Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Ústav techické a experimentální fyziky (ÚTEF) v Betlémském paláci

Ústav techické a experimentální fyziky (ÚTEF) v Betlémském paláci
Adresa:
Husova 240/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Tel.:
+420 244 105 100
Web:
GPS:
50°5'5.141"N, 14°25'5.428"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště ANOVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Ústav technické a experimentální fyziky je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT.

Sídlí v Betlémském paláci v samém centru hlavního města, v těsném sousedství Betlémské kaple, se kterou je přímo propojen. ÚTEF se nachází ve 2. NP a 3. NP Betlémského paláce.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup z ulice Husova je částečně přístupný; celá ulice je vydlážděna žulovými kostkami různých formátů (povrch není hladký) a před dvoukřídlými vstupními vraty je chodník v celé své hloubce v mírném spádu, svažujícím se přímo od vrat směrem do vozovky (délka spádu 177 cm). Před vraty tak chybí vodorovný manipulační prostor. Dle sezóny a počasí bývají vrata zavřená, či naopak volně otevřená. V rámci jednoho křídla vrat jsou osazeny jednokřídlé dveře (šířka 75 cm, výška kliky 104 cm) otevíravé směrem do průjezdu. Po levé straně vrat je osazen malý zvonek na recepci (výška 150 cm od země).

Alternativně je možno použít vstup přes Betlémské náměstí a následně přes Betlémskou kapli. Vstup do haly s recepcí ÚTEF je tvořen dřevo-prosklenou stěnou, do níž jsou vloženy dvoukřídlé dveře (šířka křídla 52 cm). Bezprostředně za dveřmi je rampa svažující se směrem od kaple do haly ÚTEF (šířka 240 cm, hloubka 220 cm, sklon nezměřen, povrch hladký kámen, bez opatření proti sjetí vozíku, bez zábradlí a bez vodorovného manipulačního prostoru mezi dveřmi a rampou).
INTERIÉR | 

Za vraty se nachází veřejnosti volně přístupný a dostatečně široký průjezd (v podlaze zabudovány 2 rozměrné kusy čisticích ploch) vedoucí k dřevo-prosklené stěně, do níž jsou vloženy dvoukřídlé dveře (šířka křídla 53 cm) otevíravé směrem do haly s recepcí (výška pultu 95 cm). Tyto dveře jsou ze strany průjezdu uzamčené, na kouli (výška 105 cm). Na recepci nutno zvonit u venkovních vstupních vrat, nebo lépe, domluvit si schůzku předem.

Z haly je přístup do dalších prostorů ÚTEF a tento přístup je opět částečně přístupný, protože je třeba překonávat výškové rozdíly.

Do většiny prostorů ÚTEF je třeba použít nájezdovou rampu vpravo od recepce (nejužší šířka 118 cm, délka 230 cm, sklon nezměřen, povrch hladký kámen, bez opatření proti sjetí vozíku, bez zábradlí), která ústí do široké chodby vedoucí mimo jiné ke dvěma výtahům do ostatních podlaží (a ke schodišti).

Do konferenční místnosti ve 2. NP vedou pouze bezbariérově nepřístupné dvoukřídlé dveře (šířka křídla 44 cm), bezprostředně za jakými jsou osazeny dva schodišťové stupně a následuje další strmé schodiště. Případně lze použít běžný výtah ve vstupní hale, ovšem o minimálních rozměrech, viz níže.

Do kanceláří a laboratoří se lze dostat pouze za použití čtečky karet či zvonků (výška 128 až 146 cm). Šířka dvoukřídlých dřevěných dveří je okolo 71 cm, šířka jednokřídlých dveří je 80 cm.

Výškové rozdíly (schodiště, rampy) jsou kontrastně označeny, ne vždy ovšem dostatečně přehledně a viditelně.VÝTAHY | 

K dispozici jsou celkem 3 výtahy. Z toho 2 výtahy shodné, bezbariérově přístupné, oba průchozí s dveřmi osazenými naproti sobě, a 1 běžný výtah staršího typu přímo ve vstupní hale s recepcí, bezbariérově nepřístupný; všechny tři jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu.

Výtahy obsluhují různá podlaží Betlémského paláce.

Dvojice výtahů v chodbě u kanceláří a laboratoří: šířka 109 cm, hloubka 140 cm, šířka automatických posuvných dveří 80 cm. Výška ovládacích tlačítek vně výtahu: 108 cm (na střed); výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu: 86 až 101 cm. Výtahy jsou vybaveny optickou signalizací a hmatovým značením (reliéfní písmo); nejsou opatřeny sedátkem ani vybaveny akustickou ani hlasovou signalizací. Z obou stran výtahů je dostatečný manipulační prostor. Obsluhují 0. až 4. NP.

Výtah ve vstupní hale u recepce: šířka 86 cm, hloubka 100 cm, šířka automatických posuvných dveří 60 cm (pozor: dveře jsou velmi necitlivé, nereagují na pohyb, zavírají se prudce). Výška ovládacích tlačítek vně výtahu: 105 cm; výška ovládacích tlačítek uvnitř výtahu: 106 až 119 cm. Výtah není vybaven optickou, akustickou ani hlasovou signalizací, ani hmatovým značením. Nemá sedátko. Obsluhuje 0. až 2. NP.WC | 

K dispozici je pouze běžné sociální zázemí, včetně WC, tj. bezbariérově nepřístupné.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání. Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání. Po domluvě je možné parkovat na dvou běžných parkovacích místech v Husově ulici, které patří pod ÚTEF, a případně lze parkovat i ve dvoře Betlémské kaple.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližšími přístupy od MHD jsou stanice metra Můstek a Staroměstská, případně autobusová linka obsluhující blízké Mariánské náměstí (zastávka je přímo před Městskou knihovnou). Stanice metra Můstek je bezbariérově přístupná.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE