ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKolej Orlík


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Terronská 694/6, 166 05 Praha 6 - Dejvice
+420 224 311 240
http://www.suz.cvut.cz/koleje/kolej-orlik
50°6'7.164"N, 14°23'57.956"E
Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupnýObjekt zahrnuje studentské ubytování a hostel.

Celková kapacita koleje je více než 170 lůžek. Zrekonstruované pokoje jsou vybaveny novým nábytkem a vlastní koupelnou a WC.

Pětipodlažní objekt je jednoznačně zařazen do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, protože nemá k dispozici žádné bezbariérové vstupy (schodiště). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, který objekt obsluhuje až od úrovně zvýšeného přízemí (přístup pouze po schodišti). Objekt postrádá bezbariérově upravené pokoje i toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup ani alternativní zadní vstup nejsou bezbariérové – vždy je nutné použít schodiště, vedoucí na úroveň zvýšeného vstupního podlaží (1.NP). Rozdíl výšek je 7, resp. 6 schodišťových stupňů.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé, v horní části částečně prosklené, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka 1 křídla 671 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly. Před dveřmi je v tloušťce zdi kamenný práh (výšky 30 mm), jinak je před vstupem dostatečný manipulační prostor.

Vstupní dveře jsou uzamčené; vstup je možný výhradně pomocí oboustranné zvonkové signalizace (zvonek na recepci ve výšce 1 369 mm).

Bezprostředně za hlavními vstupními dveřmi se nachází v rámci zádveří vnitřní schodiště (7 stupňů; bez mezipodesty). Schodiště stoupá k vnitřním celoproskleným dvoukřídlými dveřím, ústícím do vstupní haly s recepcí (výška parapetu 1 038 mm, délka pultu 695 mm, hloubka pultu 100 mm; bez možnosti indukčního poslechu).

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér objektu je obtížně přístupný nebo nepřístupný.

Žádný z pokojů není bezbariérově upravený.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, přístupný až od úrovně zvýšeného přízemí, kam je možné se dostat pouze po schodišti. Od úrovně zvýšeného přízemí obsluhuje všechna podlaží, na nichž jsou pokoje.

Výtah je volně přístupný veřejnosti.

Rozměry kabiny: šířka 800 mm, hloubka 1 000 mm. Vnější dveře šířky 710 mm jsou otevíravé mechanicky směrem ven z kabiny. Vnitřní dveře kabiny (stejné šířky jako vnější) jsou skládací, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 089 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 923 – 1 418 mm.  Výtah je zvenku i uvnitř vybaven optickou signalizací. Není vybaven sedátkem, akustickou a hlasovou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici není žádné bezbariérově upravené hygienické zázemí.

V objektu se nachází běžné hygienické zázemí.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Terronská.

Ve vnitrobloku u kolejí Orlík jsou také k dispozici běžná parkovací stání. Úroveň parkování je ovšem o 6 schodišťových stupňů pod úrovní zvýšeného přízemí.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD na kolej Orlík je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Nahoře výtah objeďte a zatočte doprava směrem k Vítěznému náměstí. Na konci trávníku zatočte doleva a stále sledujte trávník až k ulici Jugoslávských partyzánů. Ulici přejděte a pokračujte dále okolo Vítězného náměstí až na křižovatku s ulicí Verdunskou. Na této křižovatce zatočte doleva a pokračujte ulicí Verdunskou až na křižovatku s ulicí Terronskou. Na této křižovatce zatočte doprava, po pár metrech chůze ulicí Terronskou se již nachází kolej Orlík.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz