ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSnack Bar Strahov - blok 1 v areálu kolejí Strahov


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6
+420 234 678 388
https://www.suz.cvut.cz/ostatni/snack-bar---bufet
50°4'48.715"N, 14°23'26.740"E
Prostor přístupnýBufet Snack Bar se nachází ve vstupním podlaží bloku 1 v rámci areálu Kolejí Strahov.

Snack Bar je zařazen do kategorie přístupných prostorů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. K dispozici je 1 částečně přístupná toaleta, přístupná ovšem pouze pomocí svislé zdvihací plošiny.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Areál kolejí Strahov není oplocen; je volně přístupný veřejnosti a volně průchozí.

Hlavní vstup do bloku 1 je bezbariérový (od zastávky autobusu č. 143 Koleje Strahov). Nachází se na úrovni vstupního podlaží objektu (1. NP) a na úrovni ulice Chaloupeckého.

Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem do interiéru, volně přístupné veřejnosti (šířka 1 křídla 855 mm, výška svislého madla na dveřích zvenčí 1 100 mm na osu, výška kliky zevnitř 1 080 mm). Po pravé straně vstupních dveří se zvenku na fasádě nachází oboustranná zvonková signalizace na recepci ve výšce 922 mm.

Za vstupními dveřmi následuje celoprosklené zádveří (šířky 3 449 mm, hloubky 1 914 mm). Zádveří má částečně zkosené rohy, čímž je vnitřní manipulační prostor o něco menší.

Dveře ústící ze zádveří do vstupní haly jsou jednokřídlé (šířka křídla 876 mm, výška kliky 1 113 mm).

Přímo ve vstupní hale je k dispozici bufet Snack Bar.

Vstup není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Výtah není třeba.

Pro přístup k upravené toaletě v 1. PP je třeba použít polouzavřenou svislou zdvihací plošinu, nacházející se vedle schodiště ve vstupní hale. Plošina je volně přístupná veřejnosti, samoobslužná. Je průchozí, dveře jsou protilehlé proti sobě.

Parametry plošiny: šířka 743 mm (zmenšená o vodorovné madlo), hloubka 1 433 mm, nosnost 250 kg/1 osoba. Dveře v šířce plošiny (743 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Přivolávací tlačítko zvenku plošiny je ve výšce max. 895 mm. Ovládací tlačítka uvnitř plošiny jsou umístěna v jedné řadě ve výšce 911 mm. Plošina není vybavena optickou, hlasovou ani akustickou signalizací, hmatovým značením ani možností indukčního poslechu. Před plošinou je na všech podlažích dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta v polosuterénu (1. PP). Toaleta (s 1 záchodovou mísou) slouží zároveň jako jediná toaleta pro ženy. Je uzamčená (klíč na recepci nebo u Snack Baru).


Toaleta je zařazena do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabině (šířka méně než 1 600 mm).


Přístup k upravené kabině je přes chodbu (šířka 960 mm, délka 1 737 mm) a umývárnu se 2 umyvadly (šířka 2 200 mm, hloubka 1 649 mm). Vnější vstupní dveře z haly do chodby jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla 802 mm, výška kliky 1064 mm). Dveře nejsou opatřeny vodorovným madlem ani zvenku zajistitelným zámkem (vypůjčeným klíčem se zamykají právě tyto dveře).

Rozměry kabiny: šířka 2 270 mm, hloubka 1 560 mm. Dveře kabiny šířky 802 mm (výška kliky 1 069 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do umývárny. Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek. Z obou stran jsou opatřeny vodorovnými madly (vnitřní madlo ve výšce 869 mm, vnější madlo ve výšce 853 mm). Manipulační prostor pro vozík mezi mísou a otopným tělesem (šířky 1 395 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 535 mm. Je opatřena z obou stran madly. Madlo u stěny je pevné, dlouhé 557 mm. Madlo v prostoru je polohovatelné, dlouhé 800 mm. Umyvadlo se nachází po pravé straně dveří. Je hluboké 547 mm a je osazeno ve výšce 768 mm. Po pravé straně umyvadla je osazeno pevné vodorovné madlo, dlouhé 611 mm, ve výšce 822 mm. Kabina je přisvětlena 2 okny umístěnými pod stropem. Ovládací páka pro otevření oken je výšce 1 324 mm, za přizdívkou hlubokou 245 mm a vysokou 1 247 mm. Okolo dveří, v kabině i v umývárně je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyWC

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Strahov má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání (oplocená parkoviště u bloků 1 a 11, ohrazené parkoviště u bloku 1).

Možnost parkování případně konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz.

 

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu kolejí Strahov k bloku 1:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická, autobus č. 143:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přechod nepřecházejte, zůstaňte na své straně ulice a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou až k zastávce autobusu č. 143.

Autobus č. 143 zastavuje mezi stadiónem Strahov a areálem kolejí Strahov, před blokem 1.

Poznámka: autobus č. 143 bývá během semestru přeplněný.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz