Elektronická konference FANDA | Elsa ČVUT
Elektronická konference FANDA

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Elektronická konference FANDA

O konferenci

V roce 1998 byla na serveru centra TEREZA, předchůdce Střediska ELSA, založena e-mailová konference FANDA, určená pro fanoušky výpočetní techniky. Tato konference je dnes ve svém oboru nejživějším virtuálním diskusním fórem, kde se o specifikách výpočetní techniky pro uživatele se zrakovým postižením můžete dozvědět úplně vše. Cenná je skutečnost, že členy konference jsou i uživatelé bez zrakového postižení, kteří diskuse nejenom sledují, ale sami se do nich i zapojují.

Pravidla pro používání konference

I. Obsluha

 1. Při používání konference je třeba rozlišovat několik e-mailových adres:
  fanda-sub@elsa.cvut.cz (pro přihlášení)
  fanda-unsub@elsa.cvut.cz (pro odhlášení)
  fanda@elsa.cvut.cz (pro zasílání příspěvků konference)

  K přihlášení a odhlášení z konference se na danou adresu zašle prázdná zpráva (nemusíte uvádět žádný text, zpráva je zpracována automaticky).
 2. Provoz konference koriguje moderátor, který rovněž reaguje na připomínky a dotazy ohledně provozu konference. Jeho rozhodnutí jsou pro všechny účastníky konference závazná. Moderátorem konference je Radek Seifert, kontaktovat ho můžete na adrese seifert@elsa.cvut.cz.
 3. Za technický provoz konference odpovídá síťový správce Pavel Kerouš. Kontaktovat ho můžete na adrese pavel.kerous@fjfi.cvut.cz.

II. Zásady

 1. Vyhněte se zjevným projevům pirátství a nelegální činnosti nebo nabádání k ní.
 2. Vyhněte se zneužití seznamu adres členů konference, např. pro rozesílání reklamních textů nebo poskytnutí seznamu třetí osobě.
 3. Vyhněte se vulgárním a nevhodným výrazům ve svých příspěvcích.
 4. Dodržujte téma konference, příspěvky musí mít jednoznačně vyjádřenou souvislost se speciální výpočetní technikou pro uživatele se zrakovým postižením.
 5. Nevystupujte v konferenci anonymně. Zásadou a slušností je používat své skutečné jméno a neskrývat se za anonymní přezdívku.
 6. Funkčnost konference a přihlášení se do ní ověřte Vaší první zprávou, ve které uvedete informace o své osobě (věk, město, technické vybavení, záliby atp.); ostatní se tak nejen okamžitě dozví o Vaší přítomnosti v konferenci, ale i něco o Vás jako člověku. Tento krok je vhodný zvláště v případě, chcete-li v budoucnu do konference přispívat.
 7. Stížnosti a návrhy posílejte zásadně přímo moderátorovi, nikoliv do konference. Nesnažte se sami korigovat chování ostatních účastníků.

III. Doporučení

 1. Vypněte si v nastavení vašeho antivirového programu volby pro vkládání jakýchkoliv textů přímo do těla zprávy, které mohou nadměrně zatěžovat a znepřehledňovat diskusi. Též vypněte přikládání dlouhých podpisů, pokud to v daném případě není nutné.
 2. Dbejte na to, aby předmět zprávy vašeho příspěvku vystihoval jeho obsah. Nepište do předmětu zprávy formulace typu „Dotaz“, „Mam problem“, apod. V předmětu zprávy nepoužívejte diakritiku.
 3. Při odpovídání na příspěvek jiného člena konference nenahrazujte původní předmět zprávy. Pokud v reakci na příspěvek ponecháváte v textu původní citace, dbejte na to, aby byly stručné a jasně oddělené od vašeho textu.
 4. Při odpovídání na příspěvek jiného člena konference zvažte, zda svou odpověď zašlete do konference (diskusní příspěvek, názor, zkušenost, apod.), nebo na soukromou adresu odesilatele (osobní poznámka, přihláška, apod.).
 5. Nerozesílejte přes konferenci větší svazky dat (programy, přehledy, apod.), máte-li co nabídnout, pouze o tom ostatní členy informujte. Zasílejte taková data po soukromé lince na individuální vyžádání.
 6. Neposílejte do konference příspěvky bez informační hodnoty typu „Děkuji.“,“Já také.“, apod.

Poznámka: moderátor konference má právo znemožnit přístup jednotlivce do konference, zejména pak při systematickém porušování těchto pravidel a doporučení.

Webové rozhraní pro prohlížení archivů konference