Elsa ČVUT
Elsa mě podporuje při studiu

AKTUALITY A AKCE

Zde si můžete přečíst novinky
Střediska ELSA...


Modifikace si vyplňují
pouze studenti
zaregistrovaní ve Středisku ELSA


V Ateliéru asistivních technologií
se seznámíte s pomůckami,
technologiemi a specifickými
postupy, které využívají lidé
se zrakovým postižením.

KONTAKT


Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA

Bechyňova 3
166 36 Praha 6

E-mail:
Tel.: 224 358 463