Podpůrná skupina Nablízku | Elsa ČVUT
Podpůrná skupina Nablízku

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Podpůrná skupina Nablízku

  Skupina v akademickém roce 2022-23 NEPROBÍHÁ.

  Podpůrná skupina Nablízku poskytuje studentům bezpečný prostor pro sdílení radostí i těžkostí studia s dalšími spolužáky. Skupina probíhá formou osobních setkávání jednou za dva týdny. Je vedena psycholožkou, která poskytuje skupině základní strukturu, obsah setkání ale tvoří sami studenti. Na skupinu je možné docházet pravidelně nebo se připojit jen k některým setkáním. Na začátku každého setkání se sbírají „témata“ od přítomných členů, o kterých by se chtěli bavit. Následně se skupina shodne na tématech, která zajímají nejvíce členů a těm se při setkání dále věnujeme. Ve skupině se studenti také seznámí s novými spolužáky a navzájem si vyměňují vlastní zkušenosti se studiem.

  V proběhlých skupinách jsme se věnovali např. těmto tématům: motivace k učení, tipy při psaní bakalářských prací, fyzické projevy stresu a strategie vyrovnávání se s ním, modifikace studijních podmínek, proč se studenti přihlásili na svůj obor a jakým směrem by se rádi ubírali dále.

  Pokud máte zájem přijít na skupinu, ozvěte se na email barbora.vavrichova@elsa.cvut.cz