Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Ústřední knihovna ČVUT v Národní technické knihovně

Ústřední knihovna ČVUT v Národní technické knihovně
Adresa:
Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice
Tel. 1.:
+420 224 359 802 (ÚK ČVUT)
Tel. 2.:
+420 232 002 535 (NTK)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'14.083"N, 14°23'26.365"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Ústřední knihovna ČVUT (ÚK) má v rámci moderního objektu Národní technické knihovny (NTK) umístěno své centrální pracoviště. Zde nabízené služby jsou: volný výběr, konzultační a referenční služby (Ústřední knihovna ČVUT, 5. NP), výpůjční pult (2. NP) – výpůjčky ze skladu, studovna časopisů (3. NP), administrativní prostor (2. NP) – kontakt s pracovníky fakult.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Všechny čtyři vstupy do NTK jsou bezbariérové, neuzamčené, výrazně označené velkými bílými nápisy na fasádě (NTK1, NTK2, NTK3, NTK4). Vstupy NTK1, NTK2, NTK4 jsou z exteriéru i interiéru vybaveny tlačítky s piktogramem osoby na vozíku, umístěnými na samostatných stojáncích vedle dveří (výška tlačítek 73 – 76 cm), které umožní současné automatické otevření obou křídel vstupních dveří i dveří v zádveří (ručně je lze otevřít obtížně). Dveře se otevírají směrem ven (celková průchozí šířka 158 cm). U vstupu NTK3 (od Flemingova náměstí) není tlačítko pro automatické otevření dveří a otevřít musí ostraha objektu (pult ostrahy umístěn za prosklenou stěnou). Vstupy NTK1 a NTK3 jsou opatřeny orientačními hlasovými majáčky (umístěnými na stropech asi 10 kroků před dveřmi). Všechny vstupy ústí do členité centrální haly.
INTERIÉR | 

Přístupná je celá šestipodlažní budova. ÚK má hlavní prostory ve 2. NP, kde je výpůjční pult (výška 75 cm), a v 5. NP, kde je volný výběr knih včetně konzultačních a referenčních služeb (jednokřídlé vstupní dveře, posuvné, automatické, šířka 97 cm; průchozí vzdálenost mezi bezpečnostními panely proti pronesení knih 87 cm). Přístup k oběma prostorům je přes chráněnou zónu knihovny, která se nachází v přízemí ve střední části centrální haly a která je přístupná pouze registrovaným uživatelům. Odtud je pomocí osobních výtahů bezbariérový přístup do prostorů ÚK. Pro samotný vstup do chráněné zóny mohou osoby s omezenou schopností pohybu využít prosklená dvířka (šířka 83 cm) s upraveným turniketem (šířka 84 cm), který se nachází nalevo od ostatních turniketů. V chráněné zóně se nachází registrační pult, který je z části tvořenou klasickým stolem pro možnost podjetí s vozíkem (horní hrana stolu 75 cm, podjezd 74 cm).VÝTAHY | 

V rámci chráněné zóny knihovny jsou pro veřejnost volně k dispozici 2 identické osobní výtahy (označené čísly 1, 2), umístěné vedle sebe. U schodiště v blízkosti vstupu NTK3 je k dispozici evakuační výtah.

Kabiny osobních výtahů: šířka 110 cm, hloubka 144 cm. Výtahy jsou průchozí; dveře (šířka 90 cm) jsou protilehlé proti sobě, posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 106 – 113 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů ve výšce 90 – 114 cm. Výtahy jsou vybaveny sklopným sedátkem vedle ovládacího panelu (horní hrana 45 cm; sklopit lze snadno), optickou a akustickou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Nejsou vybaveny hlasovou signalizací. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Kabina evakuačního výtahu: šířka 109 cm, hloubka 210 cm. Dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 106 – 110 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 84 – 114 cm. Výtah je vybaven sklopným sedátkem (horní hrana 48 cm; vzdálenost panelu s ovládacími tlačítky 35 cm), hlasovou a optickou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Není vybaven akustickou signalizací. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor. Pro osoby se zrakovým postižením nejsou v žádném podlaží k dispozici vodicí linie pro navedení k ovládání výtahů.WC | 

V budově NTK jsou k dispozici na každém podlaží 2 upravené, označené, neuzamčené toalety (celkem jich je 10). Samostatné kabiny v centrální hale v přízemí jsou částečně přístupné (šířka 149 – 158 cm, hloubka 209 cm; průjezdná šířka dveří je 73 – 76 cm). Toalety ve vyšších podlažích jsou bezbariérově přístupné, vždy součástí dámských i pánských toalet. V předsíňkách toalet i v kabinách je dostatečný manipulační prostor a všechny přístupové dveře jsou šířky min. 80 cm, otevírané směrem ven. Všechny záchodové mísy jsou opatřeny z obou stran polohovatelnými madly, přičemž madlo podél stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože byl ze zdi dodatečně odstraněn profil pro svislé uložení madla.

Parametry dámské kabiny v 5. NP: šířka 222 cm hloubka 180 cm, pánské kabiny v 5. NP: šířka 160 cm, hloubka 180 cm.PARKOVÁNÍ | 

6 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v třípodlažní podzemní garáži pod NTK. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

16 vyhrazených parkovacích míst je celkem k dispozici v třípodlažní podzemní garáži pod Novou budovou ČVUT (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k NTK je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 9 minut pěšky (cca 550 – 600 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 13 minut pěšky (cca 800 m).
  • Autobusem č. 131 zastávka Na Santince a potom cca 9 minuty pěšky (550 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 6 minut pěšky (cca 300 m). Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (jsou zde četné hrboly a díry v asfaltovém chodníku). V lepším stavu je chodník blíže k NTK. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická.

Na křižovatce přejeďte přes přechod doleva a na náměstí před vámi se již nachází objekt NTK, resp. vstup NTK1. Vstup NTK3, u kterého je k dispozici ostraha, která pomáhá s načtením a odhlášením vstupní karty, je přesně na opačné straně objektu, než je NTK1. Ke vstupu NTK3 je třeba pokračovat rovně ulicí Studentskou okolo NTK4 a objet objekt NTK zleva.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE