ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTBetlémská kaple


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Betlémské náměstí 255/4, 110 00 Praha 1
+420 224 248 595
+420 222 221 030
https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple
http://www.bethlehemchapel.eu/
50°5'3.914"N, 14°25'3.053"E
Objekt přístupný
Orientační hlasový majáčekBetlémská kaple je tvořena několika objekty rozmístěnými okolo vnitřního, volně přístupného dvora. Kaple zahrnuje prostorný vstupní foyer, Svatováclavský sál, slavnostní aulu a lapidárium.

Slavnostní aula je využívána pro pořádání významných společenských a vědeckých akcí, především promocí, imatrikulací a zasedání vědeckých rad. Jsou zde pořádány mezinárodní konference, kongresy, koncerty, literární pásma apod. V aule je celkem 400 míst v hledišti.

K dalším prostorům využívaným ze strany ČVUT patří lapidárium, nacházející se v suterénu Betlémské kaple. Pořádají se zde výstavy, vernisáže a další kulturní akce.


Objekt Betlémské kaple je zařazen do kategorie přístupných prostorů, protože disponuje bezbariérovým vstupem (přestože je dlážděný povrch přilehlého Betlémského náměstí a dvora u kaple obtížněji sjízdný) a přístupná je větší část objektu. K dispozici jsou 2 upravené toalety, z nichž 1 je částečně přístupná.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní přístup do dvora Betlémské kaple je vraty (během provozu stále otevřenými). Povrch přilehlého chodníku a silnice i povrch samotného dvora je místy velmi obtížně sjízdný (historická kamenná dlažba z různě velkých nerovných kostek se širokými spárami).

Hlavní vstup, resp. vstup do foyer je sám o sobě bezbariérový. Je snadno rozeznatelný od okolí. Tento vstup se využívá zejména pro významné společenské a vědecké. Hlavní vstupní dveře do Betlémské kaple (ze dvora do foyer) jsou dvoukřídlé prosklené s výraznými světlými rámy a svislými prvky, mechanicky otevíravé směrem ven do dvora (šířka 1 křídla 823 mm, bez prahu, dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly). Zvonek u dveří není. Následuje zádveří (šířky 4 400 mm, hloubky 2 050 mm) a další dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka křídla 821 mm, bez prahu). V zádveří a před vstupem je dostatečný manipulační prostor.

Dále je možné po předchozí domluvě využít 2 alternativní upravené vstupy (jednokřídlé dveře) z exteriéru přímo do slavnostní auly: první vstup je ze dvora (šířka křídla 970 mm, výška prahu 40 mm), druhý vstup je z Betlémského náměstí (šířka křídla 980 mm, výška prahu 20 mm; jedná se zároveň o únikový východ). Zvonkové signalizace zde nejsou.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Zcela přístupný je vstupní foyer, Svatováclavský sál se seřadištěm a slavnostní aula. Všechny výše vyjmenované prostory se nachází ve vstupním podlaží. Lapidárium, umístěné v suterénu, je nepřístupné (schodiště se nachází ve Svatováclavském sálu; 18 stupňů bez mezipodesty, nástupní a výstupní stupně nejsou kontrastně označeny).

V objektu není k dispozici vrátnice; je zde kancelář vedoucího (na kterou se nelze zvenčí dozvonit; chybí zvonková signalizace).

Šatna (výška pultu 900 mm) má před vstupními dveřmi osazen 1 kontrastně označený stupeň (výška 130 mm, hloubka 716 mm). Šířka 1 křídla dvoukřídlých dveří do šatny je 731 mm (běžně jsou otevřená obě křídla).

Slavnostní aula je přístupná dřevěnými dveřmi ze Svatováclavského sálu (šířka křídla 1 200 mm, výška kliky 1 128 mm). Kamenný práh (celkové výšky 40 mm) je z obou stran překonán skládacím stavebnicovým nájezdem (sklon z obou stran 12 %; vhodná je asistence) . Ve slavnostní aule je v přední části umístěno dřevěné pódium, přístupné po 3 dřevěných schodech (o celkové výšce 466 mm). Schody lze překonat pomocí mobilních nájezdových ližin s protiskluzným povrchem (celková délka ližin v rozloženém stavu 2 300 mm, šířka 1 ližiny 236 mm, maximální nosnost 300 kg), jejíž položení lze domluvit na místě nebo předem telefonicky. Dřevěné stupně nejsou dostatečně kontrastně označeny. Chybí zábradlí okolo pódia.

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří, vedoucích ze vstupního foyer do Svatováclavského sálu, je 786 mm. Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří, vedoucích ze seřadiště do Svatováclavského sálu, je 800 mm. Běžně bývají otevřená obě křídla.

Některé vnitřní dveře ve vstupním foyer jsou částečně prosklené sklem se zrcadlovým efektem. Odrazy v zrcadlech mohou být matoucí při orientaci osob v prostoru.

Ve Svatováclavském sálu se nachází celoprosklené stěny, jejichž zasklení sahá až k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Svislé členění zajišťuje dostatečný vizuální kontrast skla oproti pozadí.

Povrch podlah na chodbách je kamenná dlažba, různě opracovaná, většinou hladká, ale např. historická kamenná dlažba u vstupu pro turisty do slavnostní auly je plná nerovností se širokými a hlubokými spárami. Na schodišti do lapidária jsou kamenné stupně. Na toaletách je novodobá hladká keramická dlažba.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Pro vstup do hlavních veřejných prostor není výtah třeba.

Chybí zdvihací zařízení do lapidária v 1. PP.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici jsou 2 upravené toalety:

Obě toalety jsou označené, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti. Nachází se u vstupního foyer, vedle šaten.

Dámská upravená toaleta je zařazena do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu omezené hloubky kabiny (lehce pod 1 400 mm, částečně vykompenzovaná šířkou kabiny).

Pánská upravená toaleta je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů zejména z důvodu atypického lichoběžníkového půdorysu a nedostatečné hloubky kabiny (1 300 mm). Obě záchodové mísy jsou osazeny na stupínku.

Rozměry kabiny - dámské toalety: šířka 1 940 mm, hloubka 1 395 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 056 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 844 mm) je umístěn proti dveřím (zúžený mobilním košem na odpadky). Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Je osazena na stupínku (výšky 80 mm). Horní hranu má ve výšce 505 mm. Je opatřena z obou stran sklopnými madly dlouhými 900 mm. Madlo u stěny při sklopení lehce naráží do umyvadla. Splachování toalety je umístěno na kombi nádržce ve výšce 800 mm. Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazeno umyvadlo, v prostoru mezi umyvadlem a záchodovou mísou (spodní hrana ve výšce 1 150 mm). Horní hrana umyvadla je ve výšce 815 mm. Vedle umyvadla chybí madlo. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Rozměry kabiny - pánské toalety: kabina má nepravidelný, lichoběžníkový půdorys. Šířka zadní stěny je 2 485 mm, šířka přední stěny s dveřmi je 2 047 mm, hloubka je pouze 1 300 mm. Dveře šířky 893 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 065 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 948 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Je osazena na stupínku (výšky 80 mm). Horní hranu má ve výšce 503 mm. Je opatřena z obou stran sklopnými madly dlouhými 900 mm. Splachování toalety je umístěno na kombi nádržce ve výšce 800 mm. Zásobník toaletního papíru se nachází na stejné zdi, na které je osazena záchodová mísa, mezi toaletou a umyvadlem (ve výšce 1 150 mm). Horní hrana umyvadla je ve výšce 815 mm. Vedle umyvadla chybí madlo. Umyvadlo je vzhledem k malé hloubce kabiny a šikmé stěně obtížněji přístupné. V kabině je celkově omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. 

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Po přechozí telefonické domluvě je možné parkovat ve dvoře Betlémské kaple, před vedlejším vstupem.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do objektu Betlémské kaple je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Národní třída (ze směru Lazarská a Novoměstská radnice):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Národní třída.

Ze zastávky se dejte ulicí Spálenou směrem ke křižovatce s ulicí Národní. Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Ulicí Na Perštýně pokračujte přímo až ke křižovatce s ulicí Skořepka. Na křižovatce zatočte o 90° doleva směrem k Betlémskému náměstí, kde se po pravé straně nachází oplocení s vraty do areálu Betlémské kaple. Povrch chodníků i silnic v ulici Na Perštýně, Skořepka a na Betlémském náměstí je obtížný (historická dlažba).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Národní třída:

Je možné použít bezbariérově upravenou stanici metra Národní třída. K dispozici jsou 2 dvojice bezbariérových osobních výtahů.

Na úrovni ulice je první dvojice výtahů umístěna v proskleném samostatném kiosku, na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, v blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. Dolní nástupiště výtahů je umístěno na úrovni přestupní chodby. Na úrovni přestupní chodby je zároveň horní nástupiště druhé dvojice výtahů, která v dolní části ústí na nástupišti metra. Vše je označeno piktogramy.

Při výstupu z výtahu v ulici Magdaleny Rettigové se dejte přímo ke křižovatce s ulicí Lazarskou, kde zatočte doprava. Po objetí domu zatočte na křižovatce s ulicí Spálená opět doprava a pokračujte v přímém směru ulicí Spálenou až na křižovatku s ulicí Národní (jedná se o poměrně dlouhou trasu, cca 400 m). Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Ulicí Na Perštýně pokračujte přímo až ke křižovatce s ulicí Skořepka. Na křižovatce zatočte o 90° doleva směrem k Betlémskému náměstí, kde se po pravé straně nachází oplocení s vraty do areálu Betlémské kaple.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz