ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKatedra zdravotnických oborů v objektu bývalých kasáren Lidice


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Sportovců 2311, 272 01 Kladno
+420 224 359 973, +420 224 357 989 (sekretariát katedry)
http://www.fbmi.cvut.cz/
50°8'15.195"N, 14°5'10.879"E
Objekt částečně přístupnýFakulta biomedicínského inženýrství má hlavní budovu na náměstí Sítná v Kladně, v tzv. objektu KOKOS. Objekt je zdokumentován v samostatném odkazu.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva je vyčleněna zvlášť do objektu bývalých kasáren Lidice v Kladně, Sportovců 2311. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí, včetně přístavby 2 nových velkých poslucháren.

FBMI má dále k dispozici meziuniverzitní Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. lékařské fakulty UK na Albertově, v ulici Studničkova, Praha 2. Pracoviště je zdokumentováno v samostatném odkazu.

Objekt je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že hlavní vstup je řešen pomocí venkovní zdvihací plošiny, což není možné z uživatelského pohledu považovat za skutečně bezbariérové řešení (použití plošiny vyžaduje v naprosté většině případů dopomoc a obsluha je celkově složitější).

Alternativní upravený vstup slouží primárně k zásobování objektu (po předchozí domluvě lze využít osobami s omezenou schopností pohybu). K dispozici jsou 2 dostatečně prostorné samoobslužné výtahy, zpřístupňující všechna podlaží objektu, a 6 přístupných toalet.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup není bezbariérový. Nachází se ve dvoře areálu bývalých kasáren Lidice. Vstup je tvořen venkovním krytým schodištěm (6 stupňů; bez mezipodesty, stupně kontrastně označené), na které je po levé straně naistalována venkovní otevřená šikmá zdvihací plošina. Plošina není volně přístupná veřejnosti; uvedení do chodu je pomocí klíče (klíč na recepci).

Parametry zdvihací plošiny: šířka 790 mm, hloubka 1 057 mm, nosnost 250 kg/1 osoba, výška tlačítek na plošině 844 mm, výška tlačítek mimo plošinu 864 – 970 mm od země. Tlačítka nejsou vyznačena v reliéfním ani Braillově písmu. Plošinu je nutno nejprve zapnout pomocí klíče a po celou dobu jízdy plošiny je nutno klíč ponechat v příslušném zámku (výška zámků ve stanicích i na plošině je 900 mm od země, resp. od úrovně plošiny). Klíč je k dispozici na vrátnici, přičemž u plošiny není osazena obousměrná zvonková signalizace na přivolání vrátného a je třeba spoléhat na fakt, že vrátný osobu s omezením pohybu z recepce zahlédne a dorazí na pomoc. Po dohodě se správcem objektu je možné si po dobu studií klíč od plošiny zapůjčit. Pro uvedení plošiny do chodu je také nutné, kromě vsunutí klíče do zámku, nepřetržitě po celou dobu jízdy plošiny držet stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoje, umístěné vedle sebe, oboje dvoukřídlé celoprosklené, posuvné, automatické (dostatečné průchozí šířky, min. 1 000 mm). Dveře i okolní zasklení jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; prosklené plochy nejsou chráněny proti mechanickému poškození.

Za vstupními dveřmi následuje prostorná vstupní hala s recepcí (výška parapetu 1 110 mm;  parapet lze obejít).

V případě poruchy plošiny je možné použít alternativní upravený zásobovací vstup (uzamčen, nutno předem dohodnout). Tento vstup se nachází po levé straně objektu (při pohledu na hlavní vstupní fasádu). Před vstupem je vydlážděn chodník s podélným sklonem 12 % a příčným sklonem 2,5 % (chodník není opatřen zábradlím ani zábranou proti sjetí vozíku; povrch betonová dlažba). Na chodník navazuje přímá nekrytá kovová rampa s 1 mezipodestou (průjezdná šířka 1 510 mm, celková délka včetně podesty cca 11 000 mm, sklony 12 % a 14 %, výška zábradlí 985 mm, výška vodicí tyče 250 mm od země, zábrana proti sjetí vozíku 100 mm). Zásobovací vstupní dveře jsou dvoukřídlé plné, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do interiéru (šířka 1 křídla 890 mm, výška kliky 1 070 mm). Mezi dveřmi a rampou je dostatečně velký manipulační prostor (šířka 2 020 mm, hloubka 1 900 mm).

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry třípodlažního objektu jsou přístupné.

V rámci rekonstrukce byly téměř u všech vnitřních dveří osazeny prahy (výšky max. 20 mm).

Ve vstupním podlaží se nachází bufet s občerstvením (včetně výdeje teplých obědů). Jedná se o 1 rozlehlou místnost, kterou lze celkově hodnotit jako přístupnou. Vstupní dveře do bufetu jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven do chodby, během provozu stále otevřené (šířka křídla 908 mm, výška kliky 1 075 mm, výška prahu 20 mm). Výška výdejního bufetu s pokladnou je 930 mm. Výška stolků je 747 mm (horní hrana), resp. 710 mm (podjezd).

Studijní oddělení (k dispozici 1x v týdnu) se nachází v místnosti K-108 (1. NP) naproti výtahu vedle schodiště.

K objektu bývalých kasáren jsou přistavěny 2 velké stupňovité posluchárny. Hlavní vstupní dveře na horní úroveň poslucháren, kde je k dispozici 6 – 7 vyhrazených míst pro posluchače na vozíku s výsuvnými pracovními stolky, se nachází ve 2. NP. Tyto vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 1 křídla 800 mm, výška prahu 20 mm). Na spodní úroveň poslucháren se lze dostat dveřmi přímo zvenku (vedle hlavního vstupu do objektu). Venkovní vstupní dveře jsou asymetrické dvoukřídlé (šířka běžně užívaného křídla 900 mm). Na spodní úrovni poslucháren nejsou přímo vyhrazená místa s pracovními stolky, ale prostor pro posluchače na vozíku zde případně je. Háčky na oděvy jsou umístěny na horní úrovni poslucháren (ve výšce 1 800 mm nad podlahou) a nad oběma postranními schodišti (také ve výšce cca 1 800 mm nad stupni).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 evakuační výtah a 1 osobní výtah; oba umístěné v blízkosti vstupní haly. Oba obsluhují všechna podlaží objektu. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti, ovšem osoby, které nejsou omezené v pohybu, výtahy běžně používat nemohou.

Rozměry kabiny evakuačního výtahu: šířka 1 197 mm (zúžená v místě vodorovného madla na 1 100 mm), hloubka 2 102 mm. Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Ve vstupním podlaží (1. NP) je výtah průchozí; dveře jsou umístěné proti sobě, oboje mají stejné parametry; vnější dveře ústí přímo do vstupní haly objektu. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 900 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 995 – 1 138 mm. Ve výtahu je nainstalováno v blízkosti ovládacích tlačítek sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 490 mm). Výtah je vybaven optickou, akustickou i hlasovou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovým písmem. Výtah není vybaven možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před ním je dostatečný.

Rozměry kabiny osobního výtahu: šířka 1 196 mm, hloubka 1 401 mm (zúžená v místě vodorovného madla na 1 354 mm). Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 900 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 900 – 1 037 mm. Ve výtahu je nainstalováno v blízkosti ovládacích tlačítek sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 490 mm). Výtah je vybaven optickou, akustickou i hlasovou signalizací. Tlačítka uvnitř výtahu jsou vyznačena v reliéfním písmu a doplněna Braillovými písmem. Výtah není vybaven možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před ním je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

K dispozici je celkem 6 neoznačených přístupných toalet: na každém ze 3 podlaží je 1 bezbariérová kabina v rámci oddělení dámských toalet a 1 bezbariérová kabina v rámci oddělení pánských toalet. Všechny 3 dámské bezbariérové kabiny, stejně jako všechny 3 pánské bezbariérové kabiny, jsou rozměrově i dispozičně vzájemně téměř shodné. Shoduje se i vybavení kabin.

Všechny toalety jsou volně přístupné. V 1. NP mají vstupní dveře do toalet osazeny prahy (výšky cca 10 až 20 mm). Ve 2. NP a 3. NP jsou místo prahů osazeny nízké přechodové lišty.

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny.

Vstupní dveře do oddělení dámských toalet v 1. NP jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven do chodby (šířka křídla 800 mm). Za dveřmi následuje dostatečně prostorná předsíň s umyvadly a další dveře (šířky 800 mm) do prostoru, odkud jsou přístupné jednotlivé kabiny.

Rozměry kabiny – 1. NP - dámy: šířka 1 937 mm, hloubka 1 649 mm. Dveře šířky 768 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Dveře nejsou opatřeny vodorovnými madly. Klika je ve výšce 1 050 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 319 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 508 mm. Je opatřena z obou stran vodorovnými madly shodné délky 822 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na stěně (ve výšce 1 043 mm na osu). Zásobník toaletního papíru je umístěn mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana ve výšce 1 156 mm). Zásobník papírových ručníků je umístěn hned vedle dveří, po levé straně (spodní hrana ve výšce 1082 mm).  Horní hrana umyvadla je ve výšce 805 mm. Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (spodní hrana ve výšce 915 mm). Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. Na stěně je osazen háček na oděvy. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Vstupní dveře do oddělení pánských toalet v 1. NP jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven do chodby (šířka křídla 800 mm). Za dveřmi následuje dostatečně prostorná předsíň s umyvadly a další dveře (šířky 800 mm) do prostoru, odkud jsou přístupné jednotlivé kabiny a pisoáry.

Rozměry kabiny – 1. NP - páni: šířka 1 619 mm, hloubka 1 620 mm. Dveře šířky 790 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny. Dveře nejsou opatřeny vodorovnými madly. Klika je ve výšce 1 050 mm. Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 014 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější straně, než jsou dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 521 mm. Je opatřena z obou stran vodorovnými madly shodné délky 825 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru polohovatelné (lze snadno polohovat). Splachování je umístěno za zády na stěně (ve výšce 1 055 mm na osu). Zásobník toaletního papíru je umístěn mezi záchodovou mísou a umyvadlem (spodní hrana ve výšce 1 160 mm). Zásobník papírových ručníků je umístěn hned vedle dveří, po levé straně (spodní hrana ve výšce 1 073 mm).  Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm. Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (spodní hrana ve výšce 910 mm). Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. Před dveřmi i v kabině je dostatek manipulačního prostoru. Na stěně je osazen háček na oděvy. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Je možné parkovat v rozlehlém dvoře areálu kasáren, který je volně přístupný.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu bývalých kasáren je možný z několika směrů:

Autobusem na zastávku Aquapark a odtud asi 4 minuty pěšky (cca 250 m).

Meziměstské autobusy z Prahy do Kladna nejsou nízkopodlažní. MHD v Kladně disponuje i nízkopodlažními autobusy.

Problematické je bezbariérové spojení pomocí MHD mezi objektem na náměstí Sítná a areálem kasáren. Existují pouze spoje s minimálně 1 přestupem, z nichž je málokterý plně nízkopodlažní.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od vlakové zastávky Kladno město:

Vlaky mezi Prahou a Kladnem jezdí každou půlhodinu a cesta trvá cca 40 – 55 minut.

V Praze doporučujeme nastoupit na vlakovém nádraží Masarykovo nádraží nebo na nádraží Dejvice, odkud vyjíždí vlakové spoje, z nichž některé jsou bezbariérově přístupné. Všechny osobní a většina spěšných vlaků má nízkopodlažní vůz, ale na žádné zastávce není vysoké nástupiště, rychlíky mají vůz s plošinou. Přímé vlaky z Masarykova nádraží do zastávky Kladno – město (směr Kladno-Ostrovec nebo Kralupy nad Vltavou přes Kladno) jsou téměř všechny složeny ze soupravy RegioNova, která má nízkopodlažní vůz.

Ze zastávky Kladno město je třeba podjet nadjezdovou komunikaci (tj. ulici Čs. armády), hned po podjetí nadjezdu zatočte doprava a poté první ulicí doleva – do ulice U Vodojemu. Ulicí U Vodojemu pokračujte stále rovně až na konec ulice – na křižovatku s ulicí Sportovců. Zde zatočte doleva a po levé straně se již nachází budova FBMI. Celou budovu je třeba objet, protože vstup do budovy FBMI je ze dvora areálu.

Odkaz na MHD Kladno zde.

Odkaz na vlaky + autobusy + MHD Kladno zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz