Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Areál MFF UK Karlov

Areál MFF UK Karlov
Adresa 1.:
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 (Objekt F)
Adresa 2.:
Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2 (Objekt M)
Tel. 1.:
+420 605 748 667 (vrátnice objektu F)
Tel. 2.:
+420 739 837 850 (vrátnice objektu M)
Web 1.:
Web 2.:
GPS 1.:
50°4'12.163"N, 14°25'41.295"E
GPS 2.:
50°4'10.386"N, 14°25'42.186"E
Objekt částečně přístupnýObjekty částečně přístupné
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýPosluchárna F1 částečně přístupná

Objekt nepřístupnýPosluchárna M1 obtížně přístupná nebo nepřístupná

V areálu Karlov (Praha 2), který patří Matematicko-fyzikálně fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), má FJFI k dispozici výukové prostory v objektech F, M (velké stupňovité posluchárny F1, M1). Ani v jednom případě není hlavní vstup bezbariérový (3, resp. 4 schodišťové stupně). Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme využít alternativní upravené vstupy ze dvorů objektů (alternativní vstupy nejsou vyznačeny). Vhodná je předchozí (telefonická) domluva a na místě je nutná asistence personálu MFF UK.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

KARLOV F: alternativní upravený přístup se nachází ve dvoře. Ke vstupu je nutné objet téměř celou budovu (ulice podél jižní fasády klesá; sklon nezměřen). Na rohu budovy F je po pravé straně vjezd pro automobily (automaticky otevíraný) a vedle branka pro pěší (šířka 85 cm; mechanicky otevíraná směrem do ulice). Branka se nachází na úrovni chodníku, brána pro automobily na úrovni silnice (je tu výškový rozdíl 1 stupně bez sníženého nájezdu). Branka i brána jsou přístupné na kartu (výška čtečky zvenku 143 cm) nebo pomocí zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 137 cm). Hned za brankou se nachází 1 schodišťový stupeň (výšky 17 cm). Za brankou/bránou je nutné objet západní fasádu. Na dalším rohu budovy pokračuje slepá ulice, kde jsou po pravé straně osazena dvoukřídlá dřevěná vrata (šířka křídla min 80 cm; mechanicky otevíraná směrem do dvora; místo kliky je koule). Dveře lze otevřít pomocí klíče (otevřít může pouze personál; není zde čtečka ani zvonek). Za vraty následuje průjezd směrem do vnitřního nekrytého dvora, ve kterém se na protější straně nachází přímý vstup do osobního výtahu. Dvůr je v citelném sklonu (sklon nezměřen), povrch hladká kamenná dlažba (nerovný povrch). Do vnitřního dvora není možné vjet automobilem.

KARLOV M: alternativní upravený přístup se nachází na úrovni vstupního podlaží ve dvoře budovy, po pravé straně od hlavního vstupu (jednokřídlé dveře; šířka křídla 80 cm; mechanicky otevírané směrem ven). Dveře lze otevřít na kartu (výška čtečky 147 cm) nebo pomocí zvonkové signalizace na vrátnici (výška zvonku 140 cm). Za dveřmi se v chodbě za rohem nachází po pravé straně osobní výtah, obsluhující všechna podlaží kromě mezipodest.
INTERIÉR | 

KARLOV F: přednášky FJFI probíhají ve stupňovité posluchárně F1 ve 2. NP. Hlavní vstup do posluchárny je přístupný pouze z podesty hlavního schodiště (nutno překonat 10 stupňů). Po domluvě je možný alternativní upravený přístup z opačné strany posluchárny, tj. přes kanceláře ve 2. NP, kam se lze dostat osobním výtahem. Od výtahu se dejte směrem doprava, za rohem opět doprava a jeďte až ke dveřím na konci chodby – jedná se o vstup do kanceláří (šířka křídla 85 cm). Vstup je možný na klíč nebo pomocí zvonkové signalizace (výška zvonku 151 cm). Mezi kancelářemi a přednáškovým sálem jsou další troje dveře (min. šířky 80 cm). V posluchárně nejsou vyhrazená pracovní místa pro osoby na vozíku. S vozíkem je možné zůstat stát na spodní úrovni v blízkosti katedry přednášejícího.

KARLOV M: přednášky FJFI probíhají ve stupňovité posluchárně M1 ve 3. NP. Hlavní vstup (dvoukřídlé dveře; šířka křídla 68 cm) do posluchárny je přístupný pouze z podesty hlavního schodiště (nutno překonat 10 stupňů). Do sálu nevede žádný alternativní bezbariérově upravený přístup. Na horní úrovni posluchárny je paradoxně vyhrazen prostor pro posluchače na vozíku (šířka 159 cm, hloubka 110 cm) včetně pracovní desky (horní hrana ve výšce 79 – 89 cm, podjezd 76 cm, hloubka desky 40 cm, elektrická zásuvka ve výšce 20 cm).VÝTAHY | 

KARLOV F: k dispozici je 1 osobní výtah, který obsluhuje všechna podlaží objektu – kromě mezipodesty, ze které je přístup do posluchárny F1 ve 2. NP. Spodní stanice výtahu ústí přímo do dvora. Výtah je průchozí (dveře šířky 110 cm jsou protilehlé proti sobě; posuvné, automatické). Rozměry kabiny: šířka 147 cm, hloubka 150 cm. Výška přivolávacího tlačítka zvenku 99 cm. Výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu 100 – 120 cm. Ve výtahu není sedátko. Výtah je vybaven optickou signalizací, není vybaven akustickou ani hlasovou signalizací a hmatovým značením. Manipulační prostor před výtahem je z obou stran dostatečný. Ve dvoře je vstup do výtahu chráněn stříškou.

KARLOV M: k dispozici je 1 osobní výtah, který obsluhuje všechna podlaží objektu – kromě 2. PP a mezipodesty, ze které je přístup do posluchárny M1 ve 3. NP. Výtah je atypického tvaru, prosklený, přisazený k venkovní fasádě, uzavřený: šířka 119 cm, hloubka 139 cm; dvoje dvoukřídlé dveře celkové šířky 100 cm se otevírají automaticky + mechanicky směrem ven (lze otevřít obtížně).WC | 

KARLOV F: k dispozici není žádná upravená toaleta.

KARLOV M: k dispozici je 1 označená, upravená toaleta ve 3. NP u zadního schodiště. Přístup k toaletě je paradoxně možný pouze přes posluchárnu M1 (nutno překonat 10 schodišťových stupňů před posluchárnou, každý výšky 15 cm, a 9 stupňů v posluchárně, každý výšky 14 cm). Toaleta je uzamčená (klíč na vrátnici). Rozměry kabiny: šířka 165 cm, hloubka 212 cm. Dveře kabiny šířky 79 cm se otevírají mechanicky směrem z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířka 93 cm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo vedle záchodové mísy u stěny je pevné (délka 55 cm, výška 81 cm), madlo v prostoru sklopné (délka 82 cm, výška 80 cm; lze snadno polohovat). Splachování toalety je umístěno za zády nad záchodovou mísou (výška 110 cm). Na stěně mezi mísou a umyvadlem je osazen držák toaletního papíru (výška 76 cm), odpadkový koš (horní hrana 69 cm) a nad košem zásobník na papírové ubrousky (spodní hrana 94 cm). Umyvadlo se nachází napravo od dveří (horní hrana 83 cm, baterie 93 cm, spodní hrana zrcadla 124 cm). Mezi umyvadlem a stěnou je osazeno pevné vodorovné madlo (délka 50 cm, výška 93 cm). Dávkovač tekutého mýdla nad umyvadlem má spodní hranu ve výšce 102 cm. Výška vypínače světla uvnitř kabiny vedle dveří je ve výšce 113 cm. V kabině i před dveřmi do kabiny je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

K dispozici není vyhrazené parkovací stání. Budovy se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

KARLOV F: po domluvě na vrátnici je možno parkovat v rámci vnějšího dvora, odkud je přímý přístup do vnitřního dvora objektu, ve kterém se nachází výtah.

KARLOV M: po domluvě na vrátnici je možno parkovat ve dvoře (celkem 4 parkovací místa; provoz jednosměrný).POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k oběma objektům je od zastávky autobusu Dětská nemocnice Karlov a potom cca 1 – 2 minuty pěší chůze k hlavním vstupům a cca 2 - 3 minuty pěší chůze k alternativním upraveným vstupům (cca 180 – 200 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky autobusu Dětská nemocnice Karlov ze směru od I. P. Pavlova:

Pro přístup do objektů použijte nízkopodlažní autobus č. 291, který má zastávku Dětská nemocnice Karlov v ulici Wenzigova.

KARLOV F:

Po výstupu z busu pokračujte pár metrů v přímém směru k přechodu pro chodce přes ulici Wenzigova (jsou zde snížené nájezdy). Přejeťe přechod a pokračujte v přímém směru okolo Kliniky dětského a dorosteneckého lékařství až na křižovatku s ulicí Albertov – zde je nájezd pro automobily, který lze snadno sjet. Přejeďte přes ulici Ke Karlovu a zatočte doprava k budově F. Na rohu budovy zatočte doleva a pokračujte ulicí Albertov směrem dolů k dalšímu rohu budovy F, kde se nachází branka pro pěší a vjezd pro automobily.

KARLOV M:

Po výstupu z busu pokračujte pár metrů v přímém směru k přechodu pro chodce přes ulici Wenzigova (jsou zde snížené nájezdy). Přejeďte přechod a pokračujte v přímém směru okolo Kliniky dětského a dorosteneckého lékařství až na křižovatku s ulicí Albertov – zde je nájezd pro automobily, který lze snadno sjet. Přejeďte přes ulici Ke Karlovu a zatočte doleva k budově M. Jeďte okolo vstupní fasády až na křižovatku s ulicí Boženy Němcové, kde se nachází vstup pro pěší a vjezd pro automobily.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE