V lepším stavu je chodník blíže k NTK. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce.

 

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Po objetí pruhu se zelení zahněte doprava k fakultě architektury. Bezbariérová rampa je umístěna nalevo, na okraji schodiště před Novou budovou ČVUT.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.



PŮDORYSNÉ SCHÉMA



FOTOGALERIE