Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Lokální knihovna v budově Břehová

Lokální knihovna v budově Břehová
Adresa:
Břehová 7, 115 19 Praha 1
Tel. 1.:
+420 770 127 021 (055) (lokální knihovna)
Tel. 2.:
+420 770 127 012 (Břehová, vrátnice)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°5'27.736"N, 14°24'58.714"E
Objekt částečně přístupnýObjekt Břehová částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE
Objekt částečně přístupnýProstor knihovny částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT, lokální knihovna fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, se nachází v 1. PP budovy Břehová.

 


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do budovy Břehová je bezbariérový. Přístup ke vstupním dveřím (v podloubí) je pomocí přímé venkovní nekryté rampy bez mezipodesty (šířka 143 cm, délka 480 cm, sklon 9 %, povrch žulové kostky), překonávající 3 schodišťové stupně (celkové výšky 38 cm). Rampa je opatřena z obou stran zábradlím (výšky 87 cm; zábradlí je ve spodní části ukončeno ve výšce 28 cm nad zemí).

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 70 cm; obtížně mechanicky otevírané směrem do zádveří), neuzamčené (mimo výuku lze použít kartu, výška čtečky 124 cm, nebo oboustrannou zvonkovou signalizaci na vrátnici, výška 139 cm). Následuje zádveří (šířka 260 cm, hloubka 138 cm) a další dvoukřídlé dveře (šířka křídla 70 cm; obtížně mechanicky otevírané směrem do haly). Čtečka karet v zádveří je ve výšce 136 cm. Na osu běžně používaného vstupního křídla je osazen orientační hlasový majáček.
INTERIÉR | 

Vstupní hala ve sníženém přízemí je uprostřed přepažena 4 dvoukřídlými prosklenými turnikety (průchozí šířky 65 cm, 100 cm, 190 m). Turnikety šířky 190 cm na vyžádání otevírá vrátnice (vprav; výška parapetu 96 cm, předsunutý pult hloubky 10 cm). Ostatní turnikety fungují na kartu (výška čteček osazených shora je 99 cm).

Za turnikety následuje po celé šířce vstupní haly schodiště (+9 stupňů, bez mezipodesty, kontrastně označené). Po levé straně schodiště je nainstalovaná otevřená šikmá zdvihací plošina, viz níže. 

Interiér lokální knihovny je částečně přístupný. Knihovna se rozkládá přes 2 podlaží, přičemž hlavní prostor s pultem se nachází v 1. PP, zatímco hlavní vstup je v 1. NP z mezipodesty centrálního schodiště a není bezbariérový. Označený alternativní upravený vstup se nachází v 1. PP, ovšem cesta k němu vyznačená není. Přístup k tomuto vstupu je možný pomocí obou výtahů, kterými lze sjet do 1. PP (bezbariérový vstup je naproti jednomu z výtahů). Dveře jsou jednokřídlé (šířka křídla 90 cm, bez prahu; mechanicky otevírané směrem ven). Vstup je na kartu (výška čtečky 119 cm; zvonek není). Vhodná je předchozí domluva na vrátnici nebo přímo s personálem knihovny. Za vstupními dveřmi napravo se nachází pult knihovny (výška 80 cm). Ochoz v 1. NP knihovny je přístupný výhradně po schodišti, 1. PP knihovny je celé přístupné.VÝTAHY | 

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, umístěné každý na jednom konci chodby, obsluhující také podlaží s knihovnou.

Kabiny výtahů: šířka 100 cm, hloubka 123 cm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 115 cm; výška madla 90 cm). Výtahy mají dvojité dveře (šířky 80 cm): vnější dveře (šachetní) jsou mechanicky otevírané směrem ven (výška svislého madla zvenku je 103 – 120 cm, zevnitř je třeba silně zatlačit, madlo tu není); vnitřní dveře (klecové) jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 108 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 86 – 116 cm. Výtahy jsou bez sedátka. Jsou vybaveny optickou a hlasovou signalizací, všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem.

Parametry plošiny: šířka 70 cm, délka 85 cm, nosnost 190 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici (před použitím plošiny je nutné uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Vrátný pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká výškový rozdíl.WC | 

K dispozici je 1 označená, přístupná koupelna s toaletou a sprchovým koutem v 1. NP, neuzamčená, se vstupem přímo z chodby.

Rozměry kabiny: šířka 297 cm, hloubka 209 cm. Dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Zavěšená záchodová mísa se nachází po levé straně a je přístupná z levé strany. Manipulační prostor pro vozík (šířky 89 – 134 cm) se nachází také po levé straně místnosti. Do manipulačního prostoru lehce zasahuje prostorné umyvadlo (horní hrana 80 cm, podjezd 69 cm). V rámci prostoru mezi záchodovou mísou a stěnou bývá někdy uložen pojízdný úklidový vozík, přesto je stále manipulačního prostoru dostatek. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná (lze je snadno sklopit a drží ve svislé poloze). Splachování toalety se nachází za záchodovou mísou na stěně (výška 110 cm). Sprchový kout postrádá sklopné sedátko a madlo. Baterie sprchy je osazena na stěně (výška 103 cm). Přenosný koš bývá umístěn v manipulačním prostoru pro vozík. Chybí nouzové signalizační zařízení.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené ani běžné parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.

Není možné parkovat ani ve dvoře budovy.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k budově FJFI Břehová je možný z několika směrů:

  • Tramvají č. 17 na zastávku Právnická fakulta a potom cca 2 minuty pěšky (cca 100 m).
  • Autobusem č. 207 na zastávku Právnická fakulta a potom cca 2 minuty pěšky (cca 100 m).
  • Autobusem č. 207 na zastávku Staroměstská (ze směru Ohrada; zastávka se nachází v ulici Široká u boční fasády filosofické fakulty Univerzity Karlovy) a potom cca 5 minut pěšky (cca 300 m).

Veškeré komunikace, vozovky pro automobily i chodníky pro pěší mají nerovný povrch z dlažebních kostek, včetně příčných sklonů.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje/autobusu Právnická fakulta (ze směru z centra od náměstí Jana Palacha):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy č. 17 nebo nízkopodlažní autobus č. 207 na zastávku Právnická fakulta.

Ze zastávky se dejte ulicí 17. listopadu směrem ke křižovatce s ulicí Břehovou, kde se nachází hlavní vstup do budovy FJFI. Z opačné strany vstupního podloubí, než se přijíždí od zastávky, je k dispozici venkovní rampa, vedoucí ke hlavním vstupním dveřím do objektu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE