ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPřihlášení ke studiu

Při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu zaškrtněte oddíl "Žádám o úpravu průběhu přijímacích zkoušek a studijních podmínek z důvodu mého postižení" v sekci "Osobní údaje". Potom označte odpovídající kategorii vašeho hendikepu. K přihlášce ke studiu není potřeba přikládat lékařské potvrzení, kromě oboru Profesionální pilot na fakultě dopravní a všech oborů na fakultě biomedicínského inženýrství. Vyplněnou přihlášku doručte způsobem popsaným v informacích pro uchazeče na webové stránce vámi zvolené fakulty.

Na základě vámi uvedených informací v přihlášce ke studiu vás dopisem vyzvou pracovníci Střediska ELSA, abyste zaslal aktuálně platný doklad k doložení podstatných skutečností, týkajících se vašeho zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění.

Uznatelné doklady jsou:

Je samozřejmé, že můžete doložit kopie vyjmenovaných dokladů, stejně tak je můžete zaslat v elektronické podobě e-mailem.

Pokud máte specifické potřeby a při tom nedisponujete žádným z uvedených dokladů, kontaktujte naše středisko.

K úpravě průběhu případných přijímacích zkoušek a dalšího studia si domluvte konzultaci na telefonním čísle střediska nebo e-mailem. Tuto konzultaci si domluvte i v případě, že budete přijati ke studiu bez přijímacích zkoušek.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro uchazeče o studium
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz