Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Trojanova

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Trojanova
Adresa:
Trojanova 13, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel. 1.:
+420 224 358 543 (Středisko ELSA, pracoviště Trojanova)
Tel. 2.:
+420 224 358 585 (vrátnice FJFI Trojanova)
Web:
GPS:
50°4'28.041"N, 14°24'59.137"E
Objekt částečně přístupnýProstor částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

ELSA - Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT má pracoviště na 2 místech v Praze:

  • Praha 2 - Nové Město, ulice Trojanova, 2. NP budovy fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI), místnost č. 104 a 104a (katedra matematiky);
  • Praha 6 - Dejvice, ulice Bechyňova, přízemí Studentského domu ČVUT; prostory CIPS .

VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup z ulice Trojanova není bezbariérový (+1 schod proměnlivé výšky 8 až 15 cm dle sklonu chodníku 5 %). Vstupní dveře jsou dřevěné dvoukřídlé (šířka křídla 2x112 cm, obtížně mechanicky otevírané směrem do zádveří). Mimo výuku lze dveře otevřít pomocí karty nebo pomocí oboustranné zvonkové signalizace na vrátnici (výška čtečky 144 cm, nad ní zvonek ve výšce 153 cm). Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří polygonálního půdorysu s omezeným manipulačním prostorem (šířka 272 cm, hloubka 149 – 213 cm) se 2 neuzamčenými jednokřídlými dveřmi (šířka křídla 94 cm, výška čtečky 140 cm). Podlaha zádveří je částečně tvořena čisticím kovovým roštem s drobnými oky.

Uzamčený alternativní upravený přístup do objektu je možný z kolmé ulice Dittrichova vjezdem do dvora. Vstup je tvořen dvoukřídlými vraty, obtížně mechanicky nebo automaticky ovládanými, otevíranými směrem do průjezdu (dostatečné šířky, průjezdné i pro automobily; výška čtečky 137 cm, výška zvonku na vrátnici 154 cm). Před vraty je chodník v příčném spádu až 35 %. Objekt má 2 vnitřní dvory a v průjezdu mezi dvory se nachází vstupy do obou osobních výtahů.
INTERIÉR | 

Proti zádveří se ve vstupní hale nachází vrátnice (výška parapetu 88 cm, hloubka předsunutého pultu 25 cm), lemovaná po obou stranách monumentálním víceramenným schodištěm.

Po levé i pravé straně vstupní haly jsou osazeny prosklené turnikety (průchozí šířky: 65 cm, 100 cm). Širší turnikety jsou otevřeny na vyžádání na vrátnici. Ostatní turnikety fungují na kartu (výška čteček umístěných shora je 99 cm).

Po levé straně haly je za dvoukřídlými dveřmi (šířka křídla 63 cm) bezbariérový přístup ke 2 osobním výtahům a také, po objetí prostoru pod hlavním schodištěm, k částečně přístupné toaletě ve sníženém podlaží (chodba ve spádu; nejprve klesá směrem k výtahům: šířka chodby 232 cm, délka sklonu 445 cm, sklon 8,75 %; vodorovný úsek: 290 cm x 320 cm; klesání k toaletám: šířka chodby 223 cm, délka sklonu 190 cm, sklon 10,51 %).  

Přístup do 2. NP, ve kterém sídlí Středisko ELSA, je možný osobním výtahem. Středisko se nachází při výstupu z výtahu po pravé straně chodby, za uzamčenými dvoukřídlými dveřmi (šířka křídla 2x60 cm; výška čtečky 125 cm, výška zvonku 139 cm – umístěn na dveřích, doplněn Braillovým písmem). Samotné vstupní dveře do Střediska jsou dvoje (osazené v tloušťce zdi), oboje dvoukřídlé (šířka křídla 2x74 cm). Uzamčené vnější dveře se otevírají mechanicky směrem ven (výška čtečky 120 cm, výška zvonku 158 cm – doplněn Braillovým písmem), vnitřní dveře se otevírají směrem do kanceláře.VÝTAHY | 

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy umístěné vedle sebe, obsluhující všechna podlaží objektu. Výtahy jsou ve všech podlažích průchozí (dveře umístěné proti sobě). Jeden výtah je volně přístupný veřejnosti, druhý výtah lze použít výhradně na klíč. Rozměry kabin: šířka 100 cm, hloubka 155 cm. Dveře z obou stran výtahů (šířka 80 cm) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů jsou ve výšce 140 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů ve výšce 124 – 154 cm. Výtahy jsou bez sedátka, bez hlasové a akustické signalizace, bez hmatového značení a bez možnosti indukčního poslechu. V 1. NP se zvenčí výtahů zobrazují čísla aktuálních podlaží; v ostatních podlažích a uvnitř výtahů optická signalizace chybí. Před výtahy je částečně zúžený manipulační prostor.WC | 

V budově FJFI Trojanova jsou k dispozici 2 označené upravené toalety, v dámských oddělení:

Částečně přístupná toaleta v 1. NP se nachází v oddělení dámských toalet po pravé straně vstupní haly, které je o 4 schodišťové stupně níž, než je celková úroveň 1. NP. Bezbariérový přístup k nim viz interiér. Vstupní dveře do dámských toalet se otevírají obtížně mechanicky směrem ven (šířka křídla 80 cm, výška prahu 2 cm). Kabina: šířka 144 cm, hloubka 162 cm (zmenšena částečnou přizdívkou pro osazení toalety na 144 cm). Dveře kabiny (šířky 79 cm) nejsou uzamčené a otevírají se mechanicky směrem z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířky 85 cm) se nachází proti dveřím. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 83 cm), madlo v prostoru sklopné (délka 83 cm; osazené na zdi vedle přizdívky, takže nedostatečně dlouhé). Splachování toalety je umístěno vedle záchodové mísy na stěně nad pevným madlem (výška 99 cm). V rámci dámských toalet i v samotné kabině je omezený manipulační prostor.

Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta ve 3. NP: vstupní dveře do oddělení dámských toalet se otevírají obtížně mechanicky směrem ven (šířka křídla 80 cm, výška prahu 2 cm). Předsíň v dámských toaletách poskytuje omezený manipulační prostor (šířka 139 cm – v místě umyvadla zúžena na 93 cm, hloubka 215 cm; všechny troje dveře kabin se otevírají směrem do předsíně). Kabina: šířka 216 cm, hloubka 136 cm. Dveře kabiny (šířky 81 cm) se otevírají mechanicky směrem z kabiny. Mají zvenku zajistitelný zámek (uzamčen, lze odemknout pomocí mince). Manipulační prostor pro vozík (šířky 152 cm) se nachází proti dveřím. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 56 cm), madlo v prostoru je snadno polohovatelné (délka 83 cm). Splachování toalety je umístěno na stěně za mísou (výška 106 cm). V kabině je k dispozici malé umývátko bez madla (baterie by měla fungovat automaticky na čidlo). V kabině je naproti dveřím vedle záchodové mísy osazen háček na oděvy (výška 123 cm).PARKOVÁNÍ | 

2 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici ve dvoře objektu (vjezd z ulice Dittrichova). Nejsou vyznačena vodorovně, pouze značkou P se symbolem vozíku.

Možnost parkování prosím konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

Objekt se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k budově FJFI Trojanova je možný z několika směrů:

  • Metrem na stanici Karlovo náměstí a potom cca 5-6 minut pěšky (stanice metra Karlovo náměstí je bezbariérově přístupná, lze využít dvojici osobních výtahů spojujících nástupiště a objekt č.p. 2068/14 v ulici Václavská - vedle stejnojmenné pasáže). Výtahy jsou umístěny cca 70 m od vstupu do budovy Trojanova.
  • Metrem/tramvají/autobusem na zastávku Karlovo náměstí a potom cca 3 - 4 minuty pěšky (cca 200 m od zastávky Karlovo náměstí ke hlavnímu vstupu, resp. 300 m k vjezdu z ulice Dittrichova).
  • Tramvají na zastávku Palackého náměstí a potom cca 3 minuty pěšky (cca 200 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Albertov):

Přejeďte ze zastávky na chodník a projeďte Václavskou pasáží. Pokračujte přímo přes přechod do ulice Trojanova. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici (ve výšce 1 530 mm), odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem (zvonková signalizace u vjezdu ve výšce 1 541 mm). Pokud je výška zvonkové signalizace příliš vysoko, je nutno vstup domluvit předem telefonicky.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Palackého náměstí:

Z ulice Na Moráni přejeďte do ulice Gorazdova a pokračujte na křižovatku s ulicí Trojanova. Zahněte doprava a pokračujte ke křižovatce s ulicí Dittrichova, přejeďte přes přechod a dále doleva přes ulici Trojanova. Pokračujte nahoru ulicí Trojanova k hlavnímu vstupu do budovy. U hlavního vstupu do budovy FJFI použijte zvonkovou signalizaci na vrátnici, odkud vám přijde asistovat pověřená osoba. Alternativní upravený vstup pro osoby na vozíku je z ulice Dittrichova, přes dvůr a osobním výtahem. Vstup je nutno domluvit předem.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE