Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Koleje Strahov - bloky 1 až 12

Koleje Strahov - bloky 1 až 12
Adresa:
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6
Tel.:
+420 234 678 368 (346)
Web:
GPS:
50°4'47.287"N, 14°23'25.582"E
Objekt částečně přístupnýBlok 1 - částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýBlok 8 - částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta ANO
Objekt nepřístupnýBloky 2 až 7, 9 až 12 - obtížně přístupné nebo nepřístupné
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Koleje Strahov jsou největším ubytovacím zařízením ČVUT v Praze. Celková kapacita je více než 4700 lůžek v rámci 12 samostatných bloků. Z kolejí je dobře dostupný areál ČVUT v Dejvicích (autobus č. 143) i areál ČVUT na Karlově náměstí (autobus č. 176). V rámci volně průchozího areálu se nachází studentská menza s restaurací (bezbariérově přístupný objekt), kluby, bary, obchody, hřiště, lékařské pracoviště a další služby (např. kopírovací středisko, kadeřnictví).

Blok 1 slouží jako správní objekt kolejí Strahov i jako sídlo ředitelství ČVUT - SÚZ. Ve vstupním podlaží se nachází bezbariérové občerstvení, Snack Bar. Bloky 2 až 7 a 9 až 12 zahrnují dvoulůžkové pokoje minimálních rozměrů a společně sdílené sociální zázemí, umístěné na obou koncích rozhlehlých chodeb na každém podlaží. Výjimkou je blok 8, který byl zrekonstruován na buňkový systém: vždy 2 dvoulůžkové pokoje sdílí v rámci buňky společné hygienické zázemí a kuchyňský kout. V přízemí se nachází 2 bezbariérově upravené buňky, každá zahrnuje 2 dvoulůžkové pokoje, upravenou koupelnu s WC a kuchyňskou linku (celkem 8 bezbariérových lůžek).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

BLOK 1: neuzamčený hlavní vstup do bloku z ulice Chaloupeckého je bezbariérový. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 2x85 cm; mechanicky se otevírají směrem do zádveří; výška svislého madla zvenčí 110 cm na osu, výška kliky zevnitř 108 cm). Po pravé straně se zvenčí na fasádě nachází oboustranná zvonková signalizace na recepci (výška 92 cm). Za vstupními dveřmi následuje celoprosklené zádveří (šířka 345 cm, hloubka 191 cm), se zkosenými rohy, čímž je vnitřní manipulační prostor o něco menší. Dveře mezi zádveřím a vstupní halou jsou jednokřídlé (šířka křídla 88 cm; mechanicky se otevírají směrem do vstupní haly).

BLOK 8: hlavní vstup není bezbariérový (venkovní, kryté schodiště +12 stupňů; bez mezipodesty). Před samotnými dveřmi je další schod (výška 15 cm). K dispozici jsou 2 alternativní upravené vstupy. Nachází se na bočních fasádách; jeden na severní fasádě (Chaloupeckého ulice), druhý na jižní fasádě (směr menza). Oba vstupy jsou tvořeny betonovými venkovními, nekrytými rampami, stoupajícími k upraveným vstupům, odkud je v obou případech přímý přístup do chodby v přízemí. Přímá rampa u severní fasády: délka 10 m, šířka mezi zábradlím 147 cm, mírný sklon 1,75 %. Rampa z obou stran opatřena zábradlím (výška 95 cm) a spodní vodicí tyčí (výška 34 cm). Uzamčené jednokřídlé dveře (šířka 102 cm) se mechanicky otevírají směrem ven (výška oboustranné zvonkové signalizace na recepci zvenku 72 cm). Zevnitř nejsou dveře uzamčené. Z obou stran dveří je dostatečný manipulační prostor. Přímá rampa u jižní fasády s 1 mezipodestou: délka 274 cm + 292 cm, šířka 135 cm, délka mezipodesty 146 cm, sklon 2 x 12,3 %, výška zábradlí 98 cm, spodní vodicí tyč 34 cm. Uzamčený vstup má stejné parametry jako upravený vstup na severní fasádě. Recepce bloku 8 (pult 122 cm) se nachází v mezipatře u hlavního vstupu a není bezbariérově přístupná.

BLOKY 2 - 7, 9 - 12: vstupy nejsou bezbariérové; ke vstupním dveřím stoupá venkovní, kryté schodiště (většinou +12 stupňů; bez mezipodesty). Bloky nemají k dispozici alternativní upravený vstup.
INTERIÉR | 

BLOK 1: přístupné je vstupní podlaží (1. NP) se vstupní halou a bufetem Snack Barem (1. NP). Částečně přístupné je zvýšené vstupní podlaží s recepcí a kancelářemi (také 1. NP) a částečně zapuštěný polosuterén s upravenou toaletou a kopírovacím centrem (1. PP). Vše je propojeno zdvihací plošinou. Ostatní dvě podlaží jsou nepřístupná. Výška pultu recepce je po celé délce 124 cm. Mezi recepcí a schodištěm se nachází dva info stojany s displeji ve výšce 89 cm.

BLOK 8: přístupné je přízemí, ve kterém se nachází 2 bezbariérově upravené buňky se 2 dvoulůžkovými pokoji. Jedna buňka je v blízkosti severního upraveného vstupu, druhá je na opačné straně chodby, u jižního upraveného vstupu. Ostatní podlaží a mezipatra (se studovnami) nejsou bezbariérově přístupná. Buňka u severního upraveného vstupu: vstupní dveře do chodby v buňce jsou jednokřídlé, otevírané směrem do chodby v buňce (šířka 90 cm, výška vodorovného madla 87 cm). Chodba v buňce (šířky 150 cm) poskytuje dostatečný manipulační prostor, kromě prostoru u koupelny, kde při otevření obou dveří může dojít ke kolizi. Z chodby je přístupná upravená koupelna s WC, dále běžné WC a 2 dvoulůžkové pokoje. Na konci chodby se po levé straně nachází krátká nika s vestavěnou kuchyňskou linkou (výška pracovní desky 76 cm, výška podjezdu 65 cm, spodní hrana horních skříněk 115 cm a horní hrana horních skříněk 177 cm). Vstupní dveře do pokoje „a“ (417 x 420 cm) jsou jednokřídlé, otevírané směrem do pokoje (šířka 90 cm, výška vodorovného madla 88 cm). Vstupní dveře do pokoje „b“ (400 x 540 cm) jsou jednokřídlé, otevírané směrem do pokoje (šířka 90 cm, výška vodorovného madla 88 cm). Zhruba uprostřed pokoje „b“ stojí pilíř, který částečně omezuje vnitřní manipulační pokoj. Rozměry koupelny se sprchovým koutem, záchodovou mísou a umyvadlem: šířka 275 cm, hloubka 212 cm. Jednokřídlé dveře (šířky 89 cm) jsou mechanicky otevírané směrem ven do chodby. Manipulační prostor pro vozík se nachází proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 50 cm) je přístupná z pravé strany. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné (délka 82 cm). Madlo v prostoru směrem ke sprchovému koutu je polohovatelné (délka 85 cm). Vedle umyvadla je osazeno vodorovné, polohovatelné madlo (délka 86 cm, umístěné v prostoru směrem k záchodové míse – při sklopení madla je před záchodovou mísou výrazně omezený manipulační prostor). Sprchový kout (129 x 144 cm) je tvořen vyspádovanou podlahou. Na stěně proti dveřím je ve sprše osazeno sklopené sedátko (výška 49 cm). Na stěně kolmé k sedátku je pak osazeno vodorovné madlo (délka 56 cm). Držák sprchy je osazen v obtížně dosažitelné výšce 156 cm a baterie ve výšce 91 cm. V chodbě před dveřmi, pokud nejsou otevřeny vstupní dveře do buňky, je dostatek manipulačního prostoru; v kabině omezený manipulační prostor. Buňka, nacházející se na opačné straně chodby, má zrcadlově obrácený půdorys a podobné rozměry.

BLOKY 2 – 7, 9 - 12: obtížně přístupné či zcela nepřístupné interiéry.VÝTAHY | 

BLOK 1: k dispozici je 1 polouzavřená svislá zdvihací plošina, nacházející se vedle širokého schodiště, která obsluhuje polosuterén (1. PP), přízemí se vstupní halou (1. NP) a zvýšené vstupní podlaží (1. NP). Plošina je ve spodní části uzavřená prosklená, na nejvyšší stanici je zasklení vysoké jen do výšky 110 cm. Parametry: šířka 74 cm (zmenšená o vodorovné madlo), hloubka 143 cm, nosnost 250 kg/1 osoba. Plošina je průchozí; dveře protilehlé proti sobě v šířce plošiny (74 cm) se mechanicky otevírají směrem ven. Přivolávací tlačítko zvenku plošiny je ve výšce 89 cm. Ovládací tlačítka uvnitř plošiny jsou umístěna v jedné řadě (výška 91 cm). Před plošinou je dostatečný manipulační prostor.

BLOKY 2 - 12: k dispozici je vždy 1 osobní výtah. Slouží výhradně pro obsluhu objektu; uzamčen (klíč u paní hospodářky). Výtah obsluhuje pouze podlaží objektu, ve kterých se nachází pokoje; neobsluhuje mezipatra (recepce a studovny). Rozměry kabiny: šířka 132 cm, hloubka 102 cm. Vnější dveře šířky 80 cm jsou mechanicky otevírané směrem ven. Vnitřní dveře šířky 73 cm jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 120 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 120 – 138 cm. WC | 

BLOK 1:  K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta v polosuterénu (1. PP). Toaleta slouží jako jediná toaleta pro ženy. Je uzamčená (klíč na recepci nebo u Snack Baru). Přístup ke kabině je přes předsíň (šířka 96 cm, délka 174 cm) a umývárnu se 2 umyvadly (šířka 220 cm, hloubka 165 cm). Dveře mezi vstupní halou a předsíní jsou jednokřídlé (šířka křídla 80 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Rozměry kabiny: šířka 227 cm, hloubka 156 cm. Dveře kabiny šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem do umývárny. Z obou stran jsou opatřeny vodorovnými madly (výška 85 a 87 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířka 140 cm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 53 cm) je přístupná z pravé strany. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny pevné (délka 56 cm). Madlo v prostoru polohovatelné (délka 80 cm). Umyvadlo se nachází po pravé straně dveří (hloubka 55 cm, horní hrana 77 cm). Po pravé straně umyvadla je osazeno pevné vodorovné madlo (délka 61 cm, výška 82 cm).

BLOKY 2 - 12: k dispozici není žádné veřejné bezbariérové hygienické zázemí.PARKOVÁNÍ | 

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov:

Přístup do areálu kolejí Strahov je možný několika způsoby. Protože se jedná o rozsáhlé území o rozměrech cca 450 x 250 m, níže uvádíme popis přístupů jen k bloku 1:

  • Autobusem č. 143 na zastávku Koleje Strahov (od stanice metra A Dejvická) a odtud asi 2 minuty pěšky (cca 100 m).
  • Autobusem č. 176 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Karlovo náměstí) a odtud asi 7 minut pěšky (cca 420 m).
  • Autobusem č. 191 na zastávku Stadion Strahov (od stanice metra B Anděl) a odtud asi 7 minut pěšky (cca 400 m).
  • Lanovou dráhou na stanici Petřín a odtud cca 15 minut pěšky (cca 850 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, respektive od zastávky autobusu č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1. Přejeďte ulici Vaníčkova a nacházíte se přímo v areálu kolejí. Blok 8 se nachází po pravé straně areálu – jako pátý objekt v pořadí od zastávky autobusu.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE