Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Informační centrum ČVUT (objekt AIR House)

Informační centrum ČVUT (objekt AIR House)
Adresa:
Ulice Thákurova, před fakultou stavební (FSv), 166 27 Praha 6 - Dejvice
Tel. 1.:
+420 224 359 952
Tel. 2.:
+420 224 359 953
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'12.906"N, 14°23'18.382"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Informační centrum ČVUT sídlí v jednopodlažním objektu AIR House, experimentálním dřevěném a skleněném domě, umístěném na louce v rámci dejvického kampusu před fakultou stavební ČVUT (FSv) v Thákurově ulici. V Informačním centru lze získat kompletní informace o ČVUT i jednotlivých součástech.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Přístupy (dřevěné chodníky šířky 145 cm) k objektu jsou dva. Není zřetelné, že jen jeden z nich (ten při pohledu na AIR house vlevo) vede ke vstupním dveřím (jednokřídlým, mechanicky otevíraným směrem ven, šířka křídla 106 cm), umístěným na opačné straně objektu (z Thákurovy ulice nejsou dveře vidět). U hlavního přístupového chodníku je umístěn obtížně čitelný nápis INFORMAČNÍ CENTRUM ČVUT. Chodníky nejsou zastřešené; dřevěný povrch může být za vlhkého počasí kluzký. Při vstupu na oba chodníky je třeba překonat obrubník (výška 15 cm). Pro jeho překonání je po předchozí domluvě k dispozici mobilní dřevěná rampa (šířka 100 cm, délka 75 cm, sklon 17 %; rampa je těžká, nutná spolupráce min. 2 osob). Na hlavní dřevěný chodník navazuje částečně krytá přímá rampa bez mezipodesty (šířka 130 cm, délka cca 10 m, sklon 5,24 %; výška madel po obou stranách rampy 95 cm). Rampa ústí do částečně kryté chodby před hlavními vstupními dveřmi (šířka chodby 156 cm).
INTERIÉR | 

Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 120 cm, hloubka 219 cm) a další jednokřídlé dveře, celoprosklené (šířka 120 cm, mechanicky otevíratelné oběma směry, svislé madlo 95 až 136 cm). Za zádveřím se nachází hlavní volný prostor objektu, ve kterém je umístěn pouze stůl (výška 78 cm), mezi nímž a stěnou je průjezdná šířka 140 cm, a bílý informační pult (výška 120 cm). Manipulační prostor v interiéru je vzhledem k celkově malým rozměrům objektu omezený. Povrchy vodorovných i svislých ploch, včetně nábytku, jsou ze stejného materiálu (dřevo); postrádají dostatečný vizuální kontrast.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

K dispozici není žádná veřejnosti přístupná toaleta (běžná toaleta není bezbariérově přístupná).PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V blízkosti objektu nejsou k dispozici ani běžná parkovací stání (před objektem je pěší zóna bez parkovacích míst).

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Informačního centra ČVUT je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 780 - 820 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 9 minut pěšky (cca 630 m)
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 7 minut pěšky (cca 450 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 9 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí má náročný povrch (hrboly a prohlubně v asfaltovém chodníku). V lepším technickém stavu je chodník blíže k Národní technické knihovně. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce (cca 630 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte ulicí Zikova okolo celé budovy Rektorátu a budovy VŠCHT až do ulice Thákurova. Zde se po pravé straně nachází fakulta stavební a před ní stojí objekt AIR House.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE