ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMasarykův ústav vyšších studií (MÚVS)


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 224 353 163 (sekretariát)
http://www.muvs.cvut.cz
50°6'3.716"N, 14°23'9.294"E
Objekt částečně přístupný
Orientační hlasový majáčekObjekt Masarykova ústavu vyšších studií je situován vedle objektu Masarykovy koleje. Hlavní vstup je z ulice Kolejní. S Masarykovou kolejí tvoří soubor staveb okolo společného dvora.

Objekt je zařazen do kategorie částečně přístupných objektů zejména z toho důvodu, že je hlavní vstup nepřístupný (schodiště) a zadní alternativní upravený vstup ze dvora je uzamčený (vstup doporučujeme domluvit předem telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upraveného vstupu). Čtečka karet je u zadního vstupu umístěna nad úroveň 1 200 mm nad zemí (zvonková signalizace k dispozici není). U hlavního vstupu do objektu chybí informace, kde se nachází upravený vstup. Na MÚVS jsou k dispozici 2 evakuační samoobslužné výtahy a 1 upravená toaleta.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup (na úroveň 1. NP objektu) není bezbariérově přístupný. Přístup k prosklenému zádveří s hlavními vstupními dveřmi, které se nachází na terase, je tvořen 3 schodišti, ústícími na terasu ze tří směrů (5 + 7 + 10 stupňů; bez mezipodesty).

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na terasu (šířka jednoho křídla 893 mm, výška kliky na běžně užívaném křídle 1 061 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly; jsou opatřeny 2 kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Hlavní vstup je volně přístupný veřejnosti. Při jeho uzavření je možné použít kartu (výška čtečky karet zvenku, po levé straně dveří, 1 260 mm), nebo zvonkovou signalizaci na recepci (výška tlačítka zvonku, po levé straně dveří, 1 431 mm).

Následuje prosklené zádveří (šířka 3 480 mm, hloubka 2 558 mm) a další dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevíravé směrem do zádveří (šířka jednoho křídla 907 mm, běžně užívané křídlo je místo kliky opatřeno svislým madlem, spodní hrana 887 mm, horní hrana 1 237 mm). Dveře nejsou opatřeny z vnitřní strany vodorovnými madly; jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupem i v zádveří je dostatečný manipulační prostor.

Dále existuje boční vstup na úroveň 1. PP objektu také z ulice Kolejní. Sám o sobě je bezbariérově přístupný, ale chybí k němu bezbariérový přístup (přístup možný pouze po venkovním schodišti; 10 stupňů).

Pro osoby se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít zadní alternativní upravený vstup ze dvora (dvůr mezi MÚVS a Masarykovou kolejí) na úroveň 1. PP objektu. Přístup do dvora k zadnímu vstupu je z ulice Kolejní bránou, resp. vjezdem pro automobily.

Zadní vstup je přístupný výhradně na kartu (výška čteček karet zvenku i zevnitř 1 360 mm na osu) nebo je nutno se předem domluvit na recepci (zvonková signalizace na recepci u tohoto vstupu není).

Zadní vstupní dveře jsou dvoukřídlé, asymetrické, otevíravé mechanicky směrem dovnitř do zádveří (šířka širšího křídla 794 mm, šířka užšího křídla 300 mm). Za vstupními dveřmi následuje zádveří, jehož celý povrch podlahy je ve sklonu (šířka 1 350 mm, délka 1 930 mm, sklon 7 %; povrch zátěžový koberec). Sklon není opatřen zábradlím ani není chráněn zarážkou proti sjetí vozíku. Na sklon bezprostředně navazují vnitřní dvoukřídlé, asymetrické dveře, otevíravé mechanicky směrem do zádveří (šířka širšího křídla 783 mm, šířka užšího křídla 350 mm). Před vstupem zvenku je dostatečný manipulační prostor. V zádveří je omezený manipulační prostor.

Za zádveřím se nachází chodba s 2 evakuačními výtahy a poblíž je k dispozici upravená toaleta.

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér budovy je částečně přístupný.

Za hlavními vstupními dveřmi a zádveřím se nachází vnitřní schodiště (6 stupňů; bez mezipodesty), stoupající směrem nahoru ke vstupní hale s recepcí (celková výška parapetu 1 210 mm; bez možnosti indukčního poslechu), turnikety (s 2 integrovanými prosklenými brankami průchozí šířky 813 a 1 160 mm, které se otevírají na požádání na recepci; jsou automaticky ovládané) a s 2 evakuačními výtahy.

Studijní oddělení se nachází v mezaninu, v chodbě nalevo od recepce. Je bezbariérově přístupné.

Učebny jsou také bezbariérově přístupné.

Šířka jednoho křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je 700 mm. Šířka jednokřídlých dveří je 800 mm.

Schodiště v objektu jsou dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou až do výšky cca 1 560 mm.

Povrch podlah na chodbách, na schodištích a v sociálním zařízení je většinou keramická dlažba a linoleum.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici jsou 2 identické evakuační výtahy, volně přístupné veřejnosti, umístěné vedle sebe ve vstupní hale přímo naproti hlavnímu vstupu a v těsné blízkosti zadního upraveného vstupu v 1. PP. Obsluhují všechna podlaží objektu, kromě případu evakuace, kdy přestanou obsluhovat 1. PP (v zájmu zachování bezpečnosti během případného požárního poplachu je proto nutné, aby se osoby na vozíku ohlásily na recepci).

Rozměry kabin: šířka 1 054 mm, hloubka 1 257 mm (zúžená v místě vodorovného madla na 1 165 mm; výška madla 907 mm). Dveře šířky 800 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 1 050 – 1 100 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 900 – 1 182 mm. Výška čtečky karet uvnitř výtahu je 1 284 mm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou doplněna Braillovým písmem. Výtahy jsou vybaveny akustickou, hlasovou i optickou signalizací. Nejsou vybaveny sedátky a možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je 1 označená, částečně přístupná toaleta v 1. PP, umístěná poblíž výtahů a zadního upraveného vstupu. Kabina je sama o sobě volně přístupná veřejnosti (není uzamčená), ale nachází se v chodbě, do které je přístup výhradně na kartu (výška čtečky karet 1 390 mm, šířka křídla 795 mm), proto je nutná domluva předem. Při výstupu z chodby není nutno kartu použít; dveře jsou opatřeny vodorovným panikovým madlem (ve výšce 944 m).

Toaleta je zařazena do kategorie částečně přístupných prostorů zejména z důvodu nedostatečné hloubky kabiny (méně než 1 600 mm). Nedostatečnou hloubku kabiny částečně kompenzuje šířka kabiny (více než 3 000 mm).

Rozměry kabiny: šířka 3 114 mm, hloubka 1 533 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Z vnější strany nemají zvenku zajistitelný zámek. Z obou stran mají vodorovná madla ve výšce 916 mm. Klika je ve výšce 1 026 mm. Manipulační prostor pro vozík je šikmo proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 512 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 800 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné – polohovat lze obtížně. Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (ve výšce 887 mm). Umyvadlo je osazeno na stěně po levé straně kabiny (ve výšce 800 mm). Není opatřeno madly. Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (ve výšce 1 013 mm). Zásobník toaletního papíru je umístěn na zdi napravo vedle záchodové mísy (spodní hrana ve výšce 1 033 mm). Sušák na ruce je umístěn na zdi naproti dveřím (spodní hrana ve výšce 1160 mm). Výška vypínače osvětlení, nalevo od dveří, je 1 086 mm. Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Kolejní.

Objekt sousedící Masarykovy koleje má k dispozici běžná krytá a nekrytá parkovací stání. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT), příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu MÚVS je možný:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici k přístřešku metra. Za přístřeškem metra zatočte doleva a poté zatočte doprava do ulice Evropská. Pokračujte rovně ulicí Evropskou až na nároží s ulicí Kolejní. Na nároží zatočte doprava. Hlavní vstup do objektu MÚVS se nachází po minutě chůze po pravé straně ulice Kolejní. Přístup k alternativnímu upravenému vstupu ve dvoře je pomocí brány pro automobily po pravé straně od hlavního vstupu. Tento vstup je nutný předem domluvit na recepci MÚVS, případně je možný výhradně na kartu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz