Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Budova Břehová - sídlo fakulty FJFI

Budova Břehová - sídlo fakulty FJFI
Adresa:
Břehová 7, 115 19 Praha 1
Tel.:
+420 770 127 012 (Břehová, vrátnice)
Web:
GPS:
50°5'27.736"N, 14°24'58.714"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má své hlavní sídlo v Břehové ulici, Praha 1. 


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup je bezbariérový. Přístup ke vstupním dveřím (v podloubí) je pomocí přímé venkovní nekryté rampy bez mezipodesty (šířka 143 cm, délka 480 cm, sklon 9 %, povrch žulové kostky), překonávající 3 schodišťové stupně (celkové výšky 38 cm). Rampa je umístěna na opačné straně ulice, než jsou zastávky MHD. Rampa je opatřena z obou stran zábradlím (výšky 87 cm; zábradlí je ve spodní části ukončeno ve výšce 28 cm nad zemí).

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x70 cm; obtížně mechanicky otevírané směrem do zádveří). Následuje zádveří (šířka 260 cm, hloubka 138 cm) a další dvoukřídlé dveře (šířka 2x70 cm; obtížně mechanicky otevírané směrem do haly). Mimo výuku lze použít kartu, výška čtečky karet zvenku 124 cm; oboustranná zvonková signalizace zvenku na vrátnici 139 cm; výška čtečky karet v zádveří 136 cm. Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček.
INTERIÉR | 

Téměř všechny prostory jsou částečně přístupné.

Vstupní hala ve sníženém přízemí je uprostřed přepažena 4 dvoukřídlými prosklenými turnikety (průchozí šířky 65 cm, 100 cm, 190 m). Turnikety šířky 190 cm na vyžádání otevírá vrátnice (vprav; výška parapetu 96 cm, předsunutý pult hloubky 10 cm). Ostatní turnikety fungují na kartu (výška čteček osazených shora je 99 cm).

Za turnikety následuje po celé šířce vstupní haly schodiště (+9 stupňů, bez mezipodesty, kontrastně označené). Po levé straně schodiště je nainstalovaná otevřená šikmá zdvihací plošina, viz níže. Následuje další monumentální schodiště stoupající do ostatních podlaží, kam se lze dostat alternativně dvěma osobními výtahy, umístěnými v chodbě v zadní části objektu.

V 1. NP se za schodištěm po pravé straně nachází studijní oddělení FJFI. V chodbě, před dveřmi do studijního oddělení, je umístěn pořadník (spodní hrana 102 cm, výška tlačítek 107 cm). Vstupní dveře do studijního oddělení jsou dvoukřídlé, (šířka 2x53 cm; mechanicky otevírané směrem ven). Dveře ústí do předsíně (šířka 176 cm, hloubka 197 cm), ve které jsou další dvoukřídlé dveře (šířka 2x79 cm) vedoucí do chodby před kanceláří studijního oddělení (šířka chodby 195 cm). Pro studenty s omezením pohybu je možno domluvit individuální konzultaci.

V budově Břehová se nachází 2 stupňovité posluchárny (Aula Maxima B-103, Aula Minima B-115). Vstupní dveře do Auly Maximy jsou dvoje (na spodní úrovni posluchárny), oboje dvoukřídlé, mechanicky otevírané směrem ven z posluchárny (šířka 2x65 cm). V posluchárně nejsou vyhrazená místa pro posluchače na vozíku. Vozík lze umístit na spodní úrovni posluchárny v místě sklopných sedaček (bez pracovního stolku), v blízkosti obou dveří i katedry přednášejícího (tím je částečně omezen pohyb ostatních posluchačů). Vstupní dveře do Auly Minimy jsou dvoukřídlé, mechanicky otevírané směrem ven z posluchárny (šířka 2x67 cm). V posluchárně je na spodní úrovni u vstupních dveří k dispozici jedno vyhrazené místo pro posluchače na vozíku (celková šířka 159 cm, hloubka 81 cm; bez pracovního stolku). Jednoúrovňové učebny jsou bezbariérově přístupné, bez vyhrazených míst. Všechny posluchárny i učebny jsou volně přístupné veřejnosti (vyučující odemyká klíčem).

Většina vnitřních dveří je dvoukřídlých, přičemž šířka 1 křídla je cca 56 – 62 cm.VÝTAHY | 

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, obsluhující všechny podlaží objektu, umístěné každý na jednom konci zadní chodby, a zdvihací plošina ve vstupní hale.

Kabiny výtahů: šířka 100 cm, hloubka 123 cm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 115 cm; výška madla 90 cm). Výtahy mají dvojité dveře (šířky 80 cm): vnější dveře (šachetní) jsou mechanicky otevírané směrem ven (výška svislého madla zvenku 103 – 120 cm, zevnitř je třeba silně zatlačit, madlo tu není); vnitřní dveře (klecové) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 108 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 86 – 116 cm. Výtahy jsou bez sedátka. Jsou vybaveny optickou a hlasovou signalizací, všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem.

Parametry plošiny: šířka 70 cm, délka 85 cm, nosnost 190 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici (před použitím plošiny je třeba uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Vrátný pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká výškový rozdíl.WC | 

K dispozici je 1 označená, přístupná koupelna s toaletou a sprchovým koutem v 1. NP, neuzamčená, se vstupem přímo z chodby.

Rozměry kabiny: šířka 297 cm, hloubka 209 cm. Dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem do chodby. Zavěšená záchodová mísa i manipulační prostor pro vozík (šířky 89 – 134 cm) se nachází po levé straně místnosti. Do manipulačního prostoru částečně zasahuje prostorné umyvadlo (horní hrana 80 cm, podjezd 69 cm). V rámci prostoru mezi záchodovou mísou a stěnou bývá někdy uložen pojízdný úklidový vozík, přesto je stále manipulačního prostoru dostatek. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná (lze je snadno sklopit a drží ve svislé poloze). Splachování toalety se nachází za záchodovou mísou na stěně (výška 110 cm). Sprchový kout postrádá sklopné sedátko a madlo. Baterie sprchy je osazena na stěně (výška 103 cm). Přenosný koš bývá umístěn v manipulačním prostoru pro vozík. Chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené ani běžné parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Není možné parkovat ani ve dvoře budovy.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k budově FJFI Břehová je možný z několika směrů:

  • Tramvají č. 17 na zastávku Právnická fakulta a potom cca 2 minuty pěšky (cca 100 m).
  • Autobusem č. 207 na zastávku Právnická fakulta a potom cca 2 minuty pěšky (cca 100 m).
  • Autobusem č. 207 na zastávku Staroměstská (ze směru Ohrada; zastávka se nachází v ulici Široká u boční fasády filosofické fakulty Univerzity Karlovy) a potom cca 5 minut pěšky (cca 300 m).

Veškeré komunikace, vozovky pro automobily i chodníky pro pěší mají nerovný povrch z dlažebních kostek, včetně příčných sklonů.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje/autobusu Právnická fakulta (ze směru z centra od náměstí Jana Palacha):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy č. 17 nebo nízkopodlažní autobus č. 207 na zastávku Právnická fakulta.

Ze zastávky se dejte ulicí 17. listopadu směrem ke křižovatce s ulicí Břehovou, kde se nachází hlavní vstup do budovy FJFI. Z opačné strany vstupního podloubí, než se přijíždí od zastávky, je k dispozici venkovní rampa, vedoucí ke hlavním vstupním dveřím do objektu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE