ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMasarykova kolej


Adresa:
Tel.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 233 051 111 (recepce)
http://www.masarykovakolej.cz/
http://www.suz.cvut.cz/koleje/masarykova-kolej
50°6'3.569"N, 14°23'12.577"E
Objekt přístupnýObjekt Masarykovy koleje zahrnuje jednak studentské ubytování a menzu, jednak hotel, restauraci a kongresové centrum.

Celková kapacita studentského ubytování je více než 550 lůžek v různých typech pokojů. K dispozici jsou také 3 bezbariérově upravené jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a vlastní kuchyňkou.


Pětipodlažní objekt Masarykovy koleje je celkově zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. Přístupná jsou všechna podlaží objektu (2 osobní samoobslužné výtahy) a pro veřejnost jsou k dispozici 2 upravené toalety.

Bezbariérově upravené pokoje postrádají dostatečné manipulační prostory.

Kongresový sál je zařazen do kategorie částečně přístupných prostorů, protože přístup do něho je řešen zdvihací plošinou, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje v naprosté většina případů dopomoc a obsluha je celkově složitější).


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup je bezbariérový, jasně vizuálně rozeznatelný.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé dřevěné, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do zádveří (šířka 1 křídla 775 mm, výška kliky/koule 1 036 mm). Dveře jsou volně přístupné veřejnosti (výška zvonku zvenku 1 236 mm). Následuje zádveří (hloubky 2 119 mm) tvořené prosklenou stěnou s dvoukřídlými, posuvnými, automatickými dveřmi (celkové průchozí šířky obou křídel 1 575 mm). Prosklená stěna i dveře mají ve výšce 800 mm nad zemí členění prosklení, viditelné oproti pozadí. Zasklení není ve spodní části chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Všechny prostory jsou přístupné nebo částečně přístupné.

Zádveří ústí do centrální vstupní haly, ve které se po levé straně nachází recepce a po pravé straně vrátnice (výška obou parapetů je shodná, cca 1 044 mm; hloubka pultů 460 mm; obě jsou bez možnosti indukčního poslechu; nedostatečně osvětlené).

Po levé straně vstupní haly se nachází menza a restaurace. Více info viz Menza Masarykova kolej.  

Po pravé straně vstupní haly se nachází kongresový sál. Do kongresového sálu, umístěného o půl podlaží níže, než je vstupní podlaží, se dá dopravit pomocí otevřené šikmé zdvihací plošiny, nainstalované na schodiště, viz  VÝTAHY.

 


Ve 3. NP, 4. NP a 5. NP je k dispozici vždy 1 bezbariérově upravený jednolůžkový pokoj, každý s vlastní kuchyňkou a vlastní upravenou koupelnou se záchodovou mísou. Pokoje jsou umístěny v blízkosti výtahů v centrální části budovy nad hlavním vstupem.

Koupelna se sprchovým koutem a záchodovou mísou je zařazena do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů z důvodu omezeného manipulační prostoru a nevhodného dispozičního uspořádání (naproti dveřím je osazen bidet, který omezuje vnitřní prostor).

ÚDAJE K UPRAVENÉMU POKOJI A JEHO ZÁZEMÍ VE 3. NP:

Rozměry pokoje: šířka 2 898 mm a 2 560 mm, hloubka 5 147 mm. Dveře šířky 900 mm do pokojů jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (výška kliky 1 060 mm, výška prahu 25 mm). Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla. Výška parapetu oken je 838 mm. Výška klik oken je 1 446 mm. Výška vypínačů světel v pokoji je 1 028 mm. Výška zásuvek je 725 – 900 mm. Povrch podlahy je koberec.

Rozměry kuchyňky: šířka 1 860 mm, hloubka 2 690 mm. Dveře mezi pokojem a kuchyňkou šířky 900 mm se otevírají mechanicky směrem do pokoje (výška kliky 1 082 mm, bez prahu). Pracovní plocha zahrnuje dřez a elektrický dvouvařič (výška pracovní plochy kuchyňské linky 822 mm). Povrch podlahy je keramická dlažba, která je o 7 mm výše než koberec. V kuchyňce je omezený manipulační prostor, a to i z toho důvodu, že se do ní otevírají dveře z koupelny.

Rozměry koupelny se sprchovým koutem, záchodovou mísou, bidetem a umyvadlem: šířka 2 690 mm, hloubka 1 887 mm. Dveře šířky 895 mm se otevírají mechanicky směrem ven (tj. do kuchyňky). Dveře postrádají z vnitřní strany vodorovné madlo. V koupelně chybí manipulační prostor pro vozík: proti dveřím, tj. mezi záchodovou mísou a sprchovým koutem, je osazen bidet. Sprchový kout je obtížně přístupný (překáží bidet i sklopné madlo u umyvadla). Sprchový kout zahrnuje pevné sedátko (není sklopné; horní hrana ve výšce 450 mm) a rohové madlo, ukotvené pevně na stěnu. Záchodová mísa je přístupná pouze zepředu. Madlo na stěně vedle mísy je pevné. Madlo mezi mísou a bidetem je sklopné. Obě madla jsou dlouhá 834 mm a nesplňují požadovaný přesah přes záchodovou mísu. Vedle umyvadla je pevné madlo na stěně a sklopné madlo mezi umyvadlem a sprchovým koutem. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Před dveřmi i v koupelně je omezený manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické osobní výtahy, volně přístupné veřejnosti, umístěné proti sobě napravo od hlavního vstupu v centrální vstupní hale. Obsluhují všechna podlaží objektu, kromě sníženého 1. NP s menzou a kongresovým sálem.

Kongresový sál je přístupný pomocí šikmé zdvihací plošiny.

Rozměry kabin výtahů: šířka 1 095 mm, hloubka 1 407 mm (šířka i hloubka kabin jsou v místě vodorovného madla zúženy o cca 100 mm; výška madla 900 mm) Dveře šířky 899 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 1 080 – 1 129 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 980 – 1 170 mm. Tlačítka (pouze) uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu (nejsou doplněna Braillovým písmem). Výtahy jsou vybaveny optickou a akustickou signalizací. Nejsou vybaveny sedátky, hlasovou signalizací a možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Parametry plošiny: šířka 900 mm, délka 1 400 mm, nosnost 300 kg/1 vozík/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici/recepci - plošina se uvádí do chodu pomocí klíče, který je na vyžádání u personálu. Dále je nezbytně nutná asistence další osoby - zámek pro klíč se nachází u ovládacích tlačítek na plošině, na kterou je ovšem možné najet až po sklopení nájezdu, a ten se sklopí až po zasunutí klíče do zámku. Po celou dobu jízdy je nutné nepřetržitě držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy. Nástup na plošinu je čelní, tj. ve směru jízdy plošiny. Po dojezdu plošiny a sklopení postranních nájezdů nevzniká téměř žádný výškový rozdíl. Plošina se nachází bezprostředně za vrátnicí směrem napravo, za zamčenými dveřmi (šířka jednoho křídla 897 mm). Mezi dveřmi a plošinou je omezený manipulační prostor. Na dolní úrovni plošiny je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro veřejnost jsou k dispozici 2 označené, částečně přístupné toalety:

Toaleta ve vstupní hale je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru (hloubka méně než 1 600 mm + uložení úklidových pomůcek v manipulačním prostoru pro vozík).

Toaleta u kongresového sálu je zařazena do kategorie částečné přísnosti zejména z důvodu šířky dveří (méně než 800 mm), chybějícího pevného madla podél záchodové mísy a omezeného manipulačního prostoru v kabině nevhodně umístěnými vodorovnými madly z obou stran umyvadla. Toaleta se nachází ve sníženém vstupním podlaží, do kterého je přístup pomocí zdvihací plošiny, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení.

Rozměry kabiny ve vstupní hale: šířka 1 975 mm, hloubka 1 560 mm. Dveře šířky 895 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany mají zvenku zajistitelný zámek. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 057 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 981 mm) je umístěn proti dveřím; bývají zde uložené úklidové pomůcky, které mohou omezovat manipulační prostor. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 530 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 800 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je pomocí provázku, který visí nad záchodovou mísou (ve výšce 1100 mm). Toaletní papír bývá uložen na umyvadle nebo v rohové skříňce vedle mísy. Mezi umyvadlem a dveřmi je vodorovné madlo, osazené na zdi. Na zemi, mezi umyvadlem a dveřmi, stojí přenosný odpadkový koš a pod umyvadlem je osazeno atypické vodorovné madlo, což může omezovat podjezd vozíku pod umyvadlo. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Rozměry kabiny u kongresového sálu: šířka 1 785 mm, hloubka 2 275 mm (zúžena v místě otopného tělesa na cca 2 200 mm). Dveře šířky 790 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny (do průchozí šířky dveří zasahuje pevné vodorovné madlo, osazené ve výšce 790 mm nad zemí vedle umyvadla, a zužuje tím průchod dveří na šířku 750 mm). Z vnější strany dveře postrádají zvenku zajistitelný zámek (klíč je trvale v zámku zevnitř kabiny). Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 073 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 075 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu sedátka má ve výšce 532 mm. Je opatřena pouze jedním sklopným madlem, umístěným směrem k manipulačnímu prostoru pro vozík (délka 835 mm, výška 800 mm; lze snadno polohovat). Splachovací tlačítko je umístěno zboku na splachovací nádržce, směrem do manipulačního prostoru pro vozík (ve výšce 1 120 mm). Role toaletní papíru je navlečena na držák, který je osazen na stěně mezi mísou a umyvadlem (ve výšce 680 mm). Po pravé straně dveří je osazeno prostorné umyvadlo (horní hrana ve výšce 815 mm, baterie ve výšce 975 mm). Po obou stranách umyvadla jsou osazena vodorovná madla. Madlo mezi umyvadlem a stěnou je pevné. Madlo v prostoru mezi umyvadlem a záchodovou mísou je sklopné (lze snadno polohovat). Nad umyvadlem je osazeno zrcadlo (spodní hrana ve výšce 1 230 mm). Zásobník tekutého mýdla je osazen na stěně vedle umyvadla (ve výšce 935 mm). Výška vypínače světla uvnitř kabiny vedle dveří je 1 215 mm. Pod umyvadlem je přenosný odpadkový koš. Před dveřmi je omezený manipulační prostor (chodba šířky 1 250 mm). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Thákurova.

Objekt Masarykovy koleje má ve dvoře k dispozici běžná krytá a nekrytá parkovací stání. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu Masarykovy koleje je možný, např.:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici k přístřešku metra. Za přístřeškem metra zatočte doleva a poté zatočte doprava do ulice Evropská. Pokračujte rovně ulicí Evropskou až na nároží s ulicí Thákurovou. Za zelenou plochou zahněte doprava. V ulici Thákurova se již nachází hlavní vstup do Masarykovy koleje, který je v rámci fasády snadno rozeznatelný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz