ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPublikační činnost

V prosinci 2015 byla dokončena publikace Bezbariérové ČVUT - Informace o přístupnosti objektů ČVUT pro osoby se zdravotním postižením, kterou vydalo Středisko ELSA za podpory Magistrátu hlavního města Prahy v rámci kontinuálně probíhajícího projektu Bezbariérové ČVUT (seznam zmapovaných objektů a prostorů zde). Publikace je v tištěné formě distribuována na součásti ČVUT, kde jsou na vrátnicích k dispozici příslušné sešity podávající informaci o objektu. Kompletní publikaci je možné zdarma získat  kromě Střediska ELSA také v Centru informačních a poradenských služeb ČVUT a v Informačním centru ČVUT (Air house).

   Elektronickou verzi publikace si můžete podle zájmu o konkrétní objekty stáhnout zde.

   V případě zájmu o celou publikaci, je možné si ji stáhnout zde.

 


15. 9. 2016 proběhl XI. ročník odborné dvoudenní konference Vysokoškolské studium bez bariér v areálu Technické univerzity v Liberci. Za Středisko ELSA odprezentovali své příspěvky jeho tři pracovníci. Ing. arch. Jana Zezulová Ph. D. představila publikaci Bezbariérové ČVUT. Mgr. Radek Seifert prezentoval Internetové mapy pro nevidomé uživatele a Mgr. Vojtěch Sivák měl příspěvek Počítačový program ClaroRead jako kompenzační pomůcka pro studenty s dyslexií.


19. 5. 2016 byla uspořádána celostátní odborná konference Společně k bezbariérovosti V, kterou organizovalo statutární město Pardubice. Hlavním tématem byla aktuální bezbariérovost ve veřejné správě, školství a při trávení volného času v obci. Konference byla určena zejména pro projektanty, zaměstnance stavebních a speciálních stavebních úřadů, školy, veřejnou správu aj. Za ČVUT vystoupili jak spolupracovníci Střediska ELSA, Ing. arch. Jana Zezulová Ph. D. a Mgr. Vojtěch Sivák, tak prof. Ing. arch. Irena Šestáková z fakulty architektury.


21. 5. 2015 proběhla v Praze konference Důstojné a dostupné bydlení pro všechny 2015, kterou uspořádala Pražská organizace vozíčkářů. Konference se věnovala tématu dlouhodobého bydlení i krátkodobého ubytování, bytové politice, koncepci dostupného bydlení nebo seniorskému bydlení. Ing. arch. Jana Zezulová Ph. D. na konferenci přednesla příspěvek o našich praktických zkušenostech s ubytováním studentů se zdravotním postižením na kolejích ČVUT v Praze.


16. 4. 2015 proběhla odborná konference VZDĚLÁVÁNÍ BEZ BARIÉR IV, kterou uspořádalo Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost o aktuálních trendech a možnostech zpřístupňování vzdělávání osobám se specifickými potřebami. Ing. arch. Jana Zezulová Ph. D. a Ing. arch. Veronika Bešťáková Ph. D. společně připravily příspěvek "Bezbariérové ČVUT - mapování a návrhy úprav", ve kterém jednak představily činnost Střediska ELSA, jednak prezentovaly praktické zkušenosti z projektu Bezbariérové ČVUT.


21. 11. 2013 Mgr. Barbora Čalkovská a Ing. arch. Jana Zezulová seznámily s činností střediska ESLA účastníky 11. ročníku "Překonejme bariéry", konaného ve spolupráci FA ČVUT v Praze a Pražské organizace vozíčkářů:12. 2. 2013 na mezinárodní konferenci Universal Learning Design 2013 byla prezentována část disertační práce Ing. arch. Jany Zezulové a její pokračování v rámci projektu Bezbariérové ČVUT:


21. 11. 2012 proběhla konference Přes bariéry, organizována Pražskou organizací vozíčkářů v Ballingově sále Národní technické knihovny, v Praze Dejvicích. Konference byla součástí 10.ročníku workshopu Překonejme bariéry 2012 fakulty architektury ČVUT. Na konferenci Mgr. Barbora Čalkovská prezentovala projekt Bezbariérové ČVUT:


22. 11. 2012 přednesla Ing. Martina Turpin na valné hromadě představenstva elektrotechnické asociace možnosti spolupráce při odstraňování bariér v rámci ČVUT:


Ostatní články, autorka Ing. arch. Jana Zezulová Ph.D.:

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz