ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPracoviště Dejvice

Bechyňova 3, 166 36 Praha 6 (Studentský dům, prostory CIPS)
Telefon: 224 358 463

Pracoviště Dejvice na mapě

Do pracoviště Dejvice je doprava možná několika způsoby:

Pracoviště Dejvice je umístěno v prostorách Centra informačních a poradenských služeb v přízemí Studentského domu.

Popis cesty pro nevidomé osoby

Z metra stanice Dejvická

Po výstupu z vlakové soupravy metra dojděte přímo k umělé vodící linii, která je umístěna 2 metry od hrany nástupiště, a jděte podél ní vpravo. Vodící linie Vás přivede k pravému ze tří eskalátorů a instalovaný akustický majáček na pokyn povelové vysílačky oznámí směr jízdy každého z nich. Vystoupejte do vestibulu metra a v přímém směru opusťte turnikety vyznačený placený prostor, který je stále pod úrovní ulice. Za turnikety pokračujte v přímém směru, projděte dveřmi v prosklené stěně, dveře jsou otevřené směrem od vás.

Za prosklenými dveřmi se otočte vpravo o 90 stupňů a v přímém směru pokračujte k pevnému schodišti. Po pravé ruce, za posledními dveřmi, minete výklenek s bankomatem České spořitelny.

Po pevném schodišti, rozděleném na 18 a 16 schodů, vystoupejte na úroveň ulice Šolínova, otočte se o 90 stupňů vlevo a u stěny domu, vzdálené několik kroků, se otočte opět o 90 stupňů vlevo a prolukou obejděte schodiště z metra. Držte se pravé vodicí linie, tvořené stěnou domu, na rohu odbočte podél domu o 90 stupňů vpravo do ulice Evropská. POZOR, bezprostředně za rohem, necelý jeden metr, je na stěně poštovní schránka! Obejděte ji a pokračujte po ulici Evropská podél pravé vodicí linie tvořené průčelími domů až k první odbočce vpravo (cirka 200 metrů).

Na konci bloku odbočte podél domu o 90 stupňů vpravo do ulice Studentská a pokračujte na konec bloku, přibližně 180 metrů. Blok domů tvoří pravou vodicí linii, přerušovanou širšími vstupy do domů. Za vstupy do domů, před koncem bloku domů se vodicí linie lomí mírně vpravo, přibližně o 30 stupňů. Na blok domů plynule navazuje nízká zídka - pokračující pravá vodicí linie. Na konci zídky odbočte podél ní o 90 stupňů vpravo do ulice Zikova, a po cirka 2 metrech se otočte o 90 stupňů vlevo a dojděte k přechodu pro chodce. POZOR, přechod je sice označen bílými pruhy, ale není vybaven varovným pásem, přestože obrubník je snížený! Přejděte přes vozovku (provoz oběma směry), obrubník na protilehlé straně je opět snížený. Pokračujte v přímém směru až k trávníku.

Na okraji trávníku se otočte o 90 stupňů vlevo, pokračujte podél obrubníku trávníku, který tvoří pravou vodicí linii. Obloukem se vrátíte do původního směru chůze Studentskou ulicí. Pravá vodicí linie je přerušena nejprve vjezdem, pak širším vstupem do domu a poté ještě jedním vjezdem do dvora. Po cirka 180 metrech se obrubník stáčí obloukem vpravo o 90 stupňů do Technické ulice. Téměř na konci oblouku, kolmo na obrubník, je umístěn signální pás, který vás dovede na přechod přes dvě vozovky ulice Technická (první jednosměrná zleva, druhá jednosměrná zprava) se středním dělícím pásem. Vstupy do vozovky jsou opatřeny varovnými pásy a přes střední dělící pás je signální pás k druhé části přechodu. Přejděte obě vozovky ulice Technická, na středním pásu lze jako vodicí linii použít rozhraní Na druhé straně ulice, ihned za přechodem pro chodce odbočte o 90 stupňů vlevo a po signálním pásu dojděte na přechod přes vozovku Studentské ulice (obousměrná) a přejděte. Za přechodem pokračujte po signálním pásu, nejprve rovně a poté o 90 stupňů vpravo. Po několika krocích je signální pás ukončen a v přímém směru na jeho levý okraj navazuje levá vodicí linie, tvořená rozhraním mezi chodníkem a okrajem postupně se zvedajících schodů. Podél této linie dojděte až k varovnému pásu před vjezdem do areálu. Přejděte v přímém směru a na druhé straně za protilehlým varovným pásem pokračujte stále rovně, přičemž po levé ruce minete asi 3 metry širokou odbočku do parku. Za odbočkou pokračujte podél levé vodicí linie, tvořené obrubníkem trávníku a sledujte ji až do míst, kde se stáčí vlevo na Flemingovo náměstí. POZOR, v oblouku sledujte strukturovanou dlažbu chodníku, vodicí linií je v tomto úseku rozhraní mezi chodníkem a hladkým povrchem další odbočující cesty do parku. Za odbočkou je vodicí linií opět obrubník trávníku. Po cirka 50 metrech dojdete k signálnímu pásu, odbočujícímu od vodicí linie pod úhlem 60 stupňů vpravo. Sledujte signální pás, který se po 4 metrech lomí o 60 stupňů vlevo a přivede vás na přechod přes jednosměrnou vozovku (auta zleva) ulice Thákurova. Okraje chodníku jsou sníženy, označeny varovným pásem. Za přechodem sledujte signální pás se zlomem o 90 stupňů vlevo, který vás přivede opět k obrubníku trávníku. Otočte se o 90 stupňů vpravo, a pokračujte podél obrubníku jako levé vodicí linie až výstražnému pásu, ohraničujícímu vozovku, která je součástí pěší zóny v ulici Thákurova.

Sledujte levou vodicí linii lomící se postupně o 90 stupňů vlevo a cirka po čtyřech krocích se otočte o 90 stupňů vpravo a přejděte na protilehlou stranu asi 4 metry široké pěší zóny k obrubníku travnaté plochy a otočte se o 90 stupňů vpravo. Vraťte se podél levé vodicí linie, tvořené obrubníkem trávníku o čtyři kroky zpět a sledujte vodicí linii, stáčející se obloukem vlevo do původního směru. Cestou k dalšímu přechodu je vodicí linie dvakrát přerušena bočními vjezdy do budovy fakulty architektury. Pokračujte až na konec obrubníku, na který navazuje v přímém směru signální pás k přechodu přes Kolejní ulici. Přejděte vozovku v přímém směru, přechod pro chodce není vyznačen bílými pruhy, provoz aut v obou směrech. Na protilehlém chodníku se otočte o 90 stupňů vlevo, jděte cca 5 metrů po chodníku a poté se otočte o 90 stupňů vpravo a dojděte několik kroků k pevným schodům. Vystoupejte po pěti schodech po jejich levé straně do podloubí studentského domu. Pokračujte v přímém směru, po levé ruce minete sloup a dojděte na roh budovy. Pokračujte stále rovně podloubím, budova Studentského domu po vaší levé ruce vás dovede po cca 20 metrech až ke vchodu. Vstup je opatřen akustickým orientačním majáčkem se základní i doplňkovou frází.

Popis cesty pro osoby na vozíku

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme použít východ ze stanice metra Dejvická směrem k odjezdovým stáním autobusů směr letiště, kde je bezbariérový východ s použitím výtahu.

Z metra stanice Dejvická

Použijte výtah z nástupiště, dejte se vlevo do spojovací chodby podchodu. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k výtahu směr odjezdové stání autobusů na letiště. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ul. Zikova. Tady přejeďte a zahněte vlevo. Pokračujte kolem budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ul. Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte šikmo přes náměstí k budově Národní technické knihovny do ulice Thákurova. Pokračujte kolem NTK k ulici Bechyňova. Zde přejeďte doleva a pokračujte až k budově Studentského domu. Přejeďte přes ulici Kolejní (snížený nájezd na chodník po přechodu ulice je až za rohem - zprava - z ul. Bechyňova) a použijte vchod do Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, Studentský dům, ulice Bechyňova (vedle vchodu do polikliniky).

Vyhrazené stání k parkování je na začátku řady parkovacích stání v ul. Kolejní, přímo před Studentským domem.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Kontaktní informace
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz