ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTKarlovo náměstí - budovy FEL (E, G)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město
+402 224 357 243, +420 728 609 146 (vrátnice FEL KN)
+420 224 357 252 (hlavní vrátnice KN-A)
http://www.fel.cvut.cz/cz/
50°4'36.190"N, 14°25'4.760"E
Objekt KN-E částečně přístupný
Indukční smyčka

Objekt KN-G částečně přístupnýHlavní budovou fakulty elektrotechnické je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FEL/FS, v Dejvicích v ulici Technická, který FEL sdílí spolu s fakultou strojní (FS). Další výukové prostory FEL se nachází v objektu halových laboratoří, přímo navazujících na monoblok FEL/FS, dále v budově CIIRC, Praha 6 a na Karlově náměstí 13, Praha 2. Tyto prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

Areál ČVUT na Karlově náměstí (KN) se nachází v prostoru mezi Karlovým náměstím a ulicemi Resslova, Na Zderaze a Na Zbořenci. Skládá se ze 7 objektů, označených písmeny A, B, C, D, E, F, G, které jsou umístěny buď po obvodu hlavního dvora areálu KN, nebo uvnitř areálu ve dvoře. Objekty E, G patří fakultě elektrotechnické. Objekty A, B, C, D, F patří fakultě strojní. V objektu F se kromě pracovišť FS nachází výdejna jídla, zařazená do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných objektů, zdokumentovaná v samostatném odkazu.

Hlavní přístup do areálu KN je přes objekt A z Karlova náměstí. Vjezd pro automobily do hlavního dvora areálu KN je z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G. Vjezd pro automobily do zadního dvora u objektu E je možný také z ulice Na Zbořenci.

Pětipodlažní objekt E je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že hlavní vstup je nepřístupný (schodiště) a oba alternativní upravené vstupy jsou částečně přístupné (šikmá zdvihací plošina, která vyžaduje dopomoc a jejíž obsluha je celkově složitější + 2 rampy o sklonech nad 12,5 %). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, zpřístupňující všechna podlaží, a 1 upravená toaleta.

Čtyřpodlažní objekt G je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že přístupné je pouze vstupní podlaží s 1 upravenou toaletou. K dispozici není žádný výtah.

Vstup do obou objektů je nutno domluvit předem telefonicky nebo je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže využít upravené vstupy. Upravené vstupy jsou neoznačené a přístupné výhradně na kartu nebo pomocí zvonkové signalizace, umístěné na úroveň 1 200 mm.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstupy do objektů E, G se nachází v zadní části hlavního dvora areálu KN, cestou přes objekty FS, což představuje organizačně nejjednodušší přístup:

Ostatní vstupy jsou z ulice Na Zbořenci (objekt E) a z ulice Na Zderaze (objekt G).

KN-A:

Hlavní vstup do objektu A, tj. přístup do celého areálu KN ČVUT z Karlova náměstí, je částečně přístupný. Hlavní vstupní dveře nejsou jasně vizuálně rozeznatelné od dvou postranních prosklených ploch, osvětlujících vstupní halu. Hlavní vstupní dveře jsou dvoje, vnější a vnitřní, oboje dvoukřídlé. Vnější historické vysoké dřevěné dveře jsou během výuky stále otevřené. Vnitřní nové prosklené dveře jsou mechanicky otevíravé směrem ven do náměstí (šířka jednoho křídla 898 mm; dveře lze otevřít obtížně). Obě křídla dveří jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 1 374 mm). Vstup je v době výuky volně přístupný veřejnosti; k dispozici není zvonek na vrátnici ani čtečka karet. Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor.

Objekt A disponuje také bočním vstupem, a to z podloubí od stanice metra B, Karlovo náměstí. Tento vstup není bezbariérový. Je tvořen 3 schodišťovými stupni (o celkové výšce 460 mm), které klesají směrem k proskleným dvoukřídlým dveřím (celková průchozí šířka obou křídel 1 397 mm), posuvným, automatickým. Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Vstup je volně přístupný veřejnosti (pro případ potřeby: výška zvonku zvenku 1 535 mm, výška čtečky karet zvenku 1 577 mm). Mezi dveřmi a stupni je omezený manipulační prostor. Stupně jsou kontrastně označeny.

Za vstupními dveřmi se nachází prostorná vstupní hala s novou vestavěnou hlavní vrátnicí po pravé straně (výška parapetu 938 – 1 069 mm, hloubka pultu 210 mm; bez možnosti indukčního poslechu; omezené osvětlení) a s turnikety naproti vstupu, do kterých jsou integrovány branky (3x jednokřídlá branka průchozí šířky 972 mm; otevření na kartu nebo na požádání na vrátnici).

V přímém směru za turnikety následuje betonový spojovací krček mezi objektem A a atriem (vnitřní průchozí šířka krčku 1 500 mm). Při ústí krčku do atria jsou osazeny prosklené dvoukřídlé dveře (celková průchozí šířka obou křídel 1 268 mm), mechanicky otevíravé směrem k objektu A. Během výuky bývají otevřená obě křídla. Dveře jsou opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem (ve výšce 920 mm). Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek; zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Okolo dveří je dostatečný manipulační prostor.

Za krčkem následuje nové prosklené atrium, ve kterém se, v zadní části po levé straně, nachází neoznačená přímá rampa s mezipodestou (šířka 2 090 mm, délky sklonů 5 600 + 5 000 mm, délka mezipodesty 1 800 mm, sklony 5,24 % + 8,75 %; povrch leštěná kamenná dlažba). Rampu lemuje z jedné strany betonová polostěna bez osazeného madla. Z druhé strany rampy, na zdi, jsou osazena 2 vodorovná madla (ve výškách 600 a 900 mm nad podlahou). Nad/pod rampou je dostatečný manipulační prostor. Rampa klesá směrem k průchodu v objektu B, který následně ústí do hlavního dvora areálu KN.

KN-B:

Výstup z objektu B do hlavního dvora areálu KN (tj. průchod od objektu A) je částečně přístupný. Je tvořen dvojicí dvoukřídlých, částečně prosklených dveří. Vnější dveře se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 1 křídla 800 mm). Vnitřní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka jednoho křídla 700 mm). Manipulační prostor mezi těmito dveřmi je omezený (šířka 2 660 mm, hloubka 850 mm). Povrch podlahy mezi dveřmi stoupá směrem ven do dvora (sklon 10,51 %), dveře mají prahy (cca 20 – 30 mm); mezi dveřmi mohou být během zimního období položeny čisticí rohože, takže průjezd může být obtížnější. Vstup je volně průchozí; zvonek ani čtečka karet zde nejsou. Povrch hlavního dvora je nerovný (kamenná dlažba).

KN-E:

Objekt E se nachází při výstupu z přízemí objektu B po pravé straně, za objektem C. Objekt E má k dispozici vlastní vrátnici ve zvýšeném vstupním podlaží (nepřístupná), sloužící i pro objekt G, který nemá vlastní vrátnici.

Hlavní vstup do objektu E je nepřístupný. Je jasně vizuálně rozeznatelný - tvořen venkovním nekrytým schodištěm (9 stupňů; bez mezipodesty, bez zábradlí). Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé, dřevěné, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do zádveří (šířka 1 křídla 1 054 mm, výška kliky 1 460 mm; dveře lze otevřít obtížně). Dveře jsou během výuky volně přístupné veřejnosti (v případě potřeby: výška zvonkové signalizace z exteriéru 1 480 mm; čtečka karet zde není). Mezi vstupními dveřmi a schodištěm je omezený manipulační prostor (hloubka podesty 983 mm). Následuje zádveří (hluboké 1 228 mm) a další dvoukřídlé dveře, kývavé (tj. mechanicky otevíravé směrem ven i dovnitř; šířka 1 křídla 694 mm, výška svislého madla 1 100 mm na osu). V zádveří je omezený manipulační prostor. Následuje vstupní hala s vrátnicí po pravé straně (výška parapetu 929 mm v délce 918 mm, hloubka pultu 160 mm; bez možnosti indukčního poslechu; omezené osvětlení) a další schodiště, pokračující dále směrem do interiéru budovy (7 stupňů; bez mezipodesty).

Objekt E má dále k dispozici 2 alternativní upravené vstupy: vedlejší vstup a zadní vstup.

Vedlejší vstup se nachází v blízkosti hlavního vstupu po jeho levé straně, na úrovni chodníku. Není označený. Přístup je třeba předem domluvit na vrátnici (u vstupu není zvonková signalizace) nebo je nutno použít kartu ČVUT (čtečky karet z exteriéru i interiéru ve výšce 1 260 mm, obtížněji dosažitelné). Vstup je tvořen dvoukřídlými dřevěnými vraty, mechanicky otevíravými směrem ven do dvora (šířka 1 křídla 1 070 mm, výška kliky 1 080 mm, výška prahu 20 mm, z vnitřní strany běžně užívaného křídla vrat je osazeno vodorovné madlo ve výšce 862 mm).

Bezprostředně za vraty se v interiéru nachází přímá rampa bez mezipodesty (šířka 1 900 mm, délka 6 000 mm, sklon 14 %), na kterou je nainstalována otevřená šikmá zdvihací plošina (viz strana …). Mezi vraty (resp. prahem) a rampou (resp. plošinou) je velmi omezený manipulační prostor (vodorovný úsek má hloubku 250 mm). Na plošinu lze v horní části nastoupit pouze, pokud jsou otevřená vrata. Rampa s plošinou klesají směrem dolů do chodby v 1. PP, ve které se po cca 10 metrech po pravé straně nachází prosklený osobní výtah do ostatních podlaží.

Zadní vstup se nachází na úrovni 1. PP v zadním dvoře, do kterého je možné se dostat z ulice Na Zbořenci. Ve slepé odbočce z ulice Na Zbořenci jsou osazena velká dřevěná dvoukřídlá vrata, mechanicky otevíravá (vrata jsou obtížně ovladatelná; je třeba otevřít pákový systém v dolní i horní části křídel). Vrata jsou uzamčená; po pravé straně vrat je na zdi osazena bílá destička na použití karty ČVUT a obousměrná zvonková signalizace pro přivolání vrátného. Ve dvoře je možné parkovat.

Samotný vstup do objektu E je tvořen bílými jednokřídlými dveřmi, mechanicky otvíravými směrem ven do dvora (šířka křídla 901 mm, výška kliky 1 074 mm; není zde čtečka karet ani zvonková signalizace). Vstup není označený; dveře jsou neuzamčené, volně přístupné veřejnosti (otevřené v době od 05:00 do 21:00 hod). Zvenku se před dveřmi nachází betonový nájezd, klesající ke dveřím (šířka 1 050 mm, délka 1 800 mm, sklon 5,24 %, po stranách nízké betonové patníky, bez zábradlí). Mezi nájezdem a vstupními dveřmi je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek hloubky 950 mm).  Z interiéru se za dveřmi nachází přímá rampa bez mezipodesty, klesající směrem do chodby (šířka 1 831 mm, délka 2 869 mm, sklon 15,84 %; bez zábradlí; protiskluzný povrch). Mezi vstupními dveřmi a rampou je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek hloubky 300 mm). Rampa není opatřena proti sjetí vozíku (po obou stranách rampy je volný prostor). Rampa je kontrastně lemována. Na rampu dále navazuje chodba a vnitřní dveře, které jsou uzamčené, přístupné výhradně na kartu (výška čtečky karet 1 300 mm). Zvonková signalizace zde není.

Chodba v 1. PP, která ústí k zadnímu vstupu, střídavě klesá a stoupá (sklony max. 5,24 %).

KN-G:

Objekt G se nachází v zadní části areálu, při výstupu z 1. NP objektu B po pravé straně, za objektem E. Nemá k dispozici vrátnici.

Objekt G má k dispozici 2 částečně přístupné vstupy. Hlavní vstup se nachází v hlavním dvoře areálu KN (sklony dlažby před vstupními dveřmi jsou ve všech směrech, max. 14 %) a druhý vstup se nachází z opačné strany objektu, v ulici Na Zderaze (ulice stoupá směrem ke vstupu do objektu G; podélný sklon chodníku max. 8,75 %, příčný sklon chodníku max. 5,24 %).

Hlavní vstupní dveře ze dvora jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do chodby (šířka křídla 1 018 mm, výška kliky 1 128 mm). Dveře je možno otevřít pouze na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 223 mm, uvnitř 1 308 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace (výška tlačítek 1 452 – 1 522 mm). Dveře lze otevřít s obtížemi. Z exteriéru je před dveřmi plechový rošt (cca 1 000 x 1 000 mm). Povrch dlažby ve dvoře je tvořen výrazně hrbolatou kamennou dlažbou.

V ulici na Zderaze je vstup tvořen dvoukřídlými historickými vraty, ve kterých je uprostřed vloženo 1 samostatné dveřní křídlo, mechanicky otevíravé směrem dovnitř do průjezdu (šířka křídla 1 036 mm, výška kliky 1 137 mm; sklon průjezdu 3,5 %). Dveře je možno otevřít pouze na kartu (výška čtečky karet z exteriéru 1 203 mm, v interiéru 1 322 mm) nebo pomocí zvonkové signalizace (výška tlačítek 1 443 – 1 519 mm). Dveře lze otevřít snadno. Před dveřmi se nachází kamenný práh (výšky 20 mm). Zvenku je před dveřmi nerovný asfaltový povrch chodníku.

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

KN-E:

Téměř celý interiér pětipodlažního objektu je bezbariérově přístupný nebo částečně přístupný a zároveň jsou téměř všechny prostory přístupné pouze na kartu. Jedná se o pětipodlažní objekt. K dispozici je 1 dostatečně prostorný osobní výtah, obsluhující všechna podlaží objektu, a 1 obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta (5. NP). Učebny, posluchárny a kanceláře jsou až na výjimky bezbariérově přístupné (nepřístupná je stupňovitá posluchárna E-301 a sekretariát katedry počítačů ve 3. NP – 2. patro).

V objektu E má 1 den v týdnu úřední hodiny studijní oddělení FEL (čtvrtek od 08:00 do 17:00 hod; čas i den se může změnit; vhodná je telefonická domluva předem). Pracoviště studijního oddělení je umístěno v místnosti E-309 (4. NP), která je přístupná po schodišti nebo alternativně bezbariérově přes tzv. čtyřučebny E-307, E-308, E-310, E-311, což je vzhledem k provozu učeben komplikovanější přístup.

V objektu E se nachází 1 velká stupňovitá posluchárna, tzv. Zengerova posluchárna (E-107). Hlavní vstup (z opačné strany posluchárny, než je upravený vstup) není bezbariérový. K hlavním vstupním dveřím stoupá schodiště (10 stupňů; bez mezipodesty). Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny a navíc jsou nasvíceny bodovým osvětlením ve stěnách. Madla po obou stranách schodiště jsou ve výšce 900 mm. Hlavní vstupní dveře do posluchárny jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven ke schodišti (šířka 1 křídla 877 mm, výška kliky 1 166 mm, výška čtečky karet zvenku 1 416 mm). Mezi vstupními dveřmi a schodištěm je omezený manipulační prostor (šířka 1 950 mm, hloubka 1 190 mm); prostor mezi zdí vedle dveří a nejvyšším schodem je ještě menší (hloubka 580 mm).

Alternativní upravený přístup do Zengerovy posluchárny je zadním vchodem (na úroveň přednáškové katedry – 2. NP) po „objízdné trase“ chodbami (v chodbách jsou místy prahy, max. výšky 20 mm). Nejdříve je třeba projít dvoukřídlými dveřmi, ústícími do prostorného předsálí (šířka 1 křídla 710 mm). Dveře jsou běžně uzamčeny, vstup je možný na kartu (výška čtečky karet 1 250 mm). V předsálí, před zadními vstupními dveřmi do posluchárny, je vedle schodiště (3 stupně) osazena přímá rampa bez mezipodesty (šířka 1 100 mm, délka 2 730 mm, sklon 8,75 %; před rampou je kosý stupeň výšky 20 mm; povrch zátěžový koberec). Rampa není opatřena zábradlím ani madly. Z jedné strany je opatřena „polostěnou“ proti sjetí vozíku výšky cca 500 mm. Mezi rampou a dveřmi do posluchárny je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek hloubky 1 236 mm). Vstupní dveře do posluchárny jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven z posluchárny (šířka 1 křídla 740 mm, výška kliky 1 150 mm). Dveře mohou být uzamčené, v tom případě je třeba použít kartu (výška čtečky karet 1 377 mm; je obtížně dosažitelná – umístěna nad schodištěm). V posluchárně nejsou vyhrazená místa pro osoby na vozíku. Posluchači na vozíku mohou zaujmout místo v přední, spodní části posluchárny, v blízkosti katedry přednášejícího. Nemají k dispozici pracovní stolek.

V posluchárnách E-107 a E-301 jsou osazeny indukční smyčky.

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je 710 - 730 mm. Šířka jednokřídlých dveří je cca 800 mm.

Schodiště v objektu jsou většinou historická, monumentální, dostatečně vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. Zábradlí jsou většinou historická.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce cca 1 100 – 1 300 mm.

Povrch podlah na chodbách je linoleum, zátěžové koberce a keramická dlažba, na schodištích jsou kamenné stupně, v posluchárnách dřevěné podlahy.

KN-G:

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, přičemž částečně přístupné je pouze vstupní podlaží objektu. Kromě vstupní chodby, upravené toalety a průjezdu jsou všechny prostory přístupné výhradně na kartu (kancelářské prostory). Ostatní 3 podlaží jsou přístupná pouze po schodišti.

Šířka vnitřních dveří je min. 800 mm.

Výška čteček karet je do 1 300 mm; výška zvonků mezi 1 450 – 1 500 mm.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

KN-E:

K dispozici jsou 2 osobní výtahy, obsluhující všechna podlaží objektu, a 1 otevřená šikmá zdvihací plošina u vedlejšího vstupu.

1 výtah je nový, celoprosklený (přistavěn k fasádě směrem do dvora). Druhý výtah, v západním křídle objektu E, je minimálních rozměrů. Oba výtahy fungují výhradně na kartu.

Rozměry kabiny celoproskleného výtahu: šířka 1 033 mm, hloubka 1 400 mm (šířka i hloubka jsou v místě vodorovného madla zúženy o cca 100 – 200 mm; výška madla 900 mm). Dveře šířky 913 mm jsou automaticky ovládané. Přivolávací tlačítko zvenku výtahu je ve výšce 1 130 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 935 – 1 180 mm. Všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a tlačítka uvnitř výtahu jsou navíc doplněna Braillovým písmem. Čtečka karet uvnitř výtahu je ve výšce 1 270 mm. Výtah je vybaven sklopným sedátkem (v dosahu tlačítek), optickou, akustickou i hlasovou signalizací. Není vybaven možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny malého výtahu: šířka 700 mm, hloubka 990 mm (omezena vodorovným madlem na zadní stěně na 890 mm). Vnější dveře šířky 700 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven (osa madla 1 144 mm). Vnitřní dveře jsou automatické, shrnovací. Přivolávací tlačítko je ve výšce 1 510 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 930 – 1 300 mm. Výtah je vybaven optickou signalizací a tlačítka jsou provedena reliéfním způsobem. Výtah není vybaven sklopným sedátkem, akustickou, hlasovou signalizací, Braillovým písmem ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je omezený manipulační prostor. Výška čteček karet pro přístup do prostoru výtahu je z obou stran dveří 1 250 mm.

Parametry zdvihací plošiny: šířka 780 mm, délka 900 mm, nosnost 225 kg/1 osoba. Pro použití plošiny je nutná domluva předem na vrátnici (před použitím plošiny je nutné uvést do chodu hlavní vypínač, mít k dispozici klíče pro ovládání tlačítek a přenosný ruční ovladač, u kterého je nutné držet nepřetržitě stisknuté příslušné tlačítko směru jízdy). Vhodný je i doprovod, který pomůže s nájezdem/sjezdem z plošiny v horní části u vstupních vrat. Přivolávací tlačítko zvenku ve dvoře se nachází nalevo od vstupních vrat (ve výšce 958 mm od země). Přivolávací tlačítko uvnitř (v chodbě u dolní části rampy) se nachází na stěně hned vedle plošiny (ve výšce 966 mm od země).


KN-G:

K dispozici není žádný výtah ani zdvihací plošina.

Zpět na na začátek stránkyWC

Pro celý areál KN jsou celkem k dispozici 3 upravené toalety (v objektech A, E, G).

Toalety v objektech FEL (E, G) jsou zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v kabinách (jeden z rozměrů méně než 1 400 mm). Obě kabiny jsou označené, volně přístupné veřejnosti, ovšem přístupy do objektů E, G jsou výhradně na kartu, případně pomocí zvonkové signalizace.

Toaleta v objektu A je zařazena do kategorie přístupných prostorů zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabiny i dveří a vhodného dispozičního uspořádání kabiny. Nedostatkem je vybavenost kabiny (např. 2 polohovatelná madla vedle záchodové mísy a 1 polohovatelné madlo vedle umyvadla).


KN-A:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v posledním podlaží) budovy. Je uzamčená (klíč po domluvě na vrátnici nebo u správce objektu), neoznačená. Jedná se o samostatnou kabinu přístupnou přímo z chodby, v těsné blízkosti výtahu.

Rozměry kabiny: šířka 1 796 mm, hloubka 1 784 mm. Dveře šířky 809 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven (výška kliky 1 050 mm; dveře postrádají vodorovné madlo a zvenku zajistitelný zámek). Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 025 mm) je proti dveřím (u dveří je částečně omezen sušákem na ruce, jehož hloubka je 225 mm; spodní hrana ve výšce 1 225 mm). Záchodová místa je přístupná z boční strany. Horní hranu má výšce 508 mm. Je opatřena z obou stran stejně dlouhými polohovatelnými madly (délky 818 mm). Splachovací tlačítko se nachází vedle záchodové mísy na zdi, těsně nad zásobníkem toaletního papíru - a může být proto hůře dosažitelné (výška tlačítka 1 122 mm). Vedle umyvadla (výška 790 mm, podjzed dostatečný), v prostoru směrem k záchodové míse, je osazeno sklopné madlo (délka 547 mm, horní hrana ve výšce 800 mm). Nad umyvadlem je zrcadlo, jehož spodní hrana je ve výšce 1 385 mm. Pozn.: všechna 3 madla jsou ve svislé poloze uložena do plastových profilů na stěně, které v průběhu času, bez používání toalety, lehce ztrouchnivěly (riziko omezení polohování). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. V kabině je dostatečný manipulační prostor. Do manipulačního prostoru před dveřmi částečně zasahují dveře z chodby od výtahu.


KN-E:

Toaleta se nachází v 5. NP (tj. v podkroví) budovy. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby. Při výstupu z nového proskleného výtahu se toaleta nachází napravo - na konci dlouhé chodby, vedle malého osobního výtahu.

Rozměry kabiny: šířka 1 370 mm (v místě otopného tělesa zúžena na šířku 1 260 mm), hloubka 1 583 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Do průchozí šířky dveří zasahuje pro levé straně umyvadlo (horní hrana ve výšce 845 mm). Z vnější strany postrádají zvenku zajistitelný zámek a z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 665 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 495 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 825 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Jedno splachovací tlačítko je osazeno za mísou, na její osu, na zdi (ve výšce 1 126 mm). Druhé splachovací tlačítko je osazeno mezi umyvadlem a mísou (ve výšce 934 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle záchodové mísy (spodní hrana ve výšce 1 344 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 944 mm). V kabině je omezený manipulační prostor, zvlášť při sklopení madla je prostor mezi madlem a topením pouze 555 mm široký. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.


KN-G:

Toaleta se nachází v 1. NP, v blízkosti vstupních dveří do objektu. Jedná se o samostatnou kabinu, přístupnou z chodby.

Rozměry kabiny: šířka 1 600 mm, hloubka 1 282 mm. Dveře šířky 900 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Klika je ve výšce 1 060 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 970 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 520 mm. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 823 mm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Splachovací tlačítko je osazeno na zdi za mísou, vedle mísy (ve výšce cca 1 000 mm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle mísy (spodní hrana ve výšce 946 mm). Vedle umyvadla madlo chybí. Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 975 mm). V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Háček na oděvy je umístěn na zárubni dveří ve výšce 1 269 mm. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

FEL má k dispozici tzv. zadní dvůr (za uzamčenými vraty), ve kterém jsou běžná parkovacích místa (vjezd z ulice Na Zbořenci). Ze zadního dvora vede neoznačený částečně přístupný vstup do objektu E na úrovni 1. PP (bílé jednokřídlé dveře).

V hlavním dvoře areálu KN není vyhrazené parkovací stání. Je zde dostatek běžných parkovacích míst (vjezd z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G).

Možnost parkování v areálu KN konzultujte předem ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte vrátnici FEL Karlovo náměstí: +420 224 357 243, +420 728 609 146.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD do areálu ČVUT na Karlově náměstí je možný z několika směrů:

(Stanice metra Karlovo náměstí není bezbariérově přístupná; osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobusy).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Štěpánská, I. P. Pavlova):

Nízkopodlažní tramvajové soupravy zastavují přímo na chodníku Karlova náměstí. Od zastávky tramvaje pokračujte ve stejném směru jako tramvaj. Objeďte vstup do stanice metra Karlovo náměstí. Mírně zatočte vpravo. Po pár metrech jízdy se po levé straně nachází přechod přes ulici se sníženými nájezdy. Přejeďte, na chodníku zatočte doleva a po asi 20 metrech chůze/jízdy se již nachází hlavní vstup do objektu A, resp. do celého areálu ČVUT na Karlově náměstí. Vstupní dveře mohou být omylem zaměněny za postranní prosklené plochy, které osvětlují vstupní halu. Zvonek ani čtečka karet u vstupních dveří nejsou k dispozici. Příchod je vhodné předem domluvit na vrátnici nebo je dobré mít s sebou doprovod kvůli otevření vstupních dveří, které jdou obtížněji otevřít (vodorovné madlo ve výšce 1 374 mm).

Z objektu A pokračujte přes turnikety, spojovací betonový krček, atrium, objekt B do hlavního dvora areálu. Po opuštění objektu B ve dvoře zatočte doprava a pokračujte rovně mezi objekty B a C. Za objektem C zatočte doleva a pokračujte v přímém směru podél fasády objektu E k vedlejšímu alternativnímu vstupu do objektu E nebo k hlavnímu vstupu do objektu G, který se nachází přímo naproti Vám za objektem F.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz