Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel. 1.:
+420 605 217 098 (RECEPCE budova A)
Tel. 2.:
+420 224 353 411 (VRÁTNICE budova B)
Web:
GPS:
50°6'10.728"N, 14°23'40.058"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky sídlí v nové moderní budově u Vítězného náměstí v Dejvicích. Skládá se ze dvou objektů (A, B) vzájemně bezbariérově propojených spojovacím krčkem v přízemí. Desetipodlažní objekt A je díky své šikmé předsazené fasádě z nafouknuté membránové fólie nepřehlédnutelný.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Budova CIIRCu má několik vstupů. Neuzamčený hlavní (bezbariérový) vstup s recepcí z ulice Jugoslávských partyzánů, nejblíže k Vítěznému náměstí, se nachází v části A. Je tvořen dvoukřídlými dveřmi (šířka křídla 106 cm, výška madla 88 – 126 cm; obtížné mechanické otevírání směrem ven; čtečka karet ani zvonková signalizace zde nejsou). Podél venkovních vodních ploch se chodník směrem ke vstupním dveřím mírně svažuje (sklon 7 %). Vstup je osazen orientačním hlasovým majáčkem na osu běžně otevíraného křídla.

Objekt B má v ulici Jugoslávských partyzánů 3 (bezbariérové) vstupy, označené B1, B2, B3 (B1 a B3 nejsou uzamčené). U vstupu B1 je vrátnice/velín (s nepřetržitým 24 h provozem). Vstupem B3 je přístup k Technické menze a do prostorů VIC. Oba vstupy jsou tvořeny dvoukřídlými posuvnými dveřmi (šířka obou křídel dostatečná; otevírají se automaticky; výška čteček karet z exteriéru i interiéru do max. výšky 120 cm). Za oběma dveřmi se nachází „prosklená ulice“, což je prostor mezi původní fasádou Technické menzy a novou předsazenou prosklenou fasádou do ulice Jugoslávských partyzánů.
INTERIÉR | 

Přístupný je celý interiér budovy.

Objekt A má 10 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží (zde se nachází plně automatický parkovací zakladač pro 188 automobilů). Objekt B má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží (podzemní garáž).

U hlavního vstupu A se přímo proti vstupním dveřím se nachází prosklená dvoukřídlá branka (průchozí šířky 128 cm) integrovaná mezi turnikety. Otevírá se automaticky směrem ven po požádání na recepci (výška parapetu recepce 118 cm). Sklo branky není kontrastně označeno a není téměř viditelné. Za turnikety pokračuje prostor vstupní haly, odkud je možné se dostat pomocí výtahů do ostatních podlaží části A, nebo pomocí průchodu, do vstupní haly v části B (průchod se na dvou místech svažuje směrem k části B; délky 288 cm a 192 cm, šířky 215 cm a 162 cm; sklony 9 % a 14,5 %).

U vstupu B1 se přímo proti vstupním dveřím nachází turnikety s integrovanou jednokřídlou brankou (průchozí šířka 113 cm). Po pravé straně turniketů je za prosklenou stěnou k dispozici vrátnice/velín (bez pultu; šířka dveří 90 cm). Za turnikety se nachází další dvoje prosklené dvoukřídlé dveře (šířka křídla 80 cm) a za nimi hala, odkud je pomocí evakuačního výtahu přístup do ostatních podlaží části B.

U vstupu B3 se po pravé straně nachází prosklený výtah, obsluhující ovšem pouze přízemí až 4. NP; před výtahem je někdy položena hrubá čisticí zóna (jiný výtah do vyšších podlaží a do garáže se nachází uvnitř budovy a bezbariérový přístup k němu je nejdřív pomocí zmíněného proskleného výtahu). Po levé straně vstupu B3 je schodiště vyrovnávající rozdíl mezi ulicí a 1. NP (2x7 stupňů).

Mezi důležité prostory budovy CIIRCu patří konferenční místnosti v 1. NP, 3. NP a v 10. NP objektu A (tzv. Penthouse s terasou), červená stupňovitá posluchárna B-246 (2. NP) a respirium B-497 (4. NP). Všechny místnosti jsou bezbariérově přístupné a v jejich blízkosti se nachází upravené přístupné toalety. V červené posluchárně B-246 je na vstupní úrovni u tabule vyhrazen prostor pro osoby na vozíku (šířka cca 300 cm, hloubka cca 100 cm; chybí stůl a elektrické zásuvky). Vstupní dveře do respiria B-497 jsou obtížněji otevíratelné, bezprostředně za nimi je k dispozici svislá zdvihací plošina.

Chodby, učebny, konferenční místnosti, přednáškové sály jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček max. 125 cm). Vnitřní dvoukřídlé dveře na chodbách budovy mají šířku křídla min. 80 cm. Jednokřídlé dveře jsou většinou široké 90 cm. Většina dveří je bez prahů, místy s přechodovými lištami nebo bez lišt. Ojediněle je mezi dveřmi malý výškový rozdíl (max. 2 cm). Chodby jsou v celé budově dostatečně široké (šířka min. 120 cm). Z chodeb je přístup do společných kuchyněk, v nichž je osazená základní kuchyňská linka s dřezem (horní hrana linky 86 cm). V horních skříňkách je vestavěná mikrovlnná trouba (spodní hrana trouby 150 cm). Některé kuchyňky mají i lednici s mrazákem nahoře (výška madla lednice 100 cm, výška madla mrazáku na osu 130 cm). V kuchyňkách je také několik jídelních stolů (horní hrana stolu 78 cm; podjezd dostatečný) a odpočinková pohovka.

V budově je větší množství sklonů a ramp. Nejdelším sklonem je „prosklená ulice“ v objektu B. Celý prostor se mírně svažuje směrem k ulici Velflíkova (cca 4,5 %), na několika místech je sklon přerušen vodorovnými úseky. V rámci „prosklené ulice“ se podél původní fasády u vstupu B2 nachází vložená vyrovnávací přímá dvouramenná rampa (šířka 125 cm; délky ramen 612 cm a 608 cm; sklony obou ramen cca 4,5 %; délka mezipodesty 177 cm; velikost podesty v horní části 187 cm x 125 cm). Rampa je směrem do prostoru opatřena proskleným zábradlím sahajícím až k zemi (ve spodní části s ochranou proti poškození či sjetí vozíku do výšky 13 cm) a směrem k fasádě je opatřena kovovým madlem (výška 89 cm) a spodní vodicí tyčí (výška 32 cm). „Prosklená ulice“ i rampa mají povrch z hladké dlažby. Další 2 vyrovnávací rampy je možno nalézt v 1. PP u jednoho z bezbariérových vstupů z garáže do objektu B - vedle jednoho z vyhrazených parkovacích míst se nachází krytá přímá jednoramenná rampa (šířka 167 cm, délka 420 cm, sklon nezměřen, výška madla 90 cm, výška spodní vodicí tyče 34 cm). Za rampou následují dvoukřídlé dveře (hůře ovladatelné, šířka křídla 80 cm) a další rampa (šířky 227 a 204 cm, délka 433 cm, sklon nezměřen, bez madel).VÝTAHY | 

K dispozici je celkem 10 osobních výtahů (z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené) a 2 plošiny (v respiriu a podzemní garáži pod objektem B).

Výtahy obsluhují různá podlaží. Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu, mají ovládací tlačítka v max. výšce 120 cm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana 48 – 50 cm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (výška 90 cm). Dveře jsou široké 80 – 90 cm, posuvné, automatické. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

A; evakuační výtah u recepce (podlaží: -1 až 10): šířka 120 cm, hloubka 210 cm.

A; osobní výtah u recepce (podlaží: 1 až 9): šířka 120 cm, hloubka 140 cm.

A; osobní prosklený výtah (podlaží: 1 až 10): šířka 120 cm, hloubka 140 cm.

B1; evakuační výtah u vrátnice/velínu (podlaží: -1 až 7): šířka 120 cm, hloubka 210 cm.

B3; osobní výtah u Velflíkovy ulice (podlaží: -1 až 7): šířka 120 cm, hloubka 210 cm.

B1, B3; 2 osobní prosklené výtahy (podlaží 1 až 4): šířka 157 cm, hloubka 140 cm.

Otevřená svislá zdvihací plošina v respiriu: šířka kabiny 109 cm, hloubka 144 cm, šířka dveří 102 cm, nosnost neuvedena, neuzamčená. Na horní úrovni plošiny je před ovládacími tlačítky omezený manipulační prostor (cca 140 x 160 cm). Výška všech tlačítek je max. 110 cm. Zelená tlačítka se šipkami uvádějí plošinu do pohybu (tlačítka nutno držet stisknutá po dobu jízdy). Modré tlačítko odemyká dveře, které je pak možno mechanicky otevřít směrem ven. Na horní úrovni je mezi podlahou a plošinou mezera cca 3 cm. Na dolní úrovni je výškový rozdíl 2 cm. Dveře u plošiny, kterými se vchází do respiria, jdou obtížněji otevřít.

Variabilní otevřená svislá zdvihací plošina vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní parkoviště a 1. PP části B. V základním stavu plošina tvoří schodiště, složené z 3 výškově nastavitelných stupňů. Po zvolení funkce „plošina – jízda nahoru nebo dolů“ dojde, podle zvoleného směru jízdy, ke sjetí schodišťových stupňů do horní nebo dolní stanice. Zde se vytvoří jedna souvislá „deska“, na které může osoba na vozíku překonat výškový rozdíl. Šířka plošiny 161 cm, hloubka 95 cm, celková nosnost max. 240 kg. Pro uvedení plošiny do chodu je nutná asistence personálu. Plošina funguje pouze na klíč, který je na vrátnici/velínu. Při vjetí do garáže je u pageru uveden telefonní kontakt na vrátnici (výška 102 cm), kde je možné si asistenci přivolat. Výška všech ovládacích tlačítek plošiny je do max. 120 cm. Dveře, kterými se vchází do části B, jdou obtížněji otevřít a jsou přístupné na kartu (čtečka karet se nachází mimo dosah sedící osoby na vozíku).WC | 

K dispozici je celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, neuzamčené, přístupné toalety, (v 1. PP jedna upravená kabina).

Některé toalety jsou jako kabiny v rámci běžných dámských a pánských toalet; některé toalety jsou přístupné přímo z chodby. Část záchodových mís je přístupných z pravé strany, část mís je přístupných z levé strany; žádná není přístupná z obou stran.

Všechny dveře do kabin se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídel min. 80 cm).  Ve všech kabinách je u záchodových mís osazeno pevné madlo podél zdi a polohovatelné madlo v prostoru (stejné délky 80 cm; snadno polohovatelná). Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, jedno na stěně nad mísou (výška 90 – 100 cm), druhé tlačítko na stěně vedle mísy (výška 85 cm). Ve všech kabinách je k dispozici nouzové signalizační zařízení.

Základní parametry některých kabin:

A; 1. NP - kabina u recepce - dámy: šířka 192 cm, hloubka 193 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 120 cm) se nachází proti dveřím.

A; 1. NP - kabina u recepce - páni: šířka 197 cm, hloubka 195 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 124 cm) se nachází proti dveřím.

A; 10. NP - kabina u konferenční místnosti - dámy: šířka 179 cm, hloubka 195 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 112 cm) se nachází proti dveřím.

A; 10. NP - kabina u konferenční místnosti - páni: šířka 178 cm, hloubka 206 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 112 cm, v místě koše omezený na 98 cm) se nachází proti dveřím.PARKOVÁNÍ | 

Sedm vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP částí B. Do garáže lze sjet rampou. Z 1. PP vedou do ostatních podlaží části B dva upravené vstupy.

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod částí A.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:

  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od hlavního vstupu A je cca 450 m (cca 7 min chůze pěšky).
  • Vzdálenost stanice metra Dejvická od vstupu B1 je cca 480 m (cca 8 min chůze pěšky).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE