ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTHolešovičky, areál MFF UK Trója


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
+420 221 912 110 (vrátnice objektu L)
+420 221 912 112-4 (vrátnice objektů A, T)
https://www.fjfi.cvut.cz/cz/
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/troja.htm
50°6'54.921"N, 14°26'55.825"E
Objekt A částečně přístupný (katedry)

Objekt L částečně přístupný (laboratoře)

Objekt T částečně přístupný (posluchárny)Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská má hlavní budovu v Břehové ulici, Praha 1. 

Další výukové prostory FJFI se nachází v Trojanově ulici, Praha 2, v areálu Troja, V Holešovičkách, Praha 8, který patří Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), a v areálu Karlov MFF UK, Praha 2. Prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech. Pracoviště v ulici Pohraniční v Děčíně zdokumentováno není.


FJFI má v areálu Troja k dispozici výukové prostory v objektu A (výškový katedrový objekt) a v objektu L (objekt těžkých laboratoří). Objekt A je přímo propojen s objektem T (objekt poslucháren), kde se nachází alternativní upravený přístup i pro objekt A.


Vzájemně propojené objekty A, T jsou zařazeny do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (schodiště) a alternativní upravený přístup je pomocí nekryté rampy, nesplňující kritéria současné platné legislativy (sklon více než 12,5 % při délce nad 3 000 mm; bez zábradlí). Ve výškovém objektu A jsou k dispozici 2 osobní samoobslužné výtahy, zpřístupňující všechna podlaží, a 4 upravené toalety. V objektu T je k dispozici 1 upravená toaleta.

Dvoupodlažní objekt L je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména z důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (schodiště) a alternativní upravené vstupy je vhodné předem domluvit na vrátnici (nejlépe telefonicky); nejsou označené, mohou být uzamčené. K dispozici je 1 nákladní výtah (nutná asistence personálu) a žádná upravená toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

V obou případech u objektů A, L nejsou hlavní vstupy bezbariérové.

Osobám s omezenou schopností pohybu doporučujeme využít alternativní upravené vstupy.

Možnost alternativních upravených přístupů není nikde vyznačena. Vhodná je předchozí (nejlépe telefonická) domluva. 

TROJA A:

Hlavní přístup z exteriéru není bezbariérový – jedná se o přístup přes objekt poslucháren Troja T, který má před hlavními vstupními dveřmi široké venkovní schodiště (9 stupňů; bez mezipodesty), a přes spojovací krček.

Dále existuje zadní alternativní upravený vstup do objektu Troja T, na opačné straně objektu než se nachází hlavní vstup, a to od objektu těžkých laboratoří Troja L. Zde je vedle schodiště (5 stupňů; bez mezipodesty) k dispozici přímá venkovní nekrytá rampa bez mezipodesty (šířka 1 170 mm, délka 5 600 mm, sklon 14 %; bez zábradlí). Povrch rampy z hladkého kamene může být kluzký. Na začátku/konci rampy je dostatek manipulačního prostoru.

Vstupní prosklené dveře z obou stran objektu poslucháren jsou široké 1 040 mm, dobře ovladatelné; otevírají se mechanicky směrem ven do exteriéru. Zvenku mají kliku ve výšce cca 1 270 mm, zevnitř vodorovné madlo ve výšce cca 1 170 mm. Během provozní doby jsou objektu volně přístupné veřejnosti.

SPOJOVACÍ KRČEK:

Spojovací krček propojuje vstupní podlaží objektů A a T. Krček je dvoupodlažní, prosklený, zastřešený, opatřený po obou stranách zábradlím. Svažuje se dolů směrem k objektu T, má 1 mezipodestu (šířka krčku 3 750 mm, celková délka krčku 11 980 mm, proměnlivý sklon, max. 4 %).

Oba vstupy do objektů A, T, hlavní i zadní, jsou jasně vizuálně rozeznatelné, působí monumentálně.

Žádné vstupní dveře ani prosklené fasády v parteru nejsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí. Zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi do objektů je dostatečný manipulační prostor.

TROJA L:

Hlavní vstup není bezbariérový. Nachází se na jižní straně budovy. Před vstupními dveřmi je široké venkovní schodiště (4 stupně). Vstup je složen z 5 jednokřídlých dveří, mechanicky otevíravých směrem ven do exteriéru, ke vstupu slouží jen ty napravo (šířka křídla 1 045 mm, z exteriéru atypická svislá klika ve výšce 1 269 mm; z interiéru vodorovné madlo ve výšce 1 164 mm). Vstupní dveře jsou během provozní doby volně přístupné veřejnosti (čtečka karet zvenku ve výšce 1 462 mm). Zvonková signalizace zde není. Hlavní vstupní dveře zcela splývají s prosklenou fasádou – je obtížné je rozeznat.

Objekt L má dále k dispozici 2 alternativní upravené vstupy: zadní vstup (2. NP) a boční vstup (1. NP).

Zadní upravený vstup, volně přístupný veřejnosti, se nachází na úrovni parkoviště a zároveň na úrovni 2. NP na severní fasádě (jednokřídlé dveře šířky 1 135 mm, mechanicky otevíravé směrem ven, výška kliky 1 205 mm, výška čtečky karet 1 273 mm, zvonková signalizace zde není).

Na úrovni 1. NP existuje málo užívaný boční upravený vstup na západní fasádě objektu. 1 schod před vstupem je překonán širokým, kontrastně označeným nájezdem bez zábradlí (délka 1 500 mm, sklon 16 %). Vstup je uzamčen; nutno domluvit na vrátnici.

Na úroveň 2. NP je dále možný alternativní upravený přístup spojovacím krčkem z objektu poslucháren Troja T.

Na úroveň 1. NP objektu je pak možné se dostat nákladním výtahem (s obsluhou; viz níže).

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

TROJA A, TROJA T:

Interiéry objektů Troja A i Troja T jsou přístupné.

Ve vstupním podlaží objektu Troja T se nachází rozhlehlá vstupná hala, ve které je k dispozici celoprosklená vrátnice (bez parapetu; dveře šířka 858 mm) a bezbariérově přístupné občerstvení (dveře šířky 800 mm). Ze vstupní haly pokračuje spojovací krček do objektu Troja A. Objekt Troja A zahrnuje přístupné učebny a kanceláře. Výukové prostory FJFI se nachází v 7. NP (6. patře).

V celém objektu se nachází celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození ani nejsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny; jsou hladké, kluzké.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 1 200 – 1 500 mm.

Povrch podlah je keramická dlažba, linoleum, kamenné stupně na schodištích.

TROJA L:

Interiér budovy je částečně přístupný. Je nutné vědět, kde se nachází alternativní upravené vstupy, a je nutné se v případě potřeby domluvit na použití jediného nákladního výtahu. Po pravé straně vstupní haly se nachází vrátnice (parapet ve výšce 924 mm, předsunutý pult šířky 211 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Prostory FJFI se nachází ve 2. NP. Jedná se o laboratoře a kanceláře. FJFI při výuce také využívá jaderný reaktor.

V celém objektu se nachází celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození ani nejsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce 1 200 – 1 500 mm.

Povrch podlah je keramická dlažba, linoleum, kamenné stupně na schodištích.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

TROJA A:

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy umístěné vedle sebe, obsluhující všechna podlaží objektu. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti.

Rozměry kabin: šířka 1 600 mm, hloubka 1 500 mm. Dveře šířky 896 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 313 – 1 358 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 700 – 1 060 mm. Telefon uvnitř výtahů je ve výšce cca 1 270 mm. Žádné z tlačítek není vyznačeno v reliéfním písmu. Tlačítka uvnitř výtahů jsou doplněna Braillovým písmem. Výtahy jsou vybaveny optikou signalizací, ale nejsou vybaveny sedátky, akustickou, hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný.

TROJA L:

K dispozici je 1 nákladní výtah, který lze užít i pro přepravu osob, nutná asistence personálu. Není uzamčený.

Rozměry kabiny: šířka 1 660 mm, hloubka 2 860 mm. Dvoukřídlé dveře celkové šířky 1 650 mm se otevírají mechanicky směrem ven do chodby. Místo kliky mají otočné kolečko ve výšce 1 130 mm. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 1 420 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 1 200 – 1 370 mm. Výtah není vybaven sedátkem, akustickou, hlasovou, optickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

TROJA A:

K dispozici jsou 4 označené, téměř identické, částečně přístupné toalety, vždy 1 v oddělení dámských toalet (1. NP, 3. NP, 6. NP a 9. NP). Před každou upravenou kabinou se nachází předsíň (šířka 2 900 mm, hloubka 1 550 mm). Dveře šířky 804 mm, vedoucí z chodby do předsíně, jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do předsíně). Tyto dveře jsou uzamčeny na 1 typ klíče pro všechny dámské toalety; klíč je k dispozici na vrátnici nebo u personálu na každém podlaží. Katedra FJFI v 7. NP může využívat toaletu v 6. NP.


Toalety jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu nedostatečné hloubky kabiny (méně než 1 600 mm), šířky vstupních dveří (méně než 800 mm) a dispozičního uspořádání kabiny (manipulační prostor pro vozík není proti dveřím).

Rozměry kabiny – 1. NP: šířka 2 600 mm, hloubka 1 553 mm (zúžená v místě topení, umístěném naproti dveřím, na 1 400 mm). Dveře kabiny jsou mechanicky otevíravé, posuvné, osazené tak, že nemají na žádném podlaží dostatečnou průchozí šířku: 1. NP - 730 mm, 3. NP - 747 mm, 6. NP – 726 mm, 9. NP – 798 mm. Dveře do kabiny mají z vnější strany zámek zajistitelný zvenku. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Nemají kliky, pouze malé mušle, a s dveřmi se proto obtížně manipuluje. Manipulační prostor pro vozík (šířky 900 mm) je umístěn napravo od dveří, mezi stěnou a záchodovou mísou. Záchodové mísy jsou přístupné z pravé strany. Jsou umístěny příliš blízko u stěny (osově 400 mm). Obě madla vedle záchodových mís jsou sklopná, stejně dlouhá (820 mm), přesahují mísu o cca 115 mm. Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 900 mm). Zásobník toaletního papíru je osazen na zdi mezi záchodovou mísou a dveřmi (spodní hrana ve výšce 1 000 mm). Vedle umyvadel jsou z obou stran pevná vodorovná madla. Jedno madlo na stěně ve výšce 964 mm a druhé madlo v prostoru (délky 570 mm, ve výšce 895 mm). Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

TROJA L:

K dispozici není žádná upravená toaleta.

TROJA T:

Objekt T je propojen s objektem A; je zde k dispozici 1 upravená toaleta ve vstupním podlaží. Toaleta se nachází v rámci oddělení dámských toalet; je volně přístupná veřejnosti. Upravená kabina je přístupná přes předsíň lichoběžníkového půdorysu s 2 umyvadly (šířka předsíně 2 700 mm, hloubka předsíně 1 000 mm a 3 000 mm). Dveře mezi chodbou a předsíní (šířky 832 mm) jsou otevíravé mechanicky směrem ven. Práh v tloušťce zdi (o hloubce 300 mm) stoupá směrem do předsíně ve sklonu 7 %.

Toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu nedostatečné hloubky kabiny (méně než 1 400 mm).

Rozměry kabiny: šířka 1 700 mm, hloubka 1 289 mm. Dveře kabiny (šířky 800 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Dveře do kabiny jsou opatřeny z obou stran vodorovnými madly (ve výšce 900 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 879 mm) se nachází proti dveřím. Zavěšená záchodová mísa je přístupná při pohledu od dveří z pravé strany. Madlo u stěny je pevné (délky 891 mm). Madlo v prostoru je polohovatelné (délky 808 mm). 1 splachovací tlačítko je umístěno za zády za záchodovou mísou na stěně (ve výšce 1 127 mm). Druhé splachovací tlačítko je umístěno na stěně vedle záchodové mísy (ve výšce 985 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází na stěně naproti dveřím v manipulačním prostoru pro vozík (spodní hrana zásobníku ve výšce 865 mm). Malé umývátko se nachází v rohu napravo od dveří; není opatřeno madly (horní hrana umývátka ve výšce 852 mm, výška baterie 1 057 mm, výška spodní hrany dávkovače tekutého mýdla 959 mm). Vypínač světla se nachází v kabině, po levé straně dveří (ve výšce 889 mm). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

K dispozici není vyhrazené parkovací stání.

V rámci areálu je dostatek běžných parkovacích stání.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD do areálu Troja je od zastávky autobusu Kuchyňka.

Zastávka autobusu Kuchyňka se nachází přímo u areálu Troja.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky autobusu Kuchyňka ze směru od stanice metra C - Nádraží Holešovice:

Troja A:

Do katedrového objektu se lze dostat pomocí chodníků v mírném svahu. Např. viz modře vyznačená trasa na přiložené mapce.

Troja L:

Osoby se sníženou pohyblivostí se mohou dostat k objektu laboratoří po málo frekventované komunikaci, která vede přímo k zadnímu upravenému vstupu do objektu. Komunikace klesá v rámci dlouhého svahu bez přerušení (sklon proměnlivý, max. 14 %). Viz růžově vyznačená trasa na přiložené mapce. Nebo je možné využít delší objízdnou trasu po méně strmých chodnících. 


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz