Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Kolej Orlík

Kolej Orlík
Adresa:
Terronská 694/6, 166 05 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 224 311 240
Web:
GPS:
50°6'7.164"N, 14°23'57.956"E
Objekt nepřístupnýObjekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Pětipodlažní objekt zahrnuje studentské ubytování a hostel. Celková kapacita koleje je více než 170 lůžek. Zrekonstruované pokoje jsou vybaveny novým nábytkem a vlastní koupelnou a WC.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Uzamčený hlavní vstup z ulice Terronská ani alternativní zadní vstup nejsou bezbariérové – vždy je nutné použít schodiště, vedoucí na úroveň zvýšeného přízemí (1.NP). Rozdíl výšek je +7, resp. +6 schodů. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 2x67 cm, mechanicky otevírané směrem do zádveří, v tloušťce zdi kamenný práh výšky 3 cm). Po pravé straně dveří je oboustranná zvonková signalizace na recepci (výška zvonku 137 cm). Bezprostředně za dveřmi následuje zádveří, v něm vnitřní schodiště (+7 stupňů; bez mezipodesty), stoupající k vnitřním celoproskleným dvoukřídlými dveřím, ústícím do vstupní haly s recepcí (výška parapetu 104 cm, délka pultu 70 cm, hloubka pultu 10 cm).
INTERIÉR | 

Interiér objektu je obtížně přístupný nebo nepřístupný.  Žádný z pokojů není bezbariérově upravený.VÝTAHY | 

K dispozici je 1 osobní výtah, přístupný až od úrovně zvýšeného přízemí, kam je možné se dostat pouze po schodišti. Od této úrovně obsluhuje všechna podlaží, na nichž jsou pokoje. Je volně přístupný veřejnosti. Rozměry kabiny: šířka 80 cm, hloubka 100 cm. Vnější dveře šířky 71 cm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 109 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 92 – 142 cm. Výtah je zvenku i uvnitř vybaven optickou signalizací. Není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Terronská. Ve vnitrobloku u kolejí Orlík jsou také k dispozici běžná parkovací stání. Úroveň parkování je ovšem o 6 schodů pod úrovní zvýšeného přízemí.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD na kolej Orlík je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 9 minut pěšky (cca 600 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 8 minut pěšky (cca 480 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Nahoře výtah objeďte a zatočte doprava směrem k Vítěznému náměstí. Na konci trávníku zatočte doleva a stále sledujte trávník až k ulici Jugoslávských partyzánů. Ulici přejděte a pokračujte dále okolo Vítězného náměstí až na křižovatku s ulicí Verdunskou. Na této křižovatce zatočte doleva a pokračujte ulicí Verdunskou až na křižovatku s ulicí Terronskou. Na této křižovatce zatočte doprava, po pár metrech chůze ulicí Terronskou se již nachází kolej Orlík.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE