Elsa ČVUT
Elsa mě podporuje při studiu

MAPOVÁNÍ BARIÉR

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT
pro vás vytváříme databázi
přístupnosti budov a výukových
prostor.

Vyvíjíme haptické mapy
a tvoříme orientační plány
pro nevidomé. Rádi vám je
i vytiskneme.

V Ateliéru asistivních technologií
se seznámíte s pomůckami,
technologiemi a specifickými
postupy, které využívají lidé
se zrakovým postižením.

AKTUALITY A AKCE

KONTAKT


Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA

Bechyňova 3
166 36 Praha 6

E-mail:
Tel.: 224 358 463