Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN)

Česká technika - nakladatelství ČVUT (CTN)
Adresa:
Thákurova 1, 160 41 Praha 6 – Dejvice (vchod ze Seminární ul.)
Tel. 1.:
+420 224 358 400
Tel. 2.:
+420 224 353 360
Web:
GPS:
50°6'5.389"N, 14°23'12.172"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Česká technika – nakladatelství ČVUT se nachází v přízemí severního křídla budovy Masarykovy koleje se vstupem z ulice Seminární. Nakladatelství zajišťuje vydávání a výrobu skript, učebnic, odborných knih a dalších učebních textů, redakční a grafické zpracování publikací a prodej technické literatury v rámci Univerzitního knihkupectví odborné literatury.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Uzamčený vstup se nachází za oplocením s neuzamčenou dvoukřídlou brankou (šířka branky 2x 58 cm, mechanicky otevíranou směrem do zahrady). Za brankou pokračuje dlážděný chodník (šířka 110 cm) stoupající ve sklonu 5 % směrem k přímé nekryté rampě (šířka 132 cm, délka 930 cm, sklon 7 %, výška zábradlí 91 cm, výška spodní tyče 33 cm; protiskluzná dlažba), která ústí před jednokřídlými vstupními dveřmi (šířka křídla 89 cm, práh výšky 1,5 cm, mechanicky otevírané směrem dovnitř, výška zvonku zvenku 160 cm). Manipulační prostor mezi horní úrovní rampy a vstupními dveřmi je 135 x 136 cm. Za vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 176 cm, hloubka 274 cm) a další jednokřídlé dveře mechanicky otevírané směrem do zádveří, během provozní doby otevřené (šířka křídla 90 cm, práh 2 cm).
INTERIÉR | 

Interiéry nakladatelství zahrnují chodbu ve tvaru „T“ (šířka chodby 176 až 196 cm, lokálně zúžena nábytkem), ve které se nachází vstupy do kanceláří, zasedací místnosti a do toalet. Vnitřní dveře do kanceláří a zasedací místnosti jsou široké 79 – 80 cm. Dveře na toalety jsou široké 60 cm. Všechny dveře mají prahy výšky 2 – 4 cm.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

K dispozici není žádná upravená toaleta.

Běžné WC je obtížně přístupné nebo nepřístupné.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Seminární i Thákurova jsou k dispozici běžná parkovací stání.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Masarykovy koleje, vstup z ulice Seminární, je možný, např.:

  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 3 minuty pěšky (cca 180 m)
  • Metrem na stanici Dejvická a potom cca 9 minut pěšky (cca 560 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou. Před křižovatkou s ulicí Zikova zatočte na chodníku doleva a pokračujte v přímém směru ulicí Zikova až křižovatku s ulicí Thákurova. V ulici Thákurova zatočte doleva a pokračujte až na křižovatku s ulicí Seminární. Na křižovatce zatočte doprava a pokračujte k objektu Masarykovy koleje. Na nároží objektu Masarykovy koleje je k dispozici snížený nájezd na chodník. Na chodníku pokračujte ulicí Seminární cca 30 m, kde se pak po levé straně nachází branka v oplocení, za kterou je vstup do nakladatelství. Chodník v ulici Seminární je místy ve sklonu až 10 %, příčný sklon do 2 %. Povrch chodníku je náročný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE