Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Hlávkova kolej

Hlávkova kolej
Adresa:
Jenštejnská 1966/1, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel.:
+420 234 916 533
Web:
GPS:
50°4'30.666"N, 14°24'58.486"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Šestipodlažní objekt zahrnuje studentské ubytování. Celková kapacita koleje je více než 220 lůžek – buňkový systém. Na každém patře jsou kuchyňky. V budově je společenská místnost/studovna, v suterénu místnost se sportovním vybavením.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní vstup z ulice Jenštejnská je bezbariérový. Vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé (šířka křídla 2x62 cm, obtížně mechanicky otevíratelné směrem ven, kamenný práh 2 cm). Za hlavními vstupními dveřmi následuje zádveří (šířka 300 cm, hloubka 295 cm), které je oddělené od dalších vnitřních prostorů prosklenou stěnou s neuzamčenými dvoukřídlými dveřmi (šířka křídla 2x62 cm, mechanicky otvíratelnými směrem ven; bez prahu). Recepce se nachází v chodbě za zádveřím po pravé straně (výška parapetu 89 cm, hloubka pultu 29 cm). Dále existuje zadní vstup ze dvora (citelný sklon, nezmapován). Vstupní dveře jsou prosklené dvoukřídlé (šířka křídla 2x63 cm; mechanicky otevíratelné směrem ven; zvenku schod výšky 6 cm).
INTERIÉR | 

Žádný z pokojů není bezbariérově upravený. Chodba v pravé části objektu má šířku 132 cm, lokálně je zúžena na 122 cm. V levé části objektu úsek chodby klesá, a to od vstupu směrem do společenské místnosti/studovny (šířka 200 cm, délka 432 cm, sklon 20 %). Šířka křídel vnitřních dvoukřídlých dveří je 69 až 90 cm. Šířka jednokřídlých dveří je 75 až 90 cm. Některé dveře mají prahy (max. 2 cm).VÝTAHY | 

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný v chodbě napravo od vstupu. Obsluhuje všechna podlaží objektu, volně přístupný veřejnosti. Rozměry kabiny: šířka 105 cm, hloubka 199 cm. Před dveřmi výtahu je průchod v tloušťce zdi šířky 103 cm. Vnější dveře šířky 78 cm se otevírají mechanicky směrem ven (výška svislého madla na osu 114 cm). Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 130 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 109 – 131 cm.  Výtah je bez sedátka, bez akustické, hlasové a optické signalizace, bez hmatového značení a bez možnosti indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.WC | 

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí. V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Objekt se nachází na území MČ Praha 2, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

  • Metrem/tramvají/autobusem na stanici Karlovo náměstí a potom cca 5 minuty pěšky (cca 340 m).

  • Tramvají na zastávku Palackého náměstí a potom cca 5 minut pěšky (cca 300 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Albertov):

Přejeďte ze zastávky na chodník a projeďte Václavskou pasáží. Pokračujte přímo přes přechod směrem k ulici Trojanova. Za přechodem zatočte doprava do ulice Václavská. Pokračujte po levé straně ulice Václavská až na křižovatku s ulicí Jenštejnská. Na křižovatce pokračujte přímo přes přechod a za přechodem zatočte doleva do ulice Jenštejnská. Po pravé straně této ulice se nachází bezbariérový vstup na Hlávkovu kolej.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Palackého náměstí:

Z ulice Na Moráni přejeďte do ulice Gorazdova a pokračujte na křižovatku s ulicí Trojanova. Zahněte doprava a pokračujte ke křižovatce s ulicí Dittrichova, přejeďte přes přechod a zatočte doleva do ulice Dittrichova. Pokračujte po pravé straně ulice až na křižovatku s ulicí Jenštejnská. Na křižovatce přejeďte přechod a za přechodem zatočte doprava do ulice Jenštejnská. Pokračujte po levé straně ulice k bezbariérovému vstupu na Hlávkovu kolej.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE