ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTUniverzitní knihkupectví odborné literatury v Národní technické knihovně


Adresa:
Tel.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice
+420 232 002 535 (NTK)
http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn
http://www.techlib.cz/cs/
50°6'13.240"N, 14°23'25.364"E
Objekt přístupný
Orientační hlasový majáčekUniverzitní knihkupectví odborné literatury nabízí studijní a další odbornou literaturu ČVUT v Praze a VŠCHT Praha. Prostor je dvoupodlažní, vstup do knihkupectví se nachází ve vstupním podlaží NTK.

Objekt NTK je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. Ve vstupním podlaží jsou k dispozici 2 upravené toalety.


Prostor univerzitního knihkupectví je zařazen do kategorie částečně přístupných prostorů, protože pohyb mezi podlažími je zajištěn zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje dopomoc stran personálu knihkupectví).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

NTK má všechny 4 vstupy bezbariérové, výrazně označené velkými bílými nápisy, nalepenými na prosklenou fasádu:

NTK1 – Národní technická knihovna (naproti VŠCHT),

NTK2 (naproti Nové budově ČVUT do ulice Thákurova),

NTK3 (naproti Flemingovu náměstí),

NTK4 (naproti monobloku FS/FEL ČVUT do ulice Studentská).

Všechny vstupy vedou do veřejného parteru budovy (tj. vstupní haly v 1. NP), volně přístupného a volně průchozího.

Vstupy NTK1, NTK2, NTK4 jsou z exteriéru i interiéru vybaveny tlačítky s piktogramem osoby na vozíku, umístěnými na samostatných stojáncích (výška tlačítek 730 - 765 mm od země), které umožní automatické a pomalé otevření obou křídel vstupních dveří (ručně lze dveře otevřít obtížně). Dveře se otevírají směrem ven do ulice (celková průchozí šířka 1 600 mm). Zároveň se vstupními dveřmi se automaticky otevírají i obě křídla dvoukřídlých dveří v zádveří. Z exteriéru jsou stojánky umístěny vždy po pravé straně před vstupními dveřmi, u prosklené stěny; mohou splývat se stěnou a být hůře rozeznatelné od skla. V interiéru jsou stojánky umístěny po levé straně dveří v zádveří.

Z exteriéru u vstupu NTK3 (tj. ze strany od Flemingova náměstí) není tlačítko pro automatické otevření dveří a otevřít musí ostraha objektu, která by měla být veřejnosti neustále k dispozici. Pult ostrahy je umístěn za prosklenou stěnou u tohoto vchodu (na ostrahu je třeba případně zaťukat přes sklo). Pro první návštěvu NTK doporučujeme využít právě vstup NTK3 a domluvit se s personálem knihovny na způsobu pohybu po budově.

Venkovní vstupní dveře splývají s prosklenou fasádou (šířka jednoho křídla 800 mm, výška vodorovného madla 1 060 mm na osu). Vstupní dveře i prosklená fasáda jsou zasklené až k zemi; nejsou chráněny proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Z exteriéru nejsou dveře ani prosklené stěny kontrastně označeny oproti pozadí.

Vstup do univerzitního knihkupectví se nachází ve veřejném parteru budovy, poblíž vstupu NTK 1.

Vstupní dveře do knihkupectví jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do parteru (šířka jednoho křídla 780 mm, výška vodorovného madla zevnitř 961 mm, zvnějšku svislé madlo po celé výšce dveří; lze obtížně otevřít). Za vstupními dveřmi následuje bezpečnostní systém proti pronesení knih z knihkupectví (průchozí vzdálenost mezi panely 877 mm).

Vstupy NTK1 a NTK3 jsou opatřeny orientačními hlasovými majáčky pro osoby s postižením zraku. Majáčky nejsou umístěny přímo nade dveřmi; dveře se nacházejí asi 10 kroků za majáčkem.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Přístupná je celá šestipodlažní budova.

Dvoupodlažní interiér univerzitního knihkupectví je částečně přístupný – s asistencí zaměstnanců knihkupectví, kteří pomohou s obsluhou šikmé zdvihací plošiny mezi podlažími (a případně i s otevřením vstupních dveří).

Povrchy podlah jsou hladké (v 1. NP šedá litá asfaltová podlaha, v ostatních podlaží barevná kaučuková podlaha).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Uvnitř knihkupectví není k dispozici žádný výtah.

Pohyb mezi oběma podlažími v knihkupectví zajišťuje 1 otevřená šikmá zdvihací plošina, nainstalovaná na přímé schodiště s mezipodestou.

Parametry zdvihací plošiny: šířka 758 mm, hloubka 910 mm, nosnost 225 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná asistence personálu knihkupectví, který je k dispozici na pokladně u vstupu (před použitím plošiny je nutné uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Jízdní dráha plošiny je zatočená. Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Personál pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká žádný výškový rozdíl.  Manipulační prostor okolo plošiny je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

V budově NTK je celkem k dispozici 10 upravených toalet: na každém podlaží (kromě 2. NP) jsou 2 označené toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti. 

2 toalety ve vstupním podlaží (1. NP) jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti, a to zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách a průchozí šířky vstupních dveří (méně než 800 mm). Jedná se o samostatné kabiny (mezi vchody NTK2 a NTK3 hned vedle šatny). Jedna je určená pro dámy, druhá pro pány.

Rozměry kabiny - dámy: šířka 1 573 mm (v místě otopného tělesa zúžena na 1 493 mm), hloubka 2 086 mm. Dveře šířky 780 mm (skutečná průchozí šířka 730 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do haly (vodorovná madla z obou stran ve výšce 906 mm, výška kliky 1064 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 978 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany (horní hrana ve výšce 482 mm). Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 828 mm, ve výšce 755 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po pravé straně dveří se nachází velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 758 mm, podjezd výšky 630 mm). V úzkém prostoru mezi umyvadlem a stěnou je osazeno vodorovné madlo (délka 546 mm, ve výšce 722 mm na osu). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Před dveřmi v hale je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny - páni: šířka 1 576 mm (v místě otopného tělesa zúžena na 1 492 mm), hloubka 2 088 mm. Dveře šířky 800 mm (skutečná průchozí šířka 760 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do haly (vodorovná madla z obou stran ve výšce 919 mm, výška kliky 1 065 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 940 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany (horní hrana ve výšce 500 mm). Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 830 mm, ve výšce 726 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po levé straně dveří se nachází velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 764 mm, podjezd výšky 634 mm). V úzkém prostoru mezi umyvadlem a stěnou je osazeno vodorovné madlo (délka 568 mm, ve výšce 715 mm na osu). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Před dveřmi v hale je dostatečný manipulační prostor.

Toalety v ostatních, vyšších podlažích jsou zařazeny do kategorie přístupných prostorů.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

6 vyhrazených parkovacích míst je celkem k dispozici v třípodlažní podzemní garáži pod NTK. Parkovací automat není přizpůsoben osobám se sníženou schopností pohybu. Platba je proto možná při výjezdu z garáže přímo u obsluhy garáží, která je na tuto možnost připravena.

16 vyhrazených parkovacích míst je celkem k dispozici v třípodlažní podzemní garáži pod Novou budovou ČVUT (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k NTK je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická.

Na křižovatce přejeďte přes přechod doleva a na náměstí před vámi se již nachází objekt NTK, resp. vstup NTK1. Vstup NTK3, u kterého je k dispozici ostraha, která pomáhá s načtením a odhlášením vstupní karty, je přesně na opačné straně objektu, než je NTK1. Ke vstupu NTK3 je třeba pokračovat rovně ulicí Studentskou okolo NTK4 a objet objekt NTK zleva.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz