ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTFS - Juliska


Adresa:
Tel.:
Web:
GPS:
Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
+420 224 351 824 (ÚTVS Juliska)
http://www.fs.cvut.cz/
50°6'37.679"N, 14°23'30.537"E
Objekt částečně přístupnýHlavní budovou fakulty strojní je rozsáhlý objekt, tzv. monoblok FS/FEL, v Dejvicích v ulici Technická, který sdílí spolu s fakultou elektrotechnickou (FEL).

Další výukové prostory FS se nachází v halových a optických laboratořích, navazujících na monoblok FS/FEL, dále na Karlově náměstí 13, Praha 2, na Albertově, Praha 2, a v objektu Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS), Pod Juliskou 4, Praha 6. Všechny výukové prostory jsou zdokumentovány v samostatných odkazech.

Objekt Juliska zahrnuje kromě části pracovišť fakulty strojní Ústav tělesné výchovy a sportu – sportovní centrum ČVUT (ÚTVS).

Třípodlažní objekt Juliska je zařazen do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu, že je hlavní vstup zcela nepřístupný (schodiště) a alternativní upravený vstup (přes prostory FS) je přístupný pouze na kartu nebo s asistencí personálu správy budovy, protože jsou všechny přístupy uzamčené (vstup na Julisku doporučujeme domluvit předem telefonicky, případně je vhodné mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upraveného vstupu). K dispozici je 1 osobní samoobslužný výtah, obsluhující všechna podlaží, a 4 upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

FS:

Alternativní upravený vstup na FS se nachází po pravé straně objektu, ve dvoře, za plotem s uzamčenou brankou (šířka branky 870 mm). Branka pro pěší se otevírá mechanicky směrem do dvora; nachází se na chodníku, u něhož chybí snížený bezbariérový nájezd. Brána pro automobily se otevírá automaticky. Vstup (tj. otevření branky pro pěší nebo brány pro automobily) je výhradně na kartu (výška čtečky karet u branky 1 240 mm; zvonková signalizace zde není) nebo je třeba předem domluvit na recepci u hlavního vchodu do ÚTVS, nejlépe telefonicky.

Upravený přístup ke vstupním dveřím na FS je pomocí venkovní nekryté betonové dvouramenné rampy s 1 mezipodestou (dolní rameno: šířka 1 230 mm, délka 7 600 mm, sklon 10,5 %; horní rameno: šířka 1 240 mm, délka 4 500 mm, sklon 5 %; mezipodesta: šířka 3 000 mm, hloubka 1 440 mm). Rampa je opatřena z obou stran zábradlím s vodorovným madlem (ve výšce 890 mm) a se spodní tyčí (ve výšce 310 mm od země). Rampa spolu se schodištěm, umístěným vedle rampy, ústí na podestu (hloubky 1 540 mm), která vede k proskleným dvoukřídlým, posuvným, automatickým dveřím na FS (celkové průchozí šířky 1 500 mm). Dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek. Manipulační prostor z obou stran dveří je dostatečný. Vstup je výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 255 mm). Za vstupními dveřmi na FS následuje zádveří a další dvoukřídlé prosklené dveře, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka 1 křídla 780 mm). Dále pokračují prostory FS, na něž plynule navazují prostory sportovního centra.


ÚTVS (sportovní centrum):

Hlavní vstup není bezbariérový. Před vstupními dveřmi je venkovní nekryté schodiště (5 stupňů; bez mezipodesty). Na schodiště jsou nainstalovány pevné dřevěné ližiny (celková délka ližin 1 820 mm, celková vnější šířka ližin 769 mm, šířka 1 ližiny 217 mm, šířka volného prostoru mezi ližinami 335 mm, sklon 51 %). Na podestě schodiště se nachází těžký keramický koš, který omezuje manipulační prostor mezi horním dojezdem ližin a prosklenou vstupní stěnou (hloubka prostoru mezi košem a ližinami 1 039 mm, celková hloubka podesty 1 599 mm). Ližiny jsou v dolní části kontrastně označené.

Hlavní vstupní dveře do objektu jsou dvoukřídlé prosklené, posuvné, automatické; volně přístupné veřejnosti. Následuje zádveří (zvonek ve výšce 1 250 mm) s dalšími prosklenými dvoukřídlými, posuvnými, automatickými dveřmi. Oboje dveře jsou opatřeny kontrastními pruhy značek, jejich zasklení není chráněno proti mechanickému poškození. Ve vstupním prostoru se nacházejí po pravé straně informace (výška parapetu 1 127 mm) a po levé straně recepce (dveře; bez parapetu).

Vstupy nejsou akusticky ani hlasově definovány.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiér celé budovy je částečně přístupný.

Všechna 3 nadzemní podlaží včetně suterénu jsou propojena osobním výtahem, který se nachází v blízkosti hlavního vstupu do objektu (tj. u vstupu do sportovního centra).

Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je cca 780 mm. Šířka jednokřídlých dveří je cca 800 mm.

V celém objektu se nachází celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi. Dveře a stěny nejsou opatřeny proti mechanickému poškození; jsou opatřeny kontrastními pruhy značek.

Schodiště v objektu mají nástupní a výstupní schodišťové stupně kontrastně označeny.

Povrch podlah na chodbách je typu linoleum, dále zde jsou kamenné stupně na schodištích a keramická dlažba na sociálním zařízení.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný v blízkosti hlavního vstupu do budovy (tj. u vstupu do ÚTVS). Výtah je volně přístupný veřejnosti.

Rozměry kabiny: šířka 1 400 mm, hloubka 1 700 mm. Dveře šířky 904 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 958 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 1 000 – 1 225 mm (tlačítka jsou po pravé straně doplněna příslušným Braillovým znakem; tlačítka nejsou provedena reliéfním písmem). Ve výtahu je osazeno funkční sklopné sedátko na protilehlé straně, než je tablo s tlačítky. Sedátko je stejné modré barvy, jakou mají stěny výtahu, a je proto hůře vizuálně rozeznatelné. Výtah je opatřen akustickou signalizací. Není opatřen hlasovou a optickou signalizací ani možností indukčního poslechu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Zpět na na začátek stránkyWC

V objektu Juliska je celkem k dispozici 5 označených upravených toalet:

Toalety jsou zařazeny do kategorie obtížné přístupnosti nebo nepřístupnosti zejména z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v kabinách a chybějících madel podél záchodových mís a do kategorie částečné přístupnosti zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách (šířka a hloubka kabiny méně než 1 600 mm). Toaleta v 1. NP slouží výhradně jako sklad, je zcela nepoužitelná.

Všechny toalety jsou volně přístupné veřejnosti, kromě pánské toalety ve 2. NP, která je uzamčená (klíč na recepci). Na všech toaletách je světlo s pohybovým senzorem, které se rozsvěcuje automaticky.


1. NP: nepřístupná toaleta; samostatná kabina se vstupem přímo z chodby; uzamčená (sklad).

Rozměry kabiny: šířka 1 633 mm, hloubka 1 725 mm. Dveře kabiny šířky 897 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany jsou vybaveny zvenku zajistitelným zámkem. Z vnitřní strany mají osazené vodorovné madlo ve výšce 880 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 986 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná. Vedle umyvadla je vodorovné madlo. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

2. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení dámských toalet.

Rozměry kabiny: šířka 1 607 mm, hloubka 1 410 mm. Dveře kabiny šířky 809 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany jsou vybaveny zvenku zajistitelným zámkem. Z vnitřní strany mají osazené vodorovné madlo ve výšce 894 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 962 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Není opatřena ani z jedné strany madly. Vedle umyvadla madlo také chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Háček na oděvy je osazen v místě odložení vozíku, ve výšce 1 795 mm. Chybí nouzové signalizační zařízení.

2. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení pánských toalet.

Rozměry kabiny: šířka 1 597 mm, hloubka 1 413 mm. Dveře kabiny šířky 808 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany jsou vybaveny zvenku zajistitelným zámkem. Z vnitřní strany mají osazené vodorovné madlo ve výšce 895 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 960 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Není opatřena ani z jedné strany madly. Vedle umyvadla madlo také chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

3. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení dámských toalet.

Rozměry kabiny: šířka 1 727 mm, hloubka 1 605 mm. Dveře kabiny šířky 808 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany jsou vybaveny zvenku zajistitelným zámkem. Z vnitřní strany mají osazené vodorovné madlo ve výšce 887 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 026 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Má pouze 1 sklopné madlo mezi mísou a stěnou. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

3. NP: částečně přístupná toaleta v oddělení pánských toalet.

Rozměry kabiny: šířka 1 573 mm, hloubka 1 480 mm. Dveře kabiny šířky 811 mm se otevírají mechanicky směrem ven. Z vnější strany jsou vybaveny zvenku zajistitelným zámkem. Z vnitřní strany mají osazené vodorovné madlo ve výšce 884 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 963 mm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo při stěně je pevné. Madlo v prostoru je sklopné. Vedle umyvadla madlo chybí. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě je možné parkovat ve dvoře objektu.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k objektu Juliska je od zastávky tramvaje/autobusu Nádraží Podbaba (cca 6 minut pěšky / 400 m).


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Nádraží Podbaba (ze směru od stanice metra A – Dejvická):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobus na zastávku Nádraží Podbaba.

Ze zastávky sjeďte snížený nájezd z ostrůvku. Zatočte doprava a přejeďte koleje tramvají i silnici až na chodník (všude jsou snížené nájezdy; na vozovce není vodorovné značení přechodu pro chodce). Na chodníku zatočte doleva a pokračujte po chodníku nahoru ulicí Podbabská až na křižovatku s ulicí Pod Juliskou. Přejeďte bezbariérově upravený přechod a na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Pod Juliskou, kde se již nachází budova Juliska. Na konci chodníku je snížený nájezd, sjeďte a přejeďte silnici na druhou stranu ulice k Domu dětí a mládeže, ale nevjíždějte na chodník, protože není ukončen sníženým nájezdem. K objektu Juliska, k vedlejšímu upravenému vstupu, je nutné jet částečně po silnici.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz