Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

VIC - Výpočetní a informační centrum ČVUT - budova CIIRC

VIC - Výpočetní a informační centrum ČVUT - budova CIIRC
Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel. 1.:
+420 224 351 111 (telefonní ústředna ČVUT)
Tel. 2.:
+420 605 217 098 (RECEPCE CIIRC)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'14.530"N, 14°23'39.881"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Výpočetní a informační centrum ČVUT (VIC) se nachází v novém moderním objektu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v části podlaží 3. NP a 4. NP, budova B, bezbariérový vstup B3 z ulice Jugoslávských partyzánů, nejblíže k Velflíkově ulici (naproti tramvajové zastávce Lotyšská).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Vstup B3 slouží i Technické menze sídlící ve 2. NP. Je tvořen dvoukřídlými posuvnými dveřmi (šířka obou křídel dostatečná; otevírají se automaticky; výška čteček karet z exteriéru i interiéru do max. výšky 120 cm). Za dveřmi se nachází „prosklená ulice“, což je prostor mezi původní fasádou Technické menzy a novou předsazenou prosklenou fasádou do ulice Jugoslávských partyzánů.
INTERIÉR | 

Přístupný je celý interiér budovy.

Budova B má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží (podzemní garáž).

U vstupu B3 se po pravé straně nachází prosklený výtah, obsluhující přízemí až 4. NP; před výtahem je někdy položena hrubá čisticí zóna. Jiný výtah, obsluhující VIC a garáže, se nachází uvnitř budovy u schodiště a bezbariérový přístup k němu je nejdřív pomocí zmíněného proskleného výtahu. Po levé straně vstupu B3 je schodiště vyrovnávající výškový rozdíl mezi ulicí a 1. NP (+2x7 stupňů).

Chodby, kanceláře, workshopové a konferenční místnosti v rámci VIC jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček max. 125 cm). Vnitřní dvoukřídlé dveře mají šířku křídla min. 80 cm. Jednokřídlé dveře jsou většinou široké 90 cm. Většina dveří je bez prahů, místy s přechodovými lištami nebo bez lišt. Prosklené dveře jsou těžké, obtížně otevíratelné. Chodby jsou dostatečně široké (šířka min. 120 cm).

„Prosklená ulice“ v objektu B se celá mírně svažuje směrem k ulici Velflíkova (cca 4,5 %), na několika místech je sklon přerušen vodorovnými úseky.VÝTAHY | 

K dispozici je celkem 10 osobních výtahů (z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené) a 2 plošiny (v respiriu CIIRCu a podzemní garáži pod objektem B).

Výtahy obsluhují různá podlaží. Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu, mají ovládací tlačítka v max. výšce 120 cm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana 48 – 50 cm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (výška 90 cm). Dveře jsou široké 80 – 90 cm, posuvné, automatické. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

B3; osobní výtah u Velflíkovy ulice (podlaží: -1 až 7): šířka 120 cm, hloubka 210 cm.

B3; osobní prosklený výtah v prosklené ulici (podlaží -1 až 4): šířka 157 cm, hloubka 140 cm.

Variabilní otevřená svislá zdvihací plošina vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní parkoviště a 1. PP části B. V základním stavu plošina tvoří schodiště, složené z 3 výškově nastavitelných stupňů. Po zvolení funkce „plošina – jízda nahoru nebo dolů“ dojde, podle zvoleného směru jízdy, ke sjetí schodišťových stupňů do horní nebo dolní stanice. Zde se vytvoří jedna souvislá „deska“, na které může osoba na vozíku překonat výškový rozdíl. Šířka plošiny 161 cm, hloubka 95 cm, celková nosnost max. 240 kg. Pro uvedení plošiny do chodu je nutná asistence personálu. Plošina funguje pouze na klíč, který je na vrátnici/velínu. Při vjetí do garáže je u pageru uveden telefonní kontakt na vrátnici (výška 102 cm), kde je možné si asistenci přivolat. Výška všech ovládacích tlačítek plošiny je do max. 120 cm. Dveře, kterými se vchází do části B, jdou obtížněji otevřít a jsou přístupné na kartu (čtečka karet se nachází mimo dosah sedící osoby na vozíku).WC | 

K dispozici je celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, neuzamčené, přístupné toalety, (v 1. PP jedna upravená kabina).

Některé toalety jsou jako kabiny v rámci běžných dámských a pánských toalet; některé toalety jsou přístupné přímo z chodby. Část záchodových mís je přístupných z pravé strany, část mís je přístupných z levé strany; žádná není přístupná z obou stran.

Všechny dveře do kabin se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídel min. 80 cm).  Ve všech kabinách je u záchodových mís osazeno pevné madlo podél zdi a polohovatelné madlo v prostoru (stejné délky 80 cm; snadno polohovatelná). Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, jedno na stěně nad mísou (výška 90 – 100 cm), druhé tlačítko na stěně vedle mísy (výška 85 cm). Ve všech kabinách je k dispozici nouzové signalizační zařízení.

Ve 3. NP a ve 4. NP je vždy v první třetině objektu B (směrem k Vítěznému náměstí) jedna bezbariérově přístupná toaleta (přístup chodbami k ní je pouze na kartu). Šířka kabiny 180 cm, hloubka kabiny 195 cm.PARKOVÁNÍ | 

Sedm vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP částí B. Do garáže lze sjet rampou. Z 1. PP vedou do ostatních podlaží části B dva upravené vstupy.

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod částí A.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:

  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od hlavního vstupu A je cca 450 m (cca 7 min chůze pěšky).
  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od vstupu B1 je cca 480 m (cca 8 min chůze pěšky).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE