ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTStředisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT ELSA - Pracoviště Dejvice


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 - Dejvice
+420 224 358 463
http://www.elsa.cvut.cz/
50°6'20.700"N, 14°23'20.927"E
Prostor přístupný
Orientační hlasový majáčekELSA - Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT má pracoviště na 2 místech v Praze:

Ve Studentském domě má ELSA společný vstup s CIPS – Centrem informačních a poradenských služeb ČVUT a Vydavatelstvím průkazů Výpočetního a informačního centra ČVUT (VIC). V dalších podlažích Studentského domu se nachází menza, kantýna, bufet Snack Bar, pizzerie la Fontanella, poliklinika a lékárna. CIPS, VIC a menza jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.


Prostor ELSY, resp. CIPS, ve Studentském domě je zařazen do kategorie přístupných prostorů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami. Vstup je bezbariérový. K dispozici je 1 upravená toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do prostorů ELSY je bezbariérový. Nachází se na úrovni ulice Bechyňova, v průchodu pod terasou, vedle vchodu do polikliniky (sám o sobě je méně nápadný než vchod do polikliniky, ale je vyznačený velkými cedulemi).

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, posuvné, obě křídla se otevírají automaticky (celková průchozí šířka 1 550 mm). Před vstupními dveřmi je mírná vyrovnávací betonová rampa v šířce dveří (délka 650 mm, sklon 8,75 %). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Zasklení dveří sahá až k zemi a není chráněno proti mechanickému poškození. Na chodníku před vyrovnávací rampou je dostatečný manipulační prostor. Mezi vstupními dveřmi a rampou není žádný manipulační prostor. Vstupní dveře jsou v provozní době volně přístupné veřejnosti.

Za hlavními vstupními dveřmi se nejprve nachází společná vstupní hala pro CIPS, ELSU a VIC. Společné vnitřní dveře do prostoru CIPS a ELSY se nachází po levé straně vstupní haly (dvoukřídlé prosklené, posuvné, automatické; celková průchozí šířka 1 550 mm). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Zasklení dveří sahá až k zemi a není chráněno proti mechanickému poškození. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Dveře jsou v provozní době volně přístupné veřejnosti.

Na osu hlavních (venkovních) vstupních dveří je osazen orientační hlasový majáček pro osoby s postižením zraku.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér pracoviště CIPS, včetně kanceláře ELSY, je celý bezbariérově přístupný.

V rámci pracoviště je dostatek manipulačního prostoru pro osoby s omezenou schopností pohybu.

STŘEDISKO ELSA:

Kancelář Střediska ELSY se nachází v zadní části pracoviště CIPS, v chodbě po levé straně; na dveřích je vyvěšeno logo ELSA. Jednokřídlé dveře (průchozí šířky 800 mm) se otevírají mechanicky směrem do interiéru kanceláře (klika je ve výšce 1 056 mm).

Všechny ostatní dveře v interiéru CIPS jsou široké minimálně 800 mm.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

Není třeba.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici 1 označená, částečně přístupná toaleta, a to v rámci pracoviště CIPS. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou přímo z chodby. Není uzamčená; je volně přístupná veřejnosti.

Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (rozměry méně než 1 600 x 1 600 mm).

Rozměry kabiny: šířka 1 460 mm, hloubka 1 520 mm. Dveře kabiny šířky 800 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany mají zvenku zajistitelný zámek. Z obou stran jsou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 1 010 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 891 mm) se nachází proti dveřím. Zavěšená záchodová mísa je přístupná z levé strany. Madlo u stěny vedle záchodové mísy je pevné. Madlo v prostoru je sklopné. Splachovací tlačítko je umístěno za zády na stěně (ve výšce 1 150 mm). Zásobník toaletního papíru je umístěn na stěně mezi umývátkem a záchodovou mísou (spodní hrana ve výšce 1000 mm). Malé umývátko je osazeno do rohu kabiny nalevo od dveří a postrádá madlo. Dávkovač tekutého mýdla je umístěn nad umývátkem (ve výšce 950 mm). V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Studentského domu (vchod z ulice Bechyňova) je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Tady přejeďte a zahněte vlevo. Pokračujte kolem budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte šikmo přes náměstí k budově Národní technické knihovny do ulice Thákurova. Pokračujte kolem NTK k ulici Bechyňova. Zde přejeďte doleva a pokračujte až k budově Studentského domu. Přejeďte přes ulici Kolejní (snížený nájezd na chodník po přechodu ulice je až za rohem - zprava - z ulice Bechyňova) a použijte vchod do CIPS/ELSY/VIC z ulice Bechyňova (vedle vchodu do polikliniky).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz