ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKarlovo náměstí FS (A, B, C, D, F)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město
+420 224 357 252 (hlavní vrátnice, KN-A)
+420 224 357 222 (zadní vrátnice, brána)
http://www.fs.cvut.cz/
50°4'34.504"N, 14°25'7.657"E
Objekt KN-A částečně přístupný
Indukční smyčka

Objekt KN-B částečně přístupný

Objekt KN-C obtížně přístupný nebo nepřístupný

Objekt KN-D částečně přístupný

Objekt KN-F částečně přístupnýHlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou (FEL). Další výukové prostory FS se nachází v halových a optických laboratořích, navazujících na monoblok FS/FEL, dále na Karlově náměstí 13, Praha 2, na Albertově, Praha 2, a Pod Juliskou 4, Praha 6. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných souborech.

Areál ČVUT na Karlově náměstí (KN) se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Skládá se ze 7 základních objektů, označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, které jsou umístěny buď po obvodu hlavního dvora areálu KN nebo uvnitř areálu ve dvoře. Objekty A, B, C, D, F patří fakultě strojní (objekty A, B jsou vzájemně propojeny). Objekty E, G patří fakultě elektrotechnické. V objektu F se kromě pracovišť FS nachází výdejna jídla, obtížně přístupná nebo nepřístupná, zdokumentovaná v samostatném souboru.

Hlavní přístup do areálu KN je přes objekt A z Karlova náměstí. Vjezd pro automobily do hlavního dvora areálu KN je z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G.

Důvody zařazení objektů do kategorií částečné až obtížné přístupnosti nebo nepřístupnosti jsou velmi rozmanité, viz níže. Obecně je vhodné domluvit vstup předem (nejlépe telefonicky) nebo mít s sebou doprovod, který na místě pomůže.

Pětipodlažní objekt A má k dispozici 1 osobní samoobslužný výtah, fungující pouze na kartu. Ostatní objekty výtahy postrádají. V objektu A je v 5. NP k dispozici 1 upravená toaleta. Ostatní objekty upravené toalety postrádají. Dále jsou 2 upravené toalety v objektech E, G.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

KN-A:

Hlavní vstup do objektu A, tj. přístup do celého areálu KN ČVUT z Karlova náměstí, je částečně přístupný. Hlavní vstupní dveře nejsou jasně vizuálně rozeznatelné od dvou postranních prosklených ploch, osvětlujících vstupní halu. Hlavní vstupní dveře jsou dvoje, vnější a vnitřní, oboje dvoukřídlé. Vnější historické vysoké dřevěné dveře jsou během výuky stále otevřené. Vnitřní nové prosklené dveře jsou mechanicky otevíravé směrem ven do náměstí (šířka 1 křídla 898 mm; dveře lze otevřít s obtížemi). Obě křídla dveří jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 1 374 mm). Vstup je v době výuky volně přístupný veřejnosti; k dispozici není zvonek na vrátnici ani čtečka karet. Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor.

Objekt A disponuje také bočním vstupem, a to z podloubí od stanice metra B, Karlovo náměstí. Tento vstup není bezbariérový. Je tvořen 3 schodišťovými stupni (o celkové výšce 460 mm), které klesají směrem k proskleným dvoukřídlým dveřím (celková průchozí šířka obou křídel 1 397 mm), posuvným, automatickým. Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Vstup je volně přístupný veřejnosti (pro případ potřeby: výška zvonku zvenku 1 535 mm, výška čtečky karet zvenku 1 577 mm). Mezi dveřmi a stupni je omezený manipulační prostor. Stupně jsou kontrastně označeny.

Za vstupními dveřmi do objektu A se nachází prostorná vstupní hala s vestavěnou hlavní vrátnicí po pravé straně (výška parapetu 938 – 1 069 mm, hloubka pultu 210 mm; bez možnosti indukčního poslechu; omezené osvětlení) a s turnikety naproti vstupu, do kterých jsou integrovány branky (3x jednokřídlá branka průchozí šířky 972 mm; otevření na kartu nebo na požádání na vrátnici).

V přímém směru za turnikety následuje betonový spojovací krček mezi objektem A a atriem (vnitřní průchozí šířka krčku 1 500 mm). Při ústí krčku do atria jsou osazeny prosklené dvoukřídlé dveře (celková průchozí šířka obou křídel 1 268 mm), mechanicky otevíravé směrem k objektu A. Během výuky bývají otevřená obě křídla. Dveře jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem (ve výšce 920 mm). Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Okolo dveří je dostatečný manipulační prostor.

Za krčkem následuje nové prosklené atrium, ve kterém se, v zadní části po levé straně, nachází neoznačená přímá rampa s 1 mezipodestou (šířka 2 090 mm, délky sklonů 5 600 + 5 000 mm, délka mezipodesty 1 800 mm, sklony 5,24 % + 8,75 %; povrch leštěná kamenná dlažba). Rampu lemuje z jedné strany betonová polostěna bez osazeného madla. Z druhé strany rampy, na zdi, jsou osazena 2 vodorovná madla (ve výškách 600 a 900 mm nad podlahou). Nad/pod rampou je dostatečný manipulační prostor. Rampa klesá směrem k průchodu v objektu B, který následně ústí do hlavního dvora areálu KN.


KN-B:

Výstup z objektu B do hlavního dvora areálu KN (tj. průchod od objektu A) je částečně přístupný. Je tvořen dvojicí dvoukřídlých, částečně prosklených dveří. Vnější dveře se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 1 křídla 800 mm). Vnitřní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka 1 křídla 700 mm). Manipulační prostor mezi těmito dveřmi je omezený (šířka 2 660 mm, hloubka 850 mm). Povrch podlahy mezi dveřmi stoupá směrem ven do dvora (sklon 10,51 %), dveře mají prahy (cca 20 – 30 mm); mezi dveřmi mohou být během zimního období položeny čisticí rohože, takže průjezd mezi dveřmi může být obtížnější. Vstup je volně průchozí; zvonek ani čtečka karet zde nejsou. Povrch hlavního dvora je nerovný (kamenná dlažba).

Druhý vstup do objektu B z hlavního dvora areálu KN je přístupný. Je tvořen dvoukřídlými, částečně prosklenými dveřmi (šířka 1 křídla 914 mm, výška kliky 950 mm), které ústí do průjezdu směrem k ulici Resslova. Vstup je volně průchozí; zvonek ani čtečka karet zde nejsou. Tímto vstupem je přístupná část místností v 1. NP objektu B a také přímá rampa bez mezipodesty (průchozí šířka 1 079 mm, délka 7 200 mm, sklon 7 %; povrch protiskluzná dlažba), která zpřístupňuje osobní výtah v 1. PP objektu A.

Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 860 mm) a vodicími tyčemi proti sjetí vozíku (ve výšce 265 mm). Pod rampou je dostatečný manipulační prostor. Nad rampou je omezený manipulační prostor: mezi rampou (objekt A) a chodbou (objekt B) se nachází dvoukřídlé bílé dveře (šířka 1 křídla 551 mm, průchozí šířka obou křídel 1160 mm). Mezi rampou a bílými dveřmi je vodorovný úsek šířky 1 090 mm, hloubky 1 125 mm (dveře se otvírají mechanicky směrem od rampy). Přístup od objektu B je výhradně na kartu (čtečka karet ve výšce 1 418 mm); přístup od objektu A je volně průchozí; čtečka karet ani zvonek zde nejsou.

Vstup do objektu B z ulice Resslova není běžně veřejností používán.


KN-C:

Objekt C je přízemní objekt, který se nachází v hlavním dvoře areálu KN. Hlavní vstup do prostorů FS v objektu C je nepřístupný. Před vstupními dveřmi se nachází schodiště (6 stupňů výšky 160 mm; bez mezipodesty) a podesta (hloubky 1 000 mm) s omezeným manipulačním prostorem před dveřmi. Vstupní dveře jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven na podestu (šířka křídla 895 mm, výška kliky 1 080 mm, výška zvonku 1 550 mm). Před schodištěm je osazen betonový panel stoupající od chodníku směrem ke schodišti (sklon nezměřen). Vstup je volně přístupný.

Ostatní vstupy do objektu C jsou nepřístupné. Před každými dalšími vstupními dveřmi je 1 stupeň výšky cca 100 - 120 mm.


KN-D:

Objekt D je třípodlažní objekt, který se nachází v zadní části areálu KN. Hlavní vstup do objektu D je z hlavního dvora areálu KN, vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje. Vstupní dveře jsou jednokřídlé dřevěné (šířka křídla 993 mm, výška kliky 1 220 mm), mechanicky otevíravé směrem ven do dvora. Vstup je většinou pouze na kartu (čtečka karet zvenku ve výšce 1 180 mm) nebo pomocí zvonku (ve výšce 1 395 mm). Před vstupem je práh (výšky 50 mm).


KN-F:

Objekt F je dvoupodlažní objekt, který se nachází uprostřed areálu KN. Vstup do prostorů FS je částečně přístupný. Venkovní vstupní dveře k laboratoři FS ve 2. NP (šířky 960 mm) jsou jednokřídlé, otevíravé mechanicky směrem ven. Před vstupem je nerovný povrch komunikace a 1 stupeň obrubníku. Za vstupními dveřmi je další 1 stupeň (výšky 170 mm).

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

KN-A:

Interiér objektu je částečně přístupný. Jedná se o pětipodlažní objekt, který zahrnuje 1 osobní výtah, obsluhující všechna podlaží.

Přístup do ostatních podlaží je možný z 1. PP pomocí osobního výtahu:

Na úroveň 1. PP se lze dostat alternativně 2 rampami, 1 je čtvrtkruhová rampa bez mezipodesty v objektu A mezi 1. NP a 1. PP (šířka 2 435 mm, vnější délka oblouku 11 500 mm, vnitřní délka oblouku 7 500 mm, vnitřní sklon 19,44 %, vnější sklon 10,51 %), druhá je přímá rampa bez mezipodesty mezi 1. PP objektu A a 1. NP objektu B (průchozí šířka 1 079 mm, délka 7 200 mm, sklon 7 %; popsána výše).

Čtvrtkruhová rampa se nachází mezi turnikety a betonovým spojovacím krčkem, po levé straně. Přístup k rampě je tvořen dvoukřídlými dřevěnými dveřmi (šířka křídla 653 mm, otočná klika ve výšce 1 022 mm, z vnitřní strany jsou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 900 mm), mechanicky otevíravými směrem ven. Mezi dveřmi a rampou je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek proměnlivé hloubky 679 – 854 mm). Z vnitřní strany rampy jsou na stěně osazena 2 madla (ve výškách 240 a 900 mm). Z vnější strany rampy madla chybí a ve stěně jsou osazena 2 okna, z nichž jedno má nízký parapet (výšky 195 – 400 mm), nechráněný proti sjetí vozíku. Rampa ústí do chodby v suterénu v blízkosti osobního výtahu.

Existence ramp není nikde vyznačena.

V objektu A jsou zrekonstruované přednáškové sály a učebny. Některé sály jsou stupňovité. Vstupní dveře do sálů i učeben jsou původní historické dřevěné, dvoukřídlé (šířka 1 křídla 640 – 750 mm), mechanicky otevíravé směrem ven do chodeb. Šířka jednokřídlých dveří je 800 mm. Všechny dveře mají prahy (výšky 20 mm). Ve většině sálů a učeben je vyhrazené místo pro posluchače na vozíku v přední části místnosti u katedry (šířky 1 200 mm, hloubky 1 400 mm). Pracovní deska stolků má hloubku 270 mm. Objekt A nemá samostatnou šatnu; háčky na oděvy jsou umístěny přímo v sálech a učebnách v jednotné výšce 1 600 mm. Průchozí šířky mezi stolky, stěnami a katedrou pro přednášejícího jsou 900 – 1 200 mm. Katedry pro přednášející osoby mají výšku 330 – 495 mm. Jsou přístupné po 1 – 3 stupních. Jsou opatřeny zábradlím (výšky 906 – 916 mm).

V přednáškových sálech A-213, A-214, A-215, A-221, A-311, A312, A-313, A-320 jsou osazeny indukční smyčky.

Schodiště v objektu jsou vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V některých případech chybí dostatečný manipulační prostor okolo schodiště.

Povrch podlah na chodbách je linoleum a kamenná dlažba. Na schodištích jsou kamenné stupně.


KN-B:

Jedná se částečně o tří- a částečně o čtyřpodlažní objekt. Přístupné je pouze vstupní podlaží. V objektu není k dispozici žádný výtah do ostatních podlaží.  

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je 550 - 750 mm. Šířka jednokřídlých dveří je 800 mm.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V některých případech chybí dostatečný manipulační prostor okolo schodiště.

Povrch podlah na chodbách je linoleum a kamenná dlažba. Na schodištích jsou kamenné stupně.


KN-C:

Jedná se o přízemní objekt. Interiér objektu není přístupný (vstup není bezbariérový). Objekt je jednoduchý trojtrakt. Šířka střední chodby je 1 700 mm. Šířka jednokřídlých dveří je 800 mm.


KN-D:

Jedná se o historický třípodlažní objekt. Přístupné je pouze vstupní podlaží, kde se nachází 2 učebny a konzultační místnosti. Ve 2. NP a 3. NP se nachází pouze kanceláře. V objektu není k dispozici žádný osobní výtah. Vnitřní dveře do kanceláří a konzultačních místností jsou dvoukřídlé (šířka 1 křídla 566 mm), mechanicky otevíravé.

Historické dubové schodiště v objektu není dostatečně vizuálně rozeznatelné od okolí.

Povrch podlah na chodbách je linoleum a kamenná dlažba. Schodišťové stupně jsou dřevěné.


KN-F:

Jedná se částečně o přízemní a částečně o dvoupodlažní objekt. Prostory, ve kterých probíhá výuka FS, se nachází jak v 1. NP (dílny), tak ve 2. NP (laboratoř, kanceláře). V objektu není k dispozici osobní výtah ani jiné zdvihací zařízení. Vstupní podlaží je částečně přístupné, 2. NP je nepřístupné.

Šířka vnitřních jednokřídlých dveří je 800 mm.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny.

Čtečky karet na chodbách jsou ve výšce 1 380 mm.

Povrch podlah na chodbách je linoleum a keramická dlažba. Na schodištích jsou kamenné stupně a linoleum.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

KN-A:

K dispozici je 1 osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu. Výtah funguje výhradně na kartu.

Rozměry kabiny: šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 1 300 mm; výška madla 900 mm). Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 106 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 900 – 1 125 mm. Všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Výtah je vybaven sedátkem (na protější straně než jsou tlačítka, mimo jejich dosah), optickou a akustickou signalizací. Není vybaven hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu.

Před výtahem se nachází na všech podlažích předsíň, ve které je manipulační prostor různých rozměrů 1 400 x 1 600 mm až 1 800 x 1 800 mm. Mezi předsíní výtahu a chodbami jsou na všech podlažích jednokřídlé dveře (šířky 790 – 800 mm).


KN-B, KN-C, KN-D, KN-F:

K dispozici není žádný výtah.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro celý areál KN jsou celkem k dispozici 3 upravené toalety (v objektech A, E, G).


KN-A:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v posledním podlaží) budovy. Je uzamčená (klíč po domluvě na vrátnici nebo u správce objektu), neoznačená. Jedná se o samostatnou kabinu přístupnou přímo z chodby, v těsné blízkosti výtahu.

Toaleta je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabiny i dveří a vhodného dispozičního uspořádání kabiny. Nedostatkem je vybavenost kabiny (např. 2 polohovatelná madla vedle záchodové mísy a 1 polohovatelné madlo vedle umyvadla).

Rozměry kabiny: šířka 1 796 mm, hloubka 1 784 mm. Dveře šířky 809 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven (výška kliky 1 050 mm; dveře postrádají vodorovné madlo a zvenku zajistitelný zámek). Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 025 mm) je proti dveřím (u dveří je částečně omezen sušákem na ruce, jehož hloubka je 225 mm; spodní hrana ve výšce 1 225 mm). Záchodová místa je přístupná z boční strany. Horní hranu má výšce 508 mm. Je opatřena z obou stran stejně dlouhými polohovatelnými madly (délky 818 mm). Splachovací tlačítko se nachází vedle záchodové mísy na zdi, těsně nad zásobníkem toaletního papíru - a může být proto hůře dosažitelné (výška tlačítka 1 122 mm). Vedle umyvadla (výška 790 mm, podjzed dostatečný), v prostoru směrem k záchodové míse, je osazeno sklopné madlo (délka 547 mm, horní hrana ve výšce 800 mm). Nad umyvadlem je zrcadlo, jehož spodní hrana je ve výšce 1 385 mm. Pozn.: všechna 3 madla jsou ve svislé poloze uložena do plastových profilů na stěně, které v průběhu času, bez používání toalety, lehce ztrouchnivěly (riziko omezení polohování). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Do manipulačního prostoru před dveřmi částečně zasahují dveře z chodby od výtahu.


KN-E:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v podkroví) budovy. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou přímo z chodby. Při výstupu z nového proskleného výtahu se toaleta nachází vpravo - na konci dlouhé chodby, vedle malého osobního výtahu.

Toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v kabině (1 z rozměrů méně než 1 400 mm). Kabina je volně přístupná veřejnosti, ovšem přístupy do objektu E jsou výhradně na kartu, případně pomocí zvonkové signalizace.

Rozměry kabiny: šířka 1 370 mm (v místě otopného tělesa zúžena na šířku 1 260 mm), hloubka 1 583 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Do průchozí šířky dveří zasahuje pro levé straně umyvadlo (horní hrana ve výšce 845 mm). Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 665 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 495 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 825 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Jedno splachovací tlačítko je osazeno za mísou, na její osu, na zdi (ve výšce 1 126 mm). Druhé splachovací tlačítko je osazeno mezi umyvadlem a mísou (ve výšce 934 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle záchodové mísy (spodní hrana ve výšce 1 344 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 944 mm). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. V kabině je omezený manipulační prostor, zvlášť při sklopení madla je prostor mezi madlem a topením pouze 555 mm široký. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor.


KN-G:

Toaleta se nachází v 1. NP, v blízkosti vstupních dveří do objektu. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby.

Toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v kabině (1 z rozměrů méně než 1 400 mm). Kabina je volně přístupná veřejnosti, ovšem přístupy do objektu G jsou výhradně na kartu, případně pomocí zvonkové signalizace.

Rozměry kabiny: šířka 1 600 mm, hloubka 1 282 mm. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 970 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 520 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 823 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Splachovací tlačítko je osazeno na zdi za mísou, vedle mísy (ve výšce cca 1 000 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle mísy (spodní hrana ve výšce 946 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 975 mm). V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Háček na oděvy je umístěn na zárubni dveří ve výšce 1 269 mm. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Více info o celkové přístupnosti objektů E a G viz sešit 03 - Fakulta elektrotechnická.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V hlavním dvoře areálu KN není vyhrazené parkovací stání. Je zde dostatek běžných parkovacích míst (vjezd z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G).

Možnost parkování v areálu KN konzultujte předem ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz, nebo volejte zadní vrátnici FS - Karlovo náměstí: +420 224 357 222 (brána; zadní vrátnice).

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu ČVUT na Karlově náměstí je možný z několika směrů:

Stanice metra Karlovo náměstí není bezbariérově přístupná; osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobusy.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Štěpánská, I. P. Pavlova):

Nízkopodlažní tramvajové soupravy zastavují přímo na chodníku Karlova náměstí. Od zastávky tramvaje pokračujte ve stejném směru jako tramvaj. Objeďte vstup do stanice metra Karlovo náměstí. Mírně zatočte vpravo. Po pár metrech jízdy se po levé straně nachází bezbariérový přechod přes ulici se sníženými nájezdy. Přejeďte, na chodníku zatočte doleva a po asi 20 metrech chůze/jízdy se již nachází hlavní vstup do objektu A, resp. do celého areálu ČVUT na Karlově náměstí. Vstupní dveře mohou být omylem zaměněny za postranní prosklené plochy, které osvětlují vstupní halu. Zvonek ani čtečka karet u vstupních dveří nejsou k dispozici. Příchod je vhodné předem domluvit na vrátnici nebo je dobré mít s sebou doprovod kvůli otevření vstupních dveří, které jdou obtížněji otevřít (vodorovné madlo ve výšce 1 374 mm).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz