Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Betlémská kaple

Betlémská kaple
Adresa:
Betlémské náměstí 255/4, 110 00 Praha 1
Tel. 1.:
+420 224 248 595
Tel. 2.:
+420 222 221 030
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°5'3.914"N, 14°25'3.053"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta ANO

Betlémská kaple je tvořena několika objekty rozmístěnými okolo vnitřního, veřejnosti volně přístupného dvora. Kaple zahrnuje prostorný vstupní foyer, Svatováclavský sál, slavnostní aulu a lapidárium.

Slavnostní aula je využívána pro pořádání významných společenských a vědeckých akcí ČVUT, především promocí, imatrikulací a zasedání vědeckých rad. Jsou zde pořádány mezinárodní konference, kongresy, koncerty, literární pásma apod. V aule je celkem 400 míst v hledišti.

K dalším prostorům využívaným ze strany ČVUT patří lapidárium, nacházející se v suterénu Betlémské kaple. Pořádají se zde výstavy, vernisáže a další kulturní akce.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní přístup do dvora Betlémské kaple je volně přístupnými, během provozu stále otevřenými vraty. Povrch přilehlého chodníku, silnice i povrch samotného dvora je místy velmi obtížně sjízdný (historická kamenná dlažba z různě velkých nerovných kostek se širokými spárami).

Během provozu neuzamčené hlavní vstupní dveře do Betlémské kaple (do foyer) jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevírané směrem do dvora (šířka 1 křídla 82 cm). Zvonek zde není. Následuje zádveří (šířka 440 cm, hloubka 205 cm) a další dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevírané směrem do zádveří (šířka křídla 82 cm). V zádveří a před vstupem je dostatečný manipulační prostor.

Dále je možné po předchozí domluvě využít 2 alternativní uzamčené vstupy (jednokřídlé dveře) z exteriéru přímo do slavnostní auly: první vstup je ze dvora (šířka křídla 97 cm, výška prahu 4 cm), druhý vstup je z Betlémského náměstí (šířka křídla 98 cm, výška prahu 2 cm; jedná se zároveň o únikový východ). Zvonkové signalizace zde nejsou.
INTERIÉR | 

Zcela přístupný je vstupní foyer, Svatováclavský sál se seřadištěm a slavnostní aula ve vstupním podlaží. Lapidárium, umístěné v suterénu, je nepřístupné (přístup po schodišti ze Svatováclavského sálu; -18 stupňů bez mezipodesty).

V objektu není k dispozici vrátnice; je zde kancelář vedoucího (na kterou se nelze zvenčí dozvonit; chybí zvonková signalizace).

Šatna (výška pultu 90 cm) má před běžně otevřenými, dvoukřídlými dveřmi (šířky 2x73 cm) osazen 1 kontrastně označený stupeň (výška 13 cm, hloubka 72 cm).

Slavnostní aula je přístupná dřevěnými dveřmi ze Svatováclavského sálu (šířka křídla 120 cm; kamenný práh 4 cm je z obou stran překonán skládacím stavebnicovým nájezdem o sklonu z obou stran 12 %; vhodná asistence). Ve slavnostní aule je v přední části umístěno dřevěné pódium, přístupné po 3 dřevěných schodech (o celkové výšce 47 cm). Schody lze překonat pomocí mobilních nájezdových ližin s protiskluzným povrchem (celková délka ližin v rozloženém stavu 230 cm, šířka 1 ližiny 24 cm, max. nosnost 300 kg), jejíž položení lze domluvit na místě nebo předem telefonicky.

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří, vedoucích ze vstupního foyer do Svatováclavského sálu, je 79 cm. Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří, vedoucích ze seřadiště do Svatováclavského sálu, je 80 cm. Běžně bývají otevřená obě křídla.

Některé vnitřní dveře ve vstupním foyer jsou částečně prosklené sklem se zrcadlovým efektem. Odrazy v zrcadlech mohou být matoucí při orientaci osob v prostoru.VÝTAHY | 

Výtah není (hlavní veřejné prostory jsou v přízemí).

K dispozici není žádné zdvihací zařízení (do lapidária).WC | 

K dispozici jsou 2 upravené označené neuzamčené toalety, umístěné vedle šatny ve vstupním foyer: 1 částečně přístupná toaleta v oddělení dam, 1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení pánů.

Rozměry kabiny - dámské toalety: šířka 194 cm, hloubka 140 cm. Dveře šířky 80 cm jsou mechanicky otevírané směrem z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířky 84 cm, zúžený mobilním košem na odpadky) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 50 cm) je osazena na stupínku (výšky 8 cm). Je opatřena z obou stran sklopnými madly dlouhými 90 cm. Madlo u stěny při sklopení lehce naráží do umyvadla. Splachování toalety je umístěno na kombi nádržce ve výšce 80 cm. Zásobník toaletního papíru se nachází na zdi mezi umyvadlem a záchodovou mísou (spodní hrana 115 cm). Horní hrana umyvadla je ve výšce 82 cm. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Rozměry kabiny - pánské toalety: kabina má lichoběžníkový půdorys. Šířka zadní stěny 249 cm, šířka přední stěny s dveřmi 205 cm, hloubka je pouze 130 cm. Dveře šířky 89 cm jsou mechanicky otevírané směrem z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířky 95 cm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 50 cm) je osazena na stupínku (výšky 8 cm). Je opatřena z obou stran sklopnými madly dlouhými 90 cm. Splachování toalety je umístěno na kombi nádržce ve výšce 80 cm. Zásobník toaletního papíru se nachází na zdi mezi toaletou a umyvadlem (spodní hrana 115 cm). Horní hrana umyvadla je ve výšce 82 cm. Umyvadlo je vzhledem k malé hloubce kabiny a šikmé stěně obtížněji přístupné. V kabině je celkově omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Po přechozí telefonické domluvě je možné parkovat ve dvoře Betlémské kaple, před vedlejším vstupem.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do objektu Betlémské kaple je možný z několika směrů:

  • Tramvají na zastávku Národní třída a potom cca 5 minut pěšky (cca 330 m).
  • Metrem na stanici Národní třída (bezbariérové výtahy) a potom cca 12 minut pěšky (cca 700 m).
  • Tramvají na zastávku Karlovy lázně a potom cca 5 minut pěšky (cca 370 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Národní třída (ze směru Lazarská a Novoměstská radnice):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Národní třída.

Ze zastávky se dejte ulicí Spálenou směrem ke křižovatce s ulicí Národní. Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Ulicí Na Perštýně pokračujte přímo až ke křižovatce s ulicí Skořepka. Na křižovatce zatočte o 90° doleva směrem k Betlémskému náměstí, kde se po pravé straně nachází oplocení s vraty do areálu Betlémské kaple. Povrch chodníků i silnic v ulici Na Perštýně, Skořepka a na Betlémském náměstí je obtížný (historická dlažba).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Národní třída:

Je možné použít bezbariérově upravenou stanici metra Národní třída. K dispozici jsou 2 dvojice bezbariérových osobních výtahů.

Na úrovni ulice je první dvojice výtahů umístěna v proskleném samostatném kiosku, na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, v blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. Dolní nástupiště výtahů je umístěno na úrovni přestupní chodby. Na úrovni přestupní chodby je zároveň horní nástupiště druhé dvojice výtahů, která v dolní části ústí na nástupišti metra. Vše je označeno piktogramy.

Při výstupu z výtahu v ulici Magdaleny Rettigové se dejte přímo ke křižovatce s ulicí Lazarskou, kde zatočte doprava. Po objetí domu zatočte na křižovatce s ulicí Spálená opět doprava a pokračujte v přímém směru ulicí Spálenou až na křižovatku s ulicí Národní (jedná se o poměrně dlouhou trasu, cca 400 m). Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Ulicí Na Perštýně pokračujte přímo až ke křižovatce s ulicí Skořepka. Na křižovatce zatočte o 90° doleva směrem k Betlémskému náměstí, kde se po pravé straně nachází oplocení s vraty do areálu Betlémské kaple.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE