Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Holešovičky, areál MFF UK Trója

Holešovičky, areál MFF UK Trója
Adresa:
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Tel. 1.:
+420 221 912 110 (vrátnice objektu L)
Tel. 2.:
+420 221 912 112-4 (vrátnice objektů A, T)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'54.921"N, 14°26'55.825"E
Objekt částečně přístupnýObjekt A částečně přístupný (katedry)
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE
Objekt částečně přístupnýObjekt L částečně přístupný (laboratoře)
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýObjekt T částečně přístupný (posluchárny)
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

V areálu Troja (V Holešovičkách, Praha 8), který patřící Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), má FJFI k dispozici výukové prostory v objektu A (výškový katedrový objekt) a v objektu L (objekt těžkých laboratoří).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

TROJA A: hlavní přístup z exteriéru není bezbariérový (venkovní schodiště 9 stupňů, bez mezipodesty). Jedná se o přístup přes objekt poslucháren Troja T a přes spojovací krček. Dále existuje alternativní upravený vstup přes objekt Troja T, na opačné straně objektu. Zde je k dispozici přímá venkovní nekrytá rampa bez mezipodesty (šířka 117 cm, délka 560 cm, sklon 14 %; bez zábradlí; kluzký povrch z hladkého kamene), překonávající 5 stupňů. Vstupní prosklené dveře z obou stran objektu T (šířky 104 cm) se otevírají mechanicky směrem do exteriéru. Nejsou uzamčené.

SPOJOVACÍ KRČEK: propojuje vstupní podlaží objektů A, T. Je dvoupodlažní, prosklený, zastřešený, opatřený po obou stranách zábradlím. Svažuje se dolů směrem k objektu T, má 1 mezipodestu (šířka krčku 375 cm, délka 12 m, proměnlivý sklon, max. 4 %).

TROJA L: hlavní vstup (jižní fasáda) není bezbariérový (venkovní schodiště 4 stupně). Vstup je složen z 5 jednokřídlých dveří, splývajících s fasádou; ke vstupu slouží dveře napravo (šířka křídla 105 cm, mechanicky otevírané směrem ven; z exteriéru atypická klika ve výšce 127 cm; z interiéru vodorovné madlo ve výšce 116 cm), neuzamčené (čtečka karet zvenku ve výšce 146 cm, zvonek není). Objekt L má dále k dispozici 2 alternativní upravené vstupy: zadní vstup (2. NP) a boční vstup (1. NP). Zadní upravený vstup, volně přístupný veřejnosti, se nachází na úrovni parkoviště na severní fasádě (jednokřídlé dveře šířky 113 cm, mechanicky otevírané směrem ven, výška čtečky karet 127 cm, zvonková signalizace není). Na úrovni 1. NP existuje boční upravený vstup na západní fasádě objektu. Schod před vstupem je překonán širokým, kontrastně označeným nájezdem bez zábradlí (délka 150 cm, sklon 16 %). Vstup je uzamčen; nutno domluvit na vrátnici. Na úroveň 2. NP je dále možný alternativní přístup spojovacím krčkem z objektu T.
INTERIÉR | 

TROJA A, TROJA T: interiéry jsou přístupné. Ve vstupním podlaží objektu Troja T se nachází rozhlehlá vstupná hala, ve které je k dispozici celoprosklená vrátnice (dveře šířky 86 cm) a bezbariérově přístupné občerstvení (dveře šířky 80 cm). Ze vstupní haly pokračuje spojovací krček do objektu Troja A (zahrnuje přístupné učebny a kanceláře v 7. NP, resp. dle místního značení v 6. patře). Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 120 – 150 cm.

TROJA L: interiér budovy je částečně přístupný. Je nutné vědět, kde se nachází alternativní upravené vstupy, a je nutné se v případě potřeby domluvit na použití nákladního výtahu. Po pravé straně vstupní haly se nachází vrátnice (parapet ve výšce 92 cm, předsunutý pult šířky 21 cm). Prostory FJFI se nachází ve 2. NP (laboratoře, kanceláře) a při výuce se využívá také jaderný reaktor. Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 120 – 150 cm.VÝTAHY | 

TROJA A: k dispozici jsou 2 identické osobní výtahy umístěné vedle sebe, obsluhující všechna podlaží objektu, volně přístupné veřejnosti. Rozměry kabin: šířka 160 cm, hloubka 150 cm. Dveře šířky 87 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 131 – 136 cm, uvnitř 70 – 106 cm. Telefon uvnitř výtahů je ve výšce 127 cm. Žádné z tlačítek není vyznačeno v reliéfním písmu. Tlačítka uvnitř výtahů jsou doplněna Braillovým písmem. Výtahy jsou vybaveny optikou signalizací, chybí sedátka, akustická, hlasová signalizace. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.

TROJA L: k dispozici je 1 nákladní výtah, který lze výjimečně užít pro přepravu osob, nutná asistence personálu. Není uzamčený. Rozměry kabiny: šířka 166 cm, hloubka 286 cm. Dvoukřídlé dveře (celkové šířky 165 cm) se otevírají mechanicky směrem do chodby. Místo kliky mají otočné kolečko (výška 113 cm). Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 142 cm, uvnitř 120 – 137 cm. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.WC | 

TROJA A: k dispozici jsou 4 označené, téměř identické, částečně přístupné toalety, v oddělení dámských toalet (1. NP, 3. NP, 6. NP a 9. NP). Před každou upravenou kabinou se nachází předsíň (šířka 290 cm, hloubka 155 cm). Dveře (šířky 80 cm), vedoucí z chodby do předsíně, jsou jednokřídlé, mechanicky otevírané směrem do předsíně. Jsou uzamčeny na jeden typ klíče (dispozici na vrátnici nebo u personálu na každém podlaží). Příklad kabiny v 1. NP: šířka 260 cm, hloubka 155 cm (zúžená v místě topení, umístěném naproti dveřím, na 140 cm). Dveře kabin jsou posuvné, obtížně mechanicky otevírané (kvůli malé mušli); šířky dveří: 1. NP – 73 cm, 3. NP – 75 cm, 6. NP – 73 m, 9. NP – 80 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 90 cm) je umístěn napravo od dveří, mezi stěnou a záchodovou mísou. Záchodové mísy jsou přístupné z pravé strany. Obě madla vedle záchodových mís jsou sklopná, stejně dlouhá (82 cm). Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (výška 90 cm). Zásobník toaletního papíru je osazen na zdi mezi záchodovou mísou a dveřmi (spodní hrana ve výšce 100 cm). Vedle umyvadel jsou z obou stran pevná vodorovná madla. Jedno madlo na stěně (výška 96 cm) a druhé madlo v prostoru (délka 57 cm, výška 89 cm). Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

TROJA L: k dispozici není žádná upravená toaleta.

TROJA T: 1 upravená toaleta ve vstupním podlaží, v oddělení dámských toalet; neuzamčená. Upravená kabina je přístupná přes předsíň lichoběžníkového půdorysu s 2 umyvadly (šířka předsíně 270 cm, hloubka 100 cm a 300 cm). Dveře mezi chodbou a předsíní (šířky 83 cm) jsou otevírané mechanicky směrem ven. Práh v tloušťce zdi (o hloubce 30 cm) stoupá směrem do předsíně ve sklonu 7 %. Rozměry kabiny: šířka 170 cm, hloubka 129 cm. Dveře kabiny (šířka 80 cm) jsou mechanicky otevírané směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 88 cm) se nachází proti dveřím. Zavěšená záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo u stěny je pevné (délka 89 cm). Madlo v prostoru je polohovatelné (délka 81 cm). Splachovací tlačítko je umístěno za zády za záchodovou mísou na stěně (výška 113 cm). Druhé splachovací tlačítko je na stěně vedle záchodové mísy (výška 98 cm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stěně proti dveřím v manipulačním prostoru pro vozík (spodní hrana výška 86 cm). Malé umývátko se nachází v rohu napravo od dveří; není opatřeno madly (horní hrana umývátka ve výšce 85 cm, výška baterie 106 cm, výška spodní hrany dávkovače tekutého mýdla 96 cm). Vypínač světla se nachází v kabině, po levé straně dveří (ve výšce 89 cm).PARKOVÁNÍ | 

K dispozici není vyhrazené parkovací stání. V areálu je dostatek běžných parkovacích stání.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD do areálu Troja je od zastávky autobusu Kuchyňka.

Zastávka autobusu Kuchyňka se nachází přímo u areálu Troja.

  • Cesta od zastávky k alternativnímu upravenému vstupu po objízdné trase do objektu Troja A (přes objekt Troja T) měří cca 350 m (cca 7 minut pěšky).
  • Cesta od zastávky k alternativnímu upravenému vstupu do 2. NP objektu Troja L měří po objízdné trase cca 290 m (5 minut pěšky).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky autobusu Kuchyňka ze směru od stanice metra C - Nádraží Holešovice:

Troja A:

Do katedrového objektu se lze dostat pomocí chodníků v mírném svahu. Např. viz modře vyznačená trasa na přiložené mapce.

Troja L:

Osoby se sníženou pohyblivostí se mohou dostat k objektu laboratoří po málo frekventované komunikaci, která vede přímo k zadnímu upravenému vstupu do objektu. Komunikace klesá v rámci dlouhého svahu bez přerušení (sklon proměnlivý, max. 14 %). Viz růžově vyznačená trasa na přiložené mapce. Nebo je možné využít delší objízdnou trasu po méně strmých chodnících. 


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE