Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Dejvice

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Dejvice
Adresa:
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 224 358 463
Web:
GPS:
50°6'20.700"N, 14°23'20.927"E
Objekt přístupnýProstor přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

ELSA - Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT má pracoviště na 2 místech v Praze:

  • Praha 6 - Dejvice, ulice Bechyňova, přízemí Studentského domu ČVUT, prostory CIPS;
  • Praha 2 - Nové Město, ulice Trojanova, 2. NP budovy fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI).

VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený bezbariérový hlavní vstup z ulice Bechyňova má společný s CIPS a Vydavatelstvím průkazů VIC ČVUT. Venkovní vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, posuvné (celková šířka 155 cm). Před dveřmi je mírná vyrovnávací betonová rampa v šířce dveří (délka 65 cm, sklon 8,75 %). Na chodníku před vyrovnávací rampou je dostatečný manipulační prostor. Mezi vstupními dveřmi a rampou není žádný manipulační prostor. Na osu vstupních dveří je osazen orientační hlasový majáček. Za venkovními vstupními dveřmi se nachází společná vstupní hala, dostatečně prostorná. Během provozu neuzamčené vnitřní dveře do prostoru CIPS a ELSY jsou po její levé straně (dvoukřídlé prosklené, posuvné, automatické; průchozí šířka 155 cm).
INTERIÉR | 

Interiér pracoviště CIPS, včetně kanceláře ELSY, je celý bezbariérově přístupný s dostatkem manipulačního prostoru.

Kancelář Střediska ELSY se nachází v zadní části pracoviště CIPS, v chodbě po levé straně; na dveřích je vyvěšeno logo ELSY. Jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem do kanceláře. Všechny ostatní dveře v interiéru CIPS jsou široké minimálně 80 cm. Prostory využívá dle potřeby i ELSA.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

K dispozici je 1 neuzamčená, označená, částečně přístupná toaleta, samostatná kabina, přístupná přímo z chodby. Parametry: šířka 146 cm, hloubka 152 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem ven (z obou stran vodorovná madla). Manipulační prostor pro vozík (šířka 89 cm) se nachází proti dveřím. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné. Splachovací tlačítko je umístěno za zády na stěně (výška 115 cm). Zásobník toaletního papíru je umístěn na stěně mezi umývátkem a záchodovou mísou (spodní hrana 100 cm). Rohové umývátko je osazeno nalevo od dveří. Dávkovač tekutého mýdla je umístěn nad umývátkem (výška 95 cm). V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Studentského domu (vchod z ulice Bechyňova) je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 14 minut pěšky (cca 850 - 900 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 14 minut pěšky (cca 850 m).
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 3 minuty pěšky (cca 200 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 8 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí má náročný povrch – hrboly a díry v asfaltovém chodníku. V lepším stavu je chodník blíže k NTK (cca 480 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Tady přejeďte a zahněte vlevo. Pokračujte kolem budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte šikmo přes náměstí k budově Národní technické knihovny do ulice Thákurova. Pokračujte kolem NTK k ulici Bechyňova. Zde přejeďte doleva a pokračujte až k budově Studentského domu. Přejeďte přes ulici Kolejní (snížený nájezd na chodník po přechodu ulice je až za rohem - zprava - z ulice Bechyňova) a použijte vchod do CIPS/ELSY/VIC z ulice Bechyňova (vedle vchodu do polikliniky).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE